Schmidt Mária

Visszhang - Felelni fognak

Stumpf András a Gerő Romsics-vita farvizén, a Csatáry Lászlóversus Mátsik György-ügy kapcsán szólította meg a hazai történészszakma ˝keretlegényeként˝ működő Ungváry Krisztiánt. Nem tudom, miért tette. A hazugság, a gyűlölködés, a morális gátlástalanság elleni küzdelem legjobb fegyvere, ha nem adunk nekik teret.

˝Ne beszélj róla!˝ - mondja Morgan Freeman amerikai színész a rasszizmus kapcsán faggatózó újságírónak. Ugyanezt mondom a Heti Válasznak kis pontosítással: ˝Ne beszélj vele!˝ Ungváry Krisztián érték- és érdekszemlélete, morális horizontja ugyanis régóta komoly tehertétele közéletünknek. Most megint alkalmat kapott, hogy mondatokká gyúrja borzongtató immoralitását, hazugságait. A szerinte erkölcsi ítéleteket megfogalmazó Gerő Andrással kapcsolatban például azt mondja: ˝számot vethetne azzal, milyen környezetben dolgozik˝. Mivel Gerő egy tőle független kormánydöntés következtében a Terror Háza Múzeumot is működtető közalapítvány munkatársa lett, nem kell túlbonyolítani a dolgot. Ez az intézmény - Ungváry szerint - erkölcstelen, tehát Gerőnek számot kell vetnie ezzel a ténnyel. Még érthetőbben: a két totális diktatúra áldozataira emlékező Terror Háza Múzeum nem felel meg Ungváry erkölcsi ítéletének. Mindezt Stumpf András, a kérdező, szó nélkül hagyja, pedig tíz év alatt minden harmadik magyar állampolgár zarándokolt el az Andrássy út 60.-ba, hogy fejet hajtson az áldozatok emléke előtt, hogy végre láthassa, a kollektív felelősség helyett az egyéni felelősség szempontjai képezik a plurális és demokratikus társadalom alapját. Ez azonban csak a kezdet, mert Ungváry még több ˝teret˝ kapott.

A Terror Háza Múzeum bűne például, hogy ˝sterilen tettesekre és áldozatokra osztja a történelmet˝, vagy hogy itt van ez a derék dr. Bauer Miklós, aki ˝antifasiszta ellenálló˝ volt korábban, tehát ˝nem véletlenül˝ lett hírhedt ÁVH-s, szóval ne legyünk vele sem ˝egyoldalúak˝. Pár mondattal később újabb, sokszor cáfolt hazugság, hogy a ˝Terror Házában effektív tömeggyilkosok is szerepelnek az áldozatok falán, reflektálatlanul. A Szálasi-kormány tagjai, például. A név feltüntetése nélkül szegény meggyötört Baky László és Endre László fotóival szembesül a látogató...˝ Idézet vége. Csak hogy érzékeltessem: Ungváry ˝szakmai˝ elvárása szerint a náci diktatúra és a halálgyárak működtetőit, a Gestapo tagjait, a kápókat sem illene ˝egyoldalúan˝ tettesként bemutatni. Gondolom, Ungváry számára Heinrich Himmler esetében is mentő körülmény lenne valami munkásmozgalmi előélet.

Magyarán - az Ungváry-féle ˝kiegyensúlyozottság˝ érdekében - mindenkor mutassunk rá a tömeggyilkos ösztönök, a kegyetlen döntések mögötti színes és árnyalt előzményre. Rudolf Höft vagy Vaszilij Blohin eszerint csak komoly árnyalással jelölhető meg tettesként, hisz bonyolult gyermekkoruk volt,hiába rettegtek tőlük száz- meg százezrek! Az a tény, hogy a Terror Háza Múzeumban az áldozatok falán sosem szerepeltek ˝effektív tömeggyilkosok˝, sem a Szálasi-kormány tagjai, hogy Baky László és Endre László fotóival nem kontextus nélkül találkozik a látogató (,Háborús bűnösök méltó helyükön˝ - ez áll mellettük!). Ungváry zsigeri gyűlölködésének fokozásaként elnézést kér egy korábbi kijelentése kapcsán, miszerint a Terror Háza Múzeum épülete ˝legtöbb áldozatát 2002 után szedte˝. ˝Túlbecsültem sokak humorérzékét˝, mondja. Utoljára egy bizonyos Zuschlag János tréfálkozott a múzeum előtt az áldozatokkal, jelzem, ő is túlbecsülte sokunk humorérzékét.

Ungváry Krisztián tíz éve teszi ugyanazt: hazugságot kreál a Terror Háza Múzeummal kapcsolatban, megjelenteti azt, majd a szakmai cáfolatra ügyet sem vetve megismétli a hazugságot.
Olykor pert veszít, de ez sem zavarja. Tudományos igényességét, mi több, történetfilozófiai gyökereit mutatja, hogy a Heti Válasz-interjúban pálcát tör az egész magyar keresztény középosztály felett, érvelés helyett annyit kapunk: ˝elég, ha erről Márait olvassuk˝. Ungváry a művész indulatos naplóbejegyzésére alapoz. Hogy közben ez a keresztény középosztály mentette meg a legtöbb zsidó honfitársunkat, már nem számít Ungvárynak. A lényeg azonban mégis a történetfilozófiai alap: Ungváry nemes egyszerűséggel egész társadalmi csoportot bélyegez meg. Nem kétséges, hogy Ungváry Krisztián 2012-ben is hamisítatlan és originális bolsevik logika szerint értelmezi a magyar történelmet, amikor a teljes társadalmi csoportok kollektív megbélyegzésének sztálini eszközéhez nyúl.
Nos, ezért nem szabad és nem érdemes beszélni vele!

Schmidt Mária főigazgató, Terror Háza Múzeum