Schmidt Mária

Köszöntő az első szabadon választott kormányról megemlékező bélyegsorozat online bemutatóján

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar történelem sosem volt unalmas. A magyar iskolások történelemkönyve csak azért nem vastagabb, mert az oktatásnak is van mennyiségi korlátja. Pedig amilyen fordulatos és tanulságos a mi történelmünk, a magyar diákok szinte teljes órarendje állhatna csak történelemórákból.

Az 1945 utáni, mondjuk úgy, legújabbkori magyar történelem leghősiesebb pillanata biztosan 1956 ősze: október 23-adika, a forradalom győzelme és a szabadságharc napjai.

Ám egyik legfelemelőbb pillanata bizonyosan 1990. május 23-adika.

Barátaim!

Aznap, 1990. május 23-án délután, a kommunista rendszer elzavarását jelentő szabad választások után 55 nappal, letette hivatali esküjét Antall József miniszterelnök és kormánya. Végre újra szabadon választott kormánya lett Magyarországnak.

Két generáció áhította, vágyta ezt a szabadságot.

Közülük soktízezren tevőlegesen is tettek érte: összejövetelekkel; versekkel, regényekkel, félig vagy teljesen titkos közösségeket alapítva; a Szabad Európa rádiót hallgatva, harsogva énekelve a Himnuszt a sportversenyek lelátóin; piros-fehér-zöld trikolórokat tűzve március 15-én a Petőfi szobrok körüli gyepbe; megünnepelve - szembeszegülve a tiltással és a fenyegetéssel - október 23-át; szakkollégiumokat alapítva, tüntetésekkel a Dunáért, Erdélyért, az ’56-os mártírok újratemetéséért, majd még később a demokráciáért.

Két generációnyi magyar vágya teljesedett be 1990. május 23-án, amikor végre az általa választott kormány vette a vállára az ország terhét.

Az idősebb generáció, amely átélte a világháborút, majd harcolt és bizakodott ötvenhatban, már-már letett arról, hogy ez megtörténhet. A fiatalabbak, akiknek gránát- és bombarobbanásról ugyan nem voltak már személyes élményei, de megtapasztalta a bezártságot, az egyre gyengülő, de mégiscsak tapintható önkényt, 1990 tavaszán tele volt reménnyel: és elkezdte az új, szabad és független Magyarországot építeni.

Az első szabadon választott magyar kormány és miniszterelnöke, Antall József teljesítményét, most, 30 évvel a rendszerváltoztatás után már bátran értékelhetjük. Az általa vezetett kabinet után nyolc kormány és öt miniszterelnök tette már le az esküt a világ legszebb épületében, a magyar országgyűlés házában. Van mihez mérnünk, van már távlatunk.

A legkevesebb, amit mondhatunk: nem vallottak szégyent. Világos értékrend mentén, hazaszeretettel és méltósággal vezették az országot, bátrak voltak és határozottak. Ami sikere csak volt a hazánknak az elmúlt harminc esztendőben, abban mind ott van Antall József kormányának alapozó munkája.

A mai nap azonban nem arra szolgál, hogy az Antall-kormány politikai, gazdasági, diplomáciai teljesítményét értékeljük.

A 30 éve szabadon Emlékév keretében kiadott bélyegív, az első szabadon választott magyar kormány minisztereinek arcképével egy olyan gesztus, ami nem csak a mának szól, sokkal inkább a jövőnek. Lenyomata annak, hogy 2020-ban, három évtizeddel az első kormány hivatalballépése után tisztelettel, megbecsüléssel és elismeréssel gondolunk rájuk.

Ők a mi faltörő kosaink közül valók.

Nem kőfalat döntöttek le, nem szögesdrótot vágtak szét, de amit ők tettek, talán ennél is fontosabb volt. Végérvényesen lerombolták a hazugság és az önkény falait, megtették az első, legfontosabb lépéseket a demokratikus, szabad, őszinte Magyarország felépítésének útján. Elkötelezettségük, rendíthetetlenségük megidézte a szabad hazáért küzdő magyarok legszebb történelmi tetteit.

Köszönet érte, köszönet Antall Józsefnek és bátor kormányának!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mai naphoz az érzelmeink vezettek minket.

Bélyegeket, bélyegívet alkottunk és nyomtattunk az első szabadon választott magyar kormány tiszteletére és emlékére. Szerettem volna, és ebben az Emlékév minden vezetője, résztvevője egyetértett velem, ha kézbe vehető nyoma marad annak a kormánynak, amelynek oly sokat köszönhetünk. Köszönet a Magyar Postának, hogy kivitelezte a csodálatos kiadványt, mely Elekes Attila André bélyegtervező grafikus méltó alkotása.

A bélyeg érték, a bélyeg emlék, a bélyeg műalkotás, a bélyeg szépség.

Helyes tehát, ha bélyeg készül, a rendszerváltoztatás utáni szabad Magyarország első kormányának tagjairól: mert értékeink, fontos emlékeink, a kultúránk – és immár a hagyományaink – részéve váltak, és mert örömmel és büszkeséggel tartozunk nekik, és gondolhatunk rájuk.

Dr. Antall József miniszterelnök, Dr. Balsai István igazságügyi miniszter, Dr. Für Lajos honvédelmi miniszter, Gerbovits Jenő tárca nélküli miniszter, Győriványi Sándor munkaügyi miniszter, Dr. Horváth Balázs belügyminiszter, Dr. Mádl Ferenc tárca nélküli miniszter, Nagy Ferenc József földművelésügyi miniszter és Rabár Ferenc pénzügyminiszter.

Köszönjük!

Őrizze emléküket ez a bélyegsorozat.

Még sokáig!

Köszönöm, hogy meghallgattak!