Schmidt Mária

Köszöntő a Légy bátor, polgár! című könyv bemutatóján

Hölgyeim és Uraim!

A politikának ma világszerte egyre kevesebb barátja van. Mi itt Európának ebben a részében elég jól ismerjük ezt a jelenséget, hiszen a kommunista diktatúra alatt a legtöbb, amit tehettünk, hogy távol tartottuk magunkat a pártügyek intézésétől. Ez volt az ellenállás egyetlen tanácsos, egyetlen nem életveszélyes módja.

Az a politikai hagyomány, amelyet kedves vendégünk és személyes jó barátom, Bernhard Vogel képvisel, és amelynek lényege, hogy nincsen nemesebb és fontosabb a közös ügyek intézésénél, azaz a politikánál, csak 1990 után térhetett vissza Magyarországra. Bernhard Vogel annak a kiváló német és európai politikai iskolának a tagja – mondhatnám nagymestere –, amely egész életét egyetlen célnak szentelte, annak hogy a második világháború utáni reménytelen káoszból rendet teremtve visszaszerezze a polgárok bizalmát és világossá, egyértelművé tegye: a politika mindenkor a választókért van, nem fordítva.

Hálás vagyok Vogel miniszterelnök úrnak a bizalmáért, amivel majd két évtizeddel ezelőtt megajándékozott és azért a tanításért, amit tőle kaptam. Azt tanultam tőle például, hogy bármilyen messze is vannak az álláspontok egymástól egy vita kezdetén, türelemmel és nyitott szívvel, nyitott szellemmel kell végighallgatnunk a másikat, mert csak akkor van esélyünk a közeledésre, ha egymás eltérő álláspontjait a lehető legalaposabban megismertük. Csak akkor jöhetünk rá ugyanis a magunk vagy éppenséggel a vitapartnerünk tévedéseire. Bármilyen egyszerűen hangzik is ez, nem könnyű feladat.

Vogel professzor úr magyarul most megjelenő könyve politikai hitvallásának – és így a legjobb európai politikai tradícióknak – foglalata. Örülök, hogy a „Légy bátor, polgár!” mától már magyarul is olvasható, mert bízom benne: nemcsak érdeklődő polgárok, de gyakorló magyar politikusok is haszonnal forgatják majd.

Bátorságra van ma szüksége a polgároknak, de bátorság kell annak is, aki a közös ügyek intézésére adja a fejét. Ha ugyanis nem sikerül visszaszerezni a polgárok bizalmát, ha a politikai elit és a polgárok közötti szakadék – akárcsak a kommunizmus idején – tovább nő, a Helmut Kohl és Bernhard Vogel fémjelezte német politika hagyatéka elárvul. Ez a politikai hagyaték roppant értékes, mert kontinensünk történelmi hagyományaira építve független, egymás kulturális vívmányait mélyen tisztelő nemzetek együttműködésén alapszik.

Az, hogy a bipoláris világrend összeomlása és a rendszerváltoztatások után évről évre kevesebben vettek részt a politikai életben, nyugtalansággal tölt el bennünket. Az, hogy mindez ma változni látszik, hogy ma egyre többen visszatértek az aktívan politizáló polgárok közé, viszont reményt ad. Ha korunk politikusai átveszik azt a hagyatékot, amit Bernhard Vogel és hihetetlenül sikeres nemzedéke felkínál a számukra, hamar visszaállhat a bizalom.

Ezt kívánom magunknak és köszönöm, hogy elfogadták a Konrad Adenauer Alapítvány és intézetünk meghívását. Köszönöm Balog Zoltán miniszter úrnak is, hogy méltatja Vogel úr könyvét, ugyanakkor nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, barátsága Berhard Vogel úrral legalább olyan szoros, mint az enyém.

Elhangzott a Légy bátor, Polgár! című könyv bemutatójána a Terror Háza Múzeumban 2016. szeptember 30-án
A rendezvényről bővebben itt.