Schmidt Mária

Kanada a megvalósult liberális utópia

„Még nem vagyunk rendőrállam, de útban vagyunk felé. Mert arra törekszünk, hogy egy jó országot még jobbá tegyünk. Jobbá, mint azt a természet, a történelem és az emberi lét lehetővé teszi a 21. században.”
George Jonas, 2014. [1]

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök 2022-re, tíz év kormányzás után liberális terrorállammá változtatta a sokáig az angolszász világ egyik mintaországának számító Kanadát. A neoliberális-neomarxista körökben ikonnak számító Trudeau a nagyon tekintélyes The New York Times-ban jelentette be, hogy Kanadát megfosztja identitásától és kultúrájától, hogy posztnemzeti államot csináljon belőle (Németország is ezzel próbálkozik évtizedek óta). Kanadában ezért nincsenek is már bel- és külügyek, csak globálisak. De van más is. Trudeau mintaliberális pedigréjén még az sem ejtett foltot, hogy 2013-ban bejelentette: az összes ország közül Kínát csodálja a legjobban, azért, mert „diktatórikus berendezkedése miatt Kína azt csinál, amit akar. Például, ha úgy ítéli meg, hogy arra van szüksége, hogy ők legyenek a leggyorsabbak, vagy a legzöldebbek, akkor egy perc alatt meghozzák a megfelelő döntést.” Annak fényében persze, hogy szintén miniszterelnök apjának Fidel Castro, a kubai kommunista diktátor a kebelbarátja volt, nem csoda, hogy halálakor Justin is legendás forradalmárként és nagy szónokként búcsúztatta. Az eredeti foglalkozását tekintve tánctanár ifjabb Trudeau nemrégiben felfedezte magának a davosi világgazdasági fórum (World Economic Forum) alapítójának és vezetőjének, Klaus Schwabnak „The Great Reset” (2020) című munkáját, amiből azt hüvelyezte ki magának, hogy a koronavírus-járvány lehetővé teszi a számára az újratervezést és az újrakezdést. Úgy döntött tehát, hogy a Negyedik Ipari Forradalom által nyújtott eszközökkel élve totális digitális ellenőrzés alá helyezi állampolgárait, számon tartja és követi életük minden rezdülését. Mindaz, ami az utóbbi időben Kanadában történt, ezt a célt szolgálja. Kanadában 2020. március 20-tól – a koronavírus-járványra hivatkozva – hónapokon keresztül korlátozták hívők templomba járását. Az oltatlanok számára megtiltották, hogy vonaton, repülőn utazzanak, nem mehettek külföldre sem. Be lettek zárva az országukba. Emellett a kanadai kormány korlátozta a vélemény- és a szólásszabadságot. Betiltotta a vírustagadó és oltásszkeptikus nézeteket.

A már két éve bezárt, maszkviselésre és oltásra kötelezett kanadai fuvarozók egy része 2022. január 22-től Ottawában tüntetni kezdett a járványügyi előírások és szabadságjogaik további korlátozása ellen. A nagyon liberális kanadai miniszterelnök és nyomában az illetékes elit nem állt szóba a demonstrálókkal, nem volt kíváncsi a panaszaikra, helyette fasisztának, nácinak, reakciósnak és terroristának bélyegezte őket (copyright: Putyin). „Nem hisznek a tudományban, vagyis a haladásban, gyakran nőgyűlölők és rasszisták” – sorolta Trudeau a többi vádpontot is. Majd annak ellenére, hogy a tiltakozások békések voltak, elrendelte a tüntetők erőszakos kiszorítását. A 2022. február 14-én életbe léptetett „Vészhelyzeti törvény(Emergency Act) alapján 196 személyt vetetett őrizetbe, 115 kamiont távolíttatott el. Médiájukkal megünnepeltették, ahogy egy idős asszonyt fellöktek és a lovasrendőr lovával megtiportatták. Mindezt akkor, amikor a tüntetők már nem zárták el sem a határt, sem az utakat, és Ottawában is már csak maroknyian tartottak ki. [2] Ezt követően letartóztatták és zárolták a tüntetők bankszámláit, és azokét is, akik pénzadományokkal támogatták a „Szabadság Konvoj” résztvevőit! Az ő megtakarításaikat, számláikat is befagyasztották, és bilincsbe verve kihallgatásra hurcolták őket! Ez tehát a kanadai liberális mintaállam. Az a Kanada, ahol már teljesen „megwoke-ult” az oktatás, ahol mindent felülírnak a faji szempontok és dúl a genderőrület. Ez az a Kanada, ahol a fehér, heteró férfiakat minden állami, tartományi állás, közhivatal betöltésénél hátrányosan megkülönböztetnek, illetve kizárnak a pályázók közül. Ez az a Kanada, ahol olyan, több száz katolikus oktatási intézmény által meggyilkolt indián, vagyis őslakos, vagy, ahogy a korrektek újabban hívják őket: első nemzethez tartozó gyermek tömegsírját fedezték fel, amelyek egyikében sem voltak tetemek. A nemlétező tömegsírok miatt Trudeau ösztönzésére 65 katolikus templomot megrongáltak és hetekig tartó autodafét rendeztek a katolikus egyház és intézményei ellen. Trudeau demagóg gesztussal azt követelte Ferenc pápától, hogy jöjjön el Kanadába és személyesen kérjen bocsánatot az állítólagos „népirtásért”. Megmondóik kijelentették, hogy Kanada történelme nem áll másból, mint a bennszülött lakosság rendszerszintű kiirtásából. Akik az állítólag meggyilkolt gyermekek maradványait látni akarták, azokat „rasszista hangulatkeltőknek, sőt népirtástagadónak bélyegezték.” Amikor kiderült, hogy a feltételezett áldozatok helyett valójában a fák gyökérzete van, beérték annyival, hogy tetemek is lehettek volna, és különben is a fehér felsőbbrendűség, a hetero rasszisták, a transzfóbok stb.

De van még több is. Egy új törvényjavaslat értelmében a kanadai tartományi bíróságok olyan büntetéseket is kiszabhatnak, amelyeket a feltételezett bűncselekmények megelőzése érdekében „a vádlott jó magaviseletének biztosítására hivatkozva tartanak kívánatosnak”. Elég, ha egy kanadai állampolgár „megalapozottan attól tart, hogy egy másik személy online gyűlöletbeszédet, faji, nemzeti vagy etnikai származás, nyelv, bőrszín, vallás, nem, kor, szellemi vagy fizikai fogyatékosság, szexuális irányultság, nemi identitás vagy kifejezésmód, vagy bármely más hasonló tényező alapján előítélet vagy gyűlölet által motivált bűncselekményt fog (!) elkövetni” ahhoz, hogy feltételezett jövőbeli sérelmét a feltételezett sértett a kanadai bíróság elé terjeszthesse. Már nem kell bűncselekményt elkövetni, elég annak vélelmezése is. Sztálin elvtárs, ha élne, térden állva rebegne hálát az ötletért.

Ez tehát Kanada, a liberális utópizmus világa. Csak hogy tudjuk, mire számíthatunk!

Kanada a bizonyíték arra, hogy a nyugati világ szabadságellenessé vált, polgárait tehetetlenné és kiszolgáltatottá tette.

Elvette vallásukat, hazájukat, közösségeiket, a véleménynyilvánításhoz való jogukat, lábbal tiporja a törvény előtti egyenlőséget, ellopta a szabadságukat.

Amikor Trudeau 2022. március 25-én a NATO- és G7-csúcsra Brüsszelbe érkezett, Christine Anderson német képviselő (AfD) felszólította, hogy „kímélje meg az európaiakat a jelenlététől!”. Twitter-üzenetében a képviselő utalt arra, hogy az európai törvények értelmében Trudeaut felelősségre lehetne vonni az emberi jogok megsértése, a demokrácia, valamint a fékek és ellensúlyok semmibevétele miatt. Hozzátette: „Trudeau nyíltan rajong a kínai diktatúráért, lábbal tiporja az alapvető emberi jogokat akkor, amikor üldözi, és terrorista bűnözőként kezeli saját állampolgárait csak azért, mert azok tiltakozni mertek az általa képviselt elfajult demokráciafelfogás ellen. Az ilyen vezetőnek nem szabad szót kapnia az Európai Parlamentben."

Egyetértek. És elvárom, hogy Kanada tartózkodjék a jövőben attól, hogy a magyar demokráciát kritizálja, amit a múltban oly kevély öntudattal, oly sokszor megtett.


Jegyzetek:

[1] National Post, 2014.május 17.

[2] Valahogy a CNN és a Politico nem firtatta a kivételes törvény életbe léptetését és alkalmazását, nem úgy, a magyar kormány esetében. Pedig nálunk semmilyen rendőrségi atrocitásra, túlzott és a járvány által nem indokolt korlátozásra nem került sor.