Schmidt Mária

Január 1-jével megalakul a Kommunizmuskutató Intézet

"Az Intézet alapvető célja, hogy összegyűjtse és bővítse a kommunizmussal kapcsolatos kutatások eredményeit. Ahhoz, hogy a »nemzetközi szocializmus« mérhetetlen pusztítása és, az élet minden területét beszövő hazugságai után helyreállítsuk európai kultúránk tradicionális és pozitív értékeit, először meg kell kezdenünk a feltárás munkáját."

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány statútuma:

"A XX. századi totális diktatúrák közül a kommunizmus bizonyult a leghosszabbnak. Az 1917 novemberében Oroszországban berendezkedő elnyomó rendszer összeomlásáig megőrizte demokrácia- és emberellenes vonásait. A kommunizmusnak közel száz millióan estek áldozatul. Ez a pusztító rendszer fél Európát maga alá gyűrte, majd megjelent a legtöbb kontinensen is. A kommunizmus, vagy más néven »nemzetközi szocializmus« ma is emberek millióit fosztja meg attól, hogy önállóan rendelkezzenek sorsukról.

Mivel a kommunizmus nevében elkövetett bűnök feltárása, a különböző állampárti diktatúrák tényanyagának feldolgozása csak a szovjet birodalom összeomlása és a kelet és közép-európai államok rendszerváltoztatásai után indulhatott meg, még mindig sok a fehér folt. A kommunista propaganda, amely több mint fél évszázadon át mérgezte a közgondolkodást úgy Nyugaton, mint Keleten, ma is érezteti hatását.

A Kommunizmus Kutató Intézet (továbbiakban: az Intézet) a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (amelynek elsődleges feladata a totális eszmerendszereken alapuló diktatúrák történetének feltárása és bemutatása) újonnan alapított szervezete. Az Intézet alapvető célja, hogy összegyűjtse és bővítse a kommunizmussal kapcsolatos kutatások eredményeit. Ahhoz, hogy a »nemzetközi szocializmus« mérhetetlen pusztítása és, az élet minden területét beszövő hazugságai után helyreállítsuk európai kultúránk tradicionális és pozitív értékeit, először meg kell kezdenünk a feltárás munkáját. A Kommunizmus Kutató Intézet erre vállalkozik.

Budapest, 2011. október 21.

Schmidt Mária
Főigazgató, Közép és Kelet-Európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány"