Schmidt Mária

Elhunyt Balás-Piri László

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Balás-Piri László ’56-os szabadságharcos hős, politikai elítélt, a Terror Háza Múzeumot is működtető Közalapítvány kuratóriumának elnöke, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke és az 1956 Alapítvány kurátora.

Az 1935-ben született Balás-Piri László a pesti srácok és lányok legendás nemzedékéhez tartozott, amely gyermekfejjel élte meg a második világháború pusztításait és a Magyarország szovjet megszállása után kibontakozó kommunista terrort. Balás-Piri egyetemista társaival – ahogy ő fogalmazott, „sok, tisztességes magyarral együtt” – részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc küzdelmeiben, amiért börtönbüntetésre ítélték.

Szabadulása után nem folytathatta tanulmányait a budapesti Orvostudományi Egyetem gyógyszerészeti karán. 1960-tól egészen a rendszerváltoztatásig többek között segédmunkásként, kocsikísérőként, bútorszállítóként volt kénytelen dolgozni, hogy eltarthassa családját. 1990 után rendszeresen publikált napilapokban, folyóiratokban, Emberek fehérben – 1956 című dokumentumkötete 1993-ban jelenhetett meg.

Balás-Piri László 1999 óta, közel húsz éven át volt elnöke a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának. Megemlékező felszólalásai mindenkor annak a nemzedéknek a szerény útmutatásai voltak, amely a huszadik század második felében a legnagyobb áldozatot hozta nemzetünk szabadságáért, függetlenségéért.

A közép-európai népek szabadságáért megtett erőfeszítései elismeréseképp 2016-ban szabadságharcos társával, Regéczy-Nagy Lászlóval együtt Petőfi-díjban részesült, amelyet már betegen vett át. Balás-Piri László 82 évet élt. Közalapítványunk Balás-Piri Lászlót saját halottjának tekinti, és osztozik családja és szerettei gyászában.

Közép- és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány