Schmidt Mária

Hankiss Elemér születésnapjára

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a nyolcvan éves Hankiss Elemért. Szeretjük, mert derűs, közvetlen lénye bizakodást és bölcsességet áraszt. Tiszteljük, mert széles látókörű, higgadt elemző, akinek munkásságát átszövi fanyar humora és megunhatatlanná teszi kiapadhatatlan ötletgazdagsága. Hankiss Elemér úriember. Tud viselkedni, tudja, mikor kell megszólalni, és mikor illik hallgatni. Mértékadó és mércét állító tanárember, akitől mindannyian sokat tanultunk, tanulhattunk. Hankiss Elemér tekintélyes kort ért meg, sok tapasztalatot gyűjtött. Világháború, diktatúra, forradalom, megtorlás, reformlendület és megtorpanás, mindenben volt része. Mindent látott már, mindent megtapasztalt már. És még mindig nem hagyott fel jobbító szándékával. Máig mindig szót emelt, sürget, tettre sarkall, vagyis formálni akarja a jövőt. Közös jövőnk érdekében fáradhatatlanul vállal feladatot. Látja, hogy van tennivaló bőven, és érez magában erőt, kiveszi belőle a részét. Elemér tehát még ma is fiatal.

A Jó Isten adjon még neki sok tartalmas évet és nekünk a lehetőséget, hogy megbecsülhessük, hogy mellékucorodhassunk és meghallgathassunk.