Schmidt Mária

Idézettség

 

ADAMS, Willi Paul: Die USA im 20. Jahrhundert. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2000.

- The Hiss Dossier 191, 292. oldal

 

AGÁRDI Péter: Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847–2014. Napvilág, Budapest, 2015.
- Schmidt Mária 41., 271. oldal

 

ALEXA Károly: ˝Számban szőlő és a hazatérés édes íze…˝ Heller Ágnes-Kőbányai János: Bicikliző majom

In. KORTÁRS - Irodalmi és kritikai folyóirat 1999/5. 117—127.

link: http://epa.oszk.hu/00300/00381/00024/alexa.htm

- Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben 118. oldal

 

ALEXA Károly: Ugyanazon gyuradékból. Kortárs Könyv-jelző, 1998–2000. Kortárs Kiadó. Bp. 2000.
- Schmidt Mária: 107. oldal

 

ALEXA Károly: A magyar polgár – és a magyar író. Álmok, tények, rögeszmék. Kortárs Kiadó, Budapest, 2003.

- Schmidt Mária 136. oldal

 

ALEXA Károly: Koldusállás - Esszék, tárcák, beszélyek - Kortárs tárca. Bp. 2018.
- Schmidt Mária 146. oldal
- Janus-arcú rendszerváltozás 146. oldal

 

ANNÁR Ágnes: Felvidéki magyarok sorsa az anyaországi köztudatban. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Schmidt Mária 189., 193., 195. oldal
- Magyar Tragédia 1944–1947. 194. oldal
- Mondd el, hogy tudjuk… 194. oldal


ANTAL Attila: A környezeti demokrácia elmélete és gyakorlata. In: Politikatudományi Szemle. 2009/4. 82–101.

- Janus arcú rendszerváltás 101. oldal

 

ANTAL Attila, DEÁK Izabella, KÖVÉR Ágnes: Civil Society and COVID-19 in Hungary: The Complete Annexation of Civil Space. In: Nonprofit Policy Forum. 2021/1. 93–126.

- Schmidt Mária 101. oldal

 

APOR Attila: Kádár és Kína. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Korszakhatáron. Esszék. 87. oldal


APPLEBAUM, Anne: El telón de acero. La destrucción de Europa del este: 1944-1956. Penguin Books UK. 2012.
- Schmidt Mária
- Battle of Wits

 

APPLEBAUM, Anne: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése 1944–1956. Európa Könyvkiadó. Bp. 2014.
- Schmidt Mária 30., 331., 519., 536. oldal
- Terror Háza Múzeum 519., 535. oldal
- Battle of Wits 526., 560., 593. oldal
- A titkosszolgálatok kulisszái mögött: hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században 593. oldal

 

ARANY Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete (Az első világháborútól az őszirózsás forradalomig) In: Alföld folyóirat. 2015/10.

- Európai testvérháború 32. oldal

 

ARANY Zsuzsa: Kosztolányi Dezső élete. Osiris, Bp., 2017.
- Schmidt Mária 689. oldal
- Európai testvérháború 1914–1918 525., 653. oldal

 

ARANY Zsuzsanna: Kosztolányi Európa-képe. In: Szávai Dorottya – Földes Györgyi (szerk.): Kánon és komparatisztika – A kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2019. 182-192.

- Európai testvérháború 1914–1918. 183. oldal

 

ARANY Zsuzsanna (szerk.): Pardon… Az Új Nemzedék rovata Kosztolányi Dezső szerkesztésében 1919-1921. Osiris, Budapest, 2019.
- Európai testvérháború 1914–1918. 365. oldal

 

ARGEJÓ Éva: A veréstechnikától a színdinamikáig. Portré dr. Bálint Istvánról, az ÁVH orvosáról. In: Betekintő. 2018/3. 46–58. link: https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_3_argejo.pdf

- Schmidt Mária 56. oldal

- Ávós világ Magyarországon 56. oldal

 

BACZONI Dorottya: A magyar Herzl? Herzl Tivadar magyar szemmel. In: Kommentár 2023/1. 105–113.
- A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 109. oldal

 

BACZONI Dorottya: Célközösség. Cionisták és antiszemiták találkozásai. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Kollaboráció vagy kooperáció? 169. oldal


BAKER, Brent: Media Reality Check In: Media Research Center Cyber Alert, Nov. 18. 1996.

link: http://archive.mrc.org/cyberalerts/1996/cyb19961118.asp

- The Hiss Dossier

 

BAKÓ Boglárka–PAPP Richárd–SZARKA László (szerk.): Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák - Tér és Terep 5. Balassi, Bp. 2007.
- Schmidt Mária 442. oldal

 

BALOGH Gábor: Vízlépcső(d) – Rendszercsőd. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Országból hazát. Harminc éve szabadon. 97. oldal
- Schmidt Mária 97. oldal
- „Mit kezdjünk vele?” 98. oldal


BANDY, Alex: A Csokoládé-gyilkosság. Egy filozófus másik élete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.

- Schmidt Mária 414, 668. oldal

 

BANKIER, David: The Jews are Coming Back: The Return of the Jews to Their Countries of Origin After WW II. Berghahn Books ; Jerusalem, 2005.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 309. oldal

 

BANNER Zoltán: Péterfy László. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2014.
- Mementó 1945–1956. A szociálliberális véleményformálók kettős mércéje. 43. oldal

 

BARBU, Violeta – TÜDŐS S. Kinga szerk.: Historia manet. Volum omagial. Demény Lajos emlékkönyv. Bukarest, 2001.
- Schmidt Mária 451. oldal

 

BARLAI Melani: Tradierte gesellschaftliche Konfliktlinien in Ungarn. Relevanz in der Posttransformationsphase. 2017. (doktori disszertáció, Tübingeni Egyetem)
- Schmidt Mária 263. oldal

 

BARON, Frank: Stopping the Trains to Auschwitz, Budapest, 1944. University of Kansas Jayhawk Ink. Lawrence, 2021.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 109, 110, 236. oldal

 

BARTH, Bernd-Rainer - SCHWEIZER, Werner – GRIMM, THOMAS: Der Fall Noel Field: Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa I. BasisDruck, 2005.

- Schmidt Mária XXV, 133, 221, 929. oldal

 

BARTH, Bernd-Rainer - SCHWEIZER, Werner – GRIMM, THOMAS: Der Fall Noel Field: Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa II. BasisDruck, 2007.

- Schmidt Mária: 61, 161, 177, 676. oldal

 

BARTOV, Omer – MACK, Phyllis: In God´s Name: Genocide and Religion in the wentieth Century. Berghahn Books, 2001.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944. 239, 242. oldal

 

BÁTORFY Attila: Az állam foglyulejtésétől a piac fogvatartásáig. Orbán Viktor és a kormány médiamodellje 2014 után. In: Médiakutató. 2017/1–2. 7–30.

- Schmidt Mária 7, 14, 26. oldal

 

BEHR, Valentin: Anti-Communist Consensus: The Black Book of Communism in Pan-European Perspective. In: Revue D’Étudies Comparatives Est-Ouest, 2020 vol 51. 55—88.

-Schmidt Mária 75. oldal

 

BÉKÉS, Márton: Rendszer és korszak. In: Kommentár folyóirat. 2018/3–4., link: http://kommentar.info.hu/attachment/0001/784_11._bekes_-_rendszer_es_korszak.pdf

- A magyar társadalom a diktatúrák alatt 50. oldal

 

BÉKÉS, Márton: Nemzeti forradalom – 1956. In: Kommentár folyóirat. 2018/5–6.

- Schmidt Mária beszéde a Magyarország barátai konferencián. (Budapest, 2016. május 7.) 54. oldal

 

BÉKÉS Márton: Új jobboldal. In: Kommentár folyóirat. 2019/1.

- Nyelv és szabadság 9. oldal

 

BÉKÉS Márton: Új világ született. In: Kommentár folyóirat. 2019/1.

- Új világ született, 1914–1922. 125–126. oldal
- Schmidt Mária 125. oldal

 

BÉKÉS Márton: Mi magunk – A ’20-as évek konzervatív stratégiája. In: Kommentár folyóirat. 2020/1. 3–14., link: http://kommentar.info.hu/cikk/2020/1/mi-magunk

- Schmidt Mária 4. oldal

- Új világ született, 1918–1923. 5. oldal

 

BÉKÉS Márton: A globalizáció vége és ami utána következik. A neoliberális világrend átalakulása. In: Kommentár folyóirat. 2020/4. 88–97.

- Schmidt Mária 92, 97. oldal

- Új világ született, 1918–1923. 92. oldal

- Új század, új világ 97. oldal

 

BÉKÉS Márton: Európai polgárháború, 1917–1923. In: BÉKÉS Márton szerk: Az új világrend 1918–1923. KKETTKK, Budapest, 2020. 172–221.

- Schmidt Mária 173. oldal

- Új világ született, 1918–1923. 172. oldal

- Európai testvérháború 1914–1918. 178, 218. oldal

- A jövő végérvényesen megbukott 208. oldal

 

BÉKÉS Márton: European civil war, 1917–1923. In: The new world order 1918–1923. KKETTKK, Budapest, 2020.

- Schmidt Mária 174. oldal

- Új világ született, 1918–1923. 179. oldal

- Európai testvérháború 1914–1918. 179. oldal

- Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society 219. oldal

- The future has failed completely 209. oldal

 

BÉKÉS Márton: Kulturális hadviselés. A kulturális hatalom elmélete és gyakorlata. KKETTKK, Budapest, 2020.

- Schmidt Mária 91, 122, 175, 251, 369, 393. oldal

- Új világ született 393. oldal

- Országból hazát – Harminc éve szabadon 393. oldal

- A magyar társadalom a diktatúrák alatt 397. oldal

- Nyelv és szabadság 401. oldal

- Európa maradjon az európaiaké 403. oldal

- Dimenziók éve 407–408. oldal

- A világot akarjuk! Most rögtön! 408. oldal

- A titkosszolgálatok kulisszái mögött 415. oldal

- A mi kutyánk kölyke: ifj. Rajk László 415. oldal

 

BÉKÉS Márton: Keleten a helyzet változóban. Közép-Európa visszaútja önmagához (1990–2020.). In: Kommentár folyóirat. 2021/1. 3–20.

- Schmidt Mária 3. oldal

- Új világ született, 1918–1923. 5. oldal

 

BÉKÉS Márton: Szép új világháború. In: Kommentár. 2021/2. 61—76.

- Új világ született, 1918—1923. 61. oldal
- Schmidt Mária 62. oldal

 

BÉKÉS Márton szerk.: A Nagy Terv. A Soros-birodalom Közép- és Kelet-Európában. KKETTKK, Budapest, 2021.
- Schmidt Mária 67. oldal

 

BÉKÉS Márton: Konzervatív forradalom Magyarországon. In: Kommentár folyóirat. 2022/3. 88–100.
- Országból hazát. Harminc éve szabadon 93. oldal

 

BÉKÉS Márton: A világrendszerváltás. A többpólusú világrend forgatókönyve. In: Kommentár 2022/4. 71–85.
- Új világ született, 1918–1923 73. oldal
- Schmidt Mária 85. oldal

 

BÉKÉS Márton: Tihanyi Jobboldal. Közösség, hagyomány, szabadság. Kommentár Alapítvány, Bp. 2022.
- Schmidt Mária: 78. oldal

 

BÉKÉS Márton: Posztliberális szintézis. Gramsci, Schmitt és a nemliberális demokrácia. In: Petri Bernadett – Heil, Kristóf Mihály (szerk.) A népszerűség átka.: Portrék, ideológiák, programok a populizmus múltjából és jelenéből. Budapest, Magyarország: Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2023.
- Schmidt Mária 56–58., oldal
- Korszakhatáron. 58., 86. oldal


BÉKÉS Márton: Trianon mint gyarmatosító stratégia. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Száz év távlatából 25., 29. oldal
- Új világ született 1918–1923. 25. oldal

 

BENZIGER, Karl P.: Imre Nagy, Martyr of the Nation: Contested History, Legitimacy, and Popular Memory in Hungary. Lexington Books, 2008.

- Schmidt Mária 124, 198.

- Miért kell a kormánypártoknak Nagy Imre? 131, 192. oldal

  

BERENDT T. Iván: The Revival of Antisemitism in pos-communist Hungary. In: Braham-Chamberlain: The Holocaust in Hungary Sixtee Years Later, Rosenthal Institute For Holocaust Studies, New York City, 2006.

- Schmidt Mária 172. oldal

 

BIBÓ István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Múlt és jövő kiadó, Budapest, 2001.
- A magyar zsidóság a második világháború idején 257. oldal

 

BIRÓ András: Hidegháborús elméletek alkonya In: Kommentár 2022/4. 108–117.
- Korszakhatáron 108. oldal

 

BIRÓ András: Hamvába halt Willkommenskultur. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Korszakhatáron. Esszék. 123. oldal
- Schmidt Mária 124. oldal
- Politikailag inkorrekt. esszék diktatúráról és demokráciáról. 124. oldal
- Veszélyzónában. szerepek, játszmák, esélyek. Esszék. 125. oldal


BIRÓ András: Független Európa. Az európai stratégiai autonómia lehetőségei. In: Kommentár 2023/3.
- Látlelet az orosz–ukrán háborúról 54. oldal

 

BITÓ László: Nekünk kell megváltanunk magunkat. Egy humanista hitvallása. Argumentum, Budapest, 2004.
- Schmidt Mária: 136. oldal

 

BÖCSKEI Balázs – SEBŐK Miklós szerk: Itt van Amerika. Az amerikai politika hatása Magyarországon. Athenaeum, Budapest, 2019.

- Schmidt Mária 312. oldal

- Európa szerencséje 373. oldal

 

BÓDI Lóránt: Az áldozatok nevében? In: https://ujegyenloseg.hu/  2020. június 3. link: https://ujegyenloseg.hu/az-aldozatok-neveben/

- Schmidt Mária 8. oldal

- Terror Háza Múzeum 8. oldal

 

BOKA László: Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról. Balassi Kiadó, Budapest, 2018.

- Európai testvérháború 127. oldal

- Schmidt Mária 307. oldal

 

BOKA László – RÓZSAFALVI Zsuzsanna: A szavak háborúja. In.: Propaganda az I. világháborúban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása. OSZK. Bp. 2016.
- Európai testvérháború 1914–1918. 92., 115. oldal


BOLDOG Dalma: Szárnyashajóval a vasfüggöny mögé. A Kádár-korszak első szuperkoncertje és annak emlékezete. In: Múltunk. 2014/2. 217–262.

- Dimenziók éve – 1968. 228. oldal

 

BORHI László: A vasfüggöny mögött - Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945-1968. Ister, Budapest, 2000.

- Ez lesz a perek-pere 115. oldal

 

BORHI László: Magyarország a hidegháborúban. Corvina, Budapest, 2005.

- Diktatúrák ördögszekerén 352.

- Ez lesz a perek-pere 266. oldal

 

BORHI László: A túlélés stratégiái. Élet és halál a náci és kommunista diktatúrákban 1944–1953. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Bp. 2022.
- Kollaboráció vagy kooperáció – A Budapesti Zsidó Tanács 347. oldal

 

BOROMISZA-HABASHI, David: Dismantling the Antiracist “Hate Speech” Agenda in Hungary: an ethno-rhetorical analysis. In: Text & Talk 2011/1. 1-19.

-Schmidt Mária 4—7, 18.oldal

 

BOROMISZA-HABASHI, David: There's no such thing as hate speech and it's a good thing, too. In S. Udupa, I. Gagliardone, & P. Hervik (Eds.), Digital hate: The global conjecture of extreme speech. Indiana University Press. 2021. 23-33.
- Schmidt Mária 29. oldal
- “Gyűlöletbeszéd, náci beszéd?” 33. oldal

 

BORSI-KÁLMÁN Béla: Kérdések és álkérdések. Gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a nemzeti önkép és a globális stratégiák összefüggéseiről - Politológia és társadalom-lélektan. Bp. 2004.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács 217. oldal

 

BORSOS Béla: Az új gyűrűfű - Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település - és vidékfejlesztésben. L’Harmattan Kiadó, Bp., 2016.
- Janus-arcú rendszerváltás 211.

 

BORVENDÉG Zsuzsanna: Kommunista hálózatok csapdájában. In: Kommentár 2021/4. 96–104.
- A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században 97. oldal

 

BOTTONI, Stefano: Un despota in Europa. Salerno Editrice, Roma, 2019.
- Schmidt Mária 94., 118., 151., 212., 227., 228., 232., 299. oldal

 

BOZÓKI András: Cenzorok helyett fekvőrendőrök. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012.

- Schmidt Mária 124, 204, 350. oldal

 

BOZÓKI András: Gördülő rendszerváltás. Az értelmiség politikai szerepe Magyarországon 1977–1994.Budapest, 2019.
- Janus-arcú rendszerváltozás 505. oldal

 

BRAHAM, Randolph L.: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon Belvárosi Könyvkiadó, Budapest,1997

- Kollaboráció vagy kooperáció? 478, 479, 486. oldal

 

BRAHAM, Randolph L.: Magyar nacionalisták és a holokauszt. Támadás a történelmi emlékezés ellen. In: Világosság 2000/1. 3—13.

-Schmidt Mária 11.oldal

 

BRAHAM, Randolph L.: Studies on the Holocaust: Selected Writings. Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center, City University of New York, 2001.

- Diktatúrák ördögszekéren 209, 210, 221. oldal

 

BRAHAM, Randolph L. (Szerk.): Tanulmányok a holokausztról (II.) Bp. 2002.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti zsidó tanács 246. oldal

 

BRAHAM, Randolph L: The Treatment of the Holocaust in Hungary and Romania During the Post-communist Era City University of New York Institute for Holocaust Studies, 2004.

- Diktatúrák ördögszekéren 17, 30, 33. oldal

 

BRAHAM, Randolph L. (Szerk.): Tanulmányok a holokausztról (V.) Bp. 2011.
- Kollaboráció vagy kooperáció, A budapesti zsidó tanács. 191. oldal
 

BRAHAM, Randolph L. - KŐBÁNYAI János szerk.: A Holokauszt Tinódija. Radolph L. Braham az új Múlt és Jövő folyóirat negyedszázadában. Tisztelgés a tudós 90. születésnapjára Budapest, 2014.
- Schmidt Mária 313. oldal

 

BRAHAM, Randolph L. – KOVÁCS András szerk.: Holokauszt Magyarországon hetven év múltán. Történelem és emlékezet, Bp. 2015.
- Schmidt Mária 196., 241–242., 244–246., 253–254., 256–259., 268–269., 273–274., 276–277. oldal
 

BRAHAM, Randolph L. (Szerk.): Tanulmányok a holokausztról (VII.) Bp. 2016.
- Schmidt Mária 142. oldal
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti zsidó tanács 150. oldal
- Diktatúrák ördögszekerén 175. oldal

TIBORI SZABÓ Zoltán: Auschwitz-jegyzőkönyvek: kikhez jutottak el, és mikor? In: Tanulmányok a holokausztról V., szerk: Braham, Randolph Budapest, 2011. 172–202.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács 191., 195. oldal

 

BREENE Jr, Robert G.: Latin American Political Yearbook 2001. Transaction Publishers, 2003.

- The Hiss Dossier 76. oldal

 

BREINDEL, Eric: The faithful traitor: Alger Hiss´s refusal to recant helped create the myth of his innocence. In: National Review, 1997.02.10.

link: https://www.unz.com/print/NationalRev-1997feb10-00040/Search/?Title=The+Faithful+Traitor&PubType=All&Text=Schmidt&Action=Search

- The Hiss Dossier 40. oldal

 

CARMILLY-WEINBERGER, Moshe: The Road to Life: The Rescue Operation of Jewish Refugees on the Hungarian-Romanian Border in Transylvania, 1936-1944. Shengold, 1994.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 37, 129, 130. oldal

- Vidéki rendőrkapitányok jelentik: 46, 47, 133. oldal

 

CARMILLY-WEINBERGER: Moshe: A zsidóság története Erdélyben (1623-1944). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1995.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 328. oldal

 

CESARANI, David ed.: Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary 1944

Oxford, New York, 1997.

- Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Riports 16, 27. oldal

 

COBB, Matthew: The Resistance: The French Fight Against the Nazis. CBS Company, London, 2009.

- Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives 280. oldal

 

CREET, Julia: The House of Terror and the Holocaust Memorial Centre: Resentment and Melancholia in Post-89 Hungary. In: MITHANDER, Conny – SUNDHOLM, John – VELICU, Adrian szerk.: European Cultural Memory Post-89. Rodopi, Amsterdam–New York. 2013.

- Schmidt Mária 34. 48. oldal

- Terror Háza, Andrássy út 60. 61. oldal

 

CSÁSZÁR, Gyula: Négy év története, 1998-2002. Accordia, Budapest, 2002.

- Schmidt Mária 23. oldal

 

 CSEHINÉ BÁNHALMI Andrea – PAJOR Péter (szerk.): 2014 a szabadság ünnepe. Lengyelország. In: Napi Gazdaság/2013. november

- Schmidt Mária 38. oldal

 

CSERÉNYI-ZSITNYÁNYI Ildikó: A Rákosi-korszak bányamérnök-perei. Különös tekintettel Vargha Béla és társai ügyére. Doktori (PhD) értekezés PPKE 2016.
- Korrajz, 2002. A XX. Század Intézet évkönyve 174. oldal

 

CSIRÁK Csaba szerk.: Szatmári zsidó emlékek Otthonom Szatmár Megye 12, Szatmárnémeti, 2001.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 161, 163. oldal

 

CSŐSZ László: ˝Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül…˝ Gettósítás Szolnokon 1944-ben In: Századok 2000/3. 633–681.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 641, 655. oldal

 

CSUNDERLIK Péter: Hogy ne tévedjen el a lovas – Új kultúrtörténeti szempontok az első világháború centenáriumára. In: Studia Vincentiana 2014/2. 103–118.
- Schmidt Mária: 117. oldal

 

CSUTAK Zsolt: Amerika kettészakadása. In: Kommentár. 2021/2. 150—156.

- Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen 152. oldal

 

CZENE–POLGÁR Viktória: Pénzügyőrök a vonaton – Adalékok a zsidó vagyon helyzetének alakulásához a II. világháborúban. In.: Közös kihívások – egykor és most. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata. 2020.
- Diktatúrák ördögszekerén 21., 32. oldal


Danske Historiske Forening: Historisk tidsskrift. H. Hagerup, 1998.

- The Hiss Dossier 127. oldal

 

DEBRECZENI József: A győzelem ára. Osiris, Bp. 2000.
- Schmidt Mária 177–178., 204., 206., 209. oldal
- Janus-arcú rendszerváltozás 177. oldal

 

DEBRECZENI József: Orbán Viktor. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

- Schmidt Mária 294, 308, 392. oldal

 

DOMÁNYI András: Egy „demokratikus szocialista” az Imrédy-pártból. In: Múltunk. 2013/2. 269–275.

- Schmidt Mária 269. oldal

 

DON, Jehuda: A magyarországi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténete a 19-20. században MTA Judaisztikai Kutatóközpont - Élet és Irodalom, Budapest, 2006.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 191, 193, 194. oldal

 

DONÁTH Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945–1960. Trezor Kiadó, Budapest, 2008.

- Schmidt Mária 548. oldal

- Janus-arcú rendszerváltozás 233, 472, 488, 500. oldal

- Diktatúrák ördögszekerén 497. oldal

- „Ez lesz a perek pere.” 497. oldal

 

DUNN, Dennis J.: Caught Between Roosevelt & Stalin: America´s Ambassadors to Moscow. University Press of Kentucky, 1998.

- The Hiss Dossier 321, 335. oldal

 

DUPCSIK Csaba: Mélypontok. Egy hozzászólás helyett. In: http://kenyszeresmegismeres.blogger.hu/ ,2016.

- Schmidt Mária 17. oldal

 

DURUCZ, Peter: Ungarn in der auswärtigen Politik des Dritten Reiches 1942-1945. V&R Unipress, 2006.

- Vidéki rendőrkapitányok jelentik 182. oldal

- Mentés alibiből 187, 188. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 299. oldal

 

EDELHEIT, Abraham J.–EDELHEIT, Hershel: Bibliography on Holocaust Literature:  Supplement. Routledge. New York–London. 2021.
- Provincial Police Reports. New Insights into Hungarian Jewish History 1941-1944

 

EHRMAN, John: The Alger Hiss Case. A Half-Century of Controversy. The Alger Hiss Case (U). In: https://www.cia.gov

link: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol44no5/html/v44i5a01p.htm

- The Hiss Dossier 19.jegyzet

 

EMBER Mária: Wallenberg Budapesten Városháza, Budapest, 2000.

- Komoly Ottó naplója 67. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 149, 164. oldal

 

EÖRSI László: 1956 képe az 1990 utáni jobboldali-konzervatív narratívákban. In: Búvópatakok széttekintés. Évkönyv XIX. 2013. Szerk: Rainer M. János. Országos Széchenyi Könyvtár–1956-os Intézet Alapítvány. Budapest, 2013.
- Schmidt Mária 219–220. oldal

 

FARKAS Gyöngyi: Megszállás vagy segítségnyújtás. A Csehszlovákia elleni intervenció fogadtatása Magyarországon 1968-ban - Közelmúltunk hagyatéka. Kronosz–ÁBTL, Pécs - Budapest, 2019.
- Dimenziók éve – 1968 204., 206. oldal

 

FARKAS Judit: „Meghalt Gyűrűfű – éljen Gyűrűfű!”. Egy jelképpé vált falutörténet (újra)hasznosítása. Tabula, 2009/12. 1. sz., 75–94.
- Janus-arcú rendszerváltás 90. oldal

 

FARKAS Judit: ‘Very Little Heroes’: History and Roots of the Eco-Village Movement. Acta Ethnographica Hungarica 62/1. 2017. 69–87.
- Janus-arcú rendszerváltás 84. oldal

 

FARKAS Judit: Leválni a köldökzsinórról. Ökofalvak Magyarországon. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2017.
- Janus-arcú rendszerváltás 37. oldal

 

FARKAS Vendel: Otthoni száműzetés. Albert Camus öngyilkosságfelfogásáról. ELTE BTK, Budapest, 2020. (szakdolgozat, BA)

- A magyarok vére: Írófejedelmek, diktatúrák, ellenállók 37. oldal

 

 

FEHÉR Ferenc: Bibó István és a zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Múlt és jövő Kiadó. Bp. 2001.
- Schmidt Mária: 257. oldal

 

FEHÉR Zoltán: A kormányzás háttérintézményei. A Miniszterelnöki Hivatal 1998–2003. – II. rész. In: Politikatudományi Szemle. 2003/1. 105–154.

- Schmidt Mária 125. oldal

 

FEITL István: Politikasakk. Rákosi Mátyás és Kádár János játszmái. Napvilág Kiadó. Bp. 2022.
- Schmidt Mária 11. oldal

 

FEJÉR Dénes: Az 1956-os forradalom szegedi résztvevői. In: Szeged hosszú tavasza 1989-ben és ’56. Előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. Szerk: Géczi József Alajos–Laczkó Sándor–Sipos József–Révész Béla. Média-Mix Könyvkiadó Bt. Szeged. 2017.
- Schmidt Mária 33. oldal

 

FEKETE Bálint–GYERTYÁNFY András: A történelemtanítás módszertani bibliográfiája, 1990–2020. In.: A történelemtanítás a történelemtanításért. Válogatás a Történelemtanítás online folyóirat írásaiból (2010–2020). Szerk.: F. Dárdai Ágnes – Kaposi József – Katona András
- Mondd el, hogy tudjuk...: Segédanyagok A kompetenciaalapú, problémaorientált történelemoktatás elmélete és gyakorlata és az Elbeszélt történelem – az oralhistory módszerének alkalmazása a történelemtanítás gyakorlatában című pedagógus-továbbképzéshez. 515. oldal

 

FEKETE Rajmund: Végképp eltörölni. A 20 éves Terror Háza Múzeum elleni támadások. In: Kommentár 2022/2. 14–22.
- Schmidt Mária: 16–17., 20. oldal

 

FEKETE Rajmund: „A remény apostola” – Mindszenty József. In.: Hitvalló egyház magyar mártírjai II. Szerk.: Petheő Attila–Tömösközi Ferenc. Komárom, 2023.
- Korszakhatáron 29. oldal
- Egyazon mércével. A visszaperelt történelem 34. oldal

 

FERENCZI László: A cionista válasz. In: Magyar pax romana

link: http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/ferenczi_laszlo.htm

- Kollaboráció vagy kooperáció? 1. jegyzet

 

FERÓ Dalma – BAJUSZ Orsolya: Túlélni a magyar „feminizmust” és „baloldalt”. In: Szellem és Tudomány 2021. 12. évf. 3. sz. 23–58.
- Schmidt Mária: 28. oldal

 

FERWAGNER Péter Ákos: La Hongrie et la Grand Guerre: Mémoires conflictuelles et politiques de commémoration, 1914-2014. In: Observatoire du Centenaire. link: http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IGPS/Ferwagner_-_Hongrie.pdf

- Schmidt Mária 16. oldal

- Európai testvérháború 1914–1918. 17. oldal

 

FERWANGER Péter Ákos: Centenary (Hungary). In: International Encyclopedia of The First World War. 2020. link: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/centenary_hungary

- Schmidt Mária 5. oldal

- Európai testvérháború 1914–1918. 17. lábjegyzet, 11–12. oldal

 

FERWAGNER Péter Ákos: A modern Közel-Kelet születése. Szegedi Tudományegyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. Szeged, 2021.
- Európai testvérháború 1914–1918. 7., 769. oldal

 

FILEP Tamás Gusztáv: Agorák kora. Pro Minoritate Könyvek 2014.
- Diktatúrák ördögszekerén 98. oldal

 

FORBES, Bertie Charles: Forbes magazine. Forbes Inc. New York, Volume 159. April 7. 1997.

- The Hiss Dossier 10. 86. oldal

 

FÓRIS Ákos: Beszélgetések a német múltról Laczó Ferenc: A német múltfeldolgozás. Beszélgetések történészekkel a huszadik század kulcskérdéseiről.: Beszélgetések a német múltról. In: Korall. 2017/2. 183–190.

- Miért beszélnek az európaiak még mindig a háborúról? 190. oldal

 

FÖLDES György (szerk.) Pluszminusz 30. Esszék a közelmúltról és a közeljövőről. Budapest, 2019.
- Schmidt Mária 207. oldal

 

FÖLDESI Margit: A megszállók szabadsága. A hadizsákmányról, a jóvátételről, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.

- Schmidt Mária 11, 197. oldal

- Interjú James Mc. Cargarrel - Földesi Margittal közösen 185. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 256. oldal

- Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 195. oldal

 

FÖLDESI Margit – SZERENCSÉS Károly: A megbélyegzés hatalma. Pfeiffer Zoltán 1900–1981. Kairosz Kiadó, Budapest, 2003.

- Diktatúrák ördögszekerén 104. oldal

 

FRANK Tibor (szerk.): Honszeretet és felekezeti hűség. Wahrmann Mór 1831–1892. Argumentum, Bp. 2006.
- Schmidt Mária 151. oldal
- Diktatúrák ördögszekerén 151. oldal

 

FRAZON Zsófia – HORVÁTH K. Zsolt: A megsértett Magyarország. A Terror Háza mint tárgybemutatás, emlékmű és politikai rítus. In: Regio 2002/4. 303–347.

- Schmidt Mária 326, 330, 333. oldal

 

FRAZON Zsófia – HORVÁTH K. Zsolt: The Offended Hungary. The House of Terror as a Demonstration of Objects, Memorial, and Political Rite (2002). 2019. november. In: http://mezosfera.org link: http://mezosfera.org/the-offended-hungary-the-house-of-terror-as-a-demonstration-of-objects-memorial-and-political-rite-2002/

- Schmidt Mária

- Bátran és szabadon. 10 éves a Terror Háza Múzeum 8. jegyzet

 

FRICZ Tamás: Az árok két oldalán: a magyar demokrácia természetrajza. XXI. Század Intézet, Budapest, 2006.

- Egyazon mércével 320, 322. oldal

 

FRITZ Regina: Gespaltene Erinnerung. Museale Darstellungen des Holocaust in Ungarn. In: Postdiktatorische Gesellschaften in Europa. 2008/1. 128–148.

- Schmidt Mária 135–136, 139. oldal

 

FROJIMOVICS Kinga - KOMORÓCZY Géza - PUSZTAI Viktória - STRBIK Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem Városháza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, 1995.

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 683. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 679. oldal

 

FROJIMOVICS, Kinga - KOMORÓCZY, Géza - PUSZTAI, Viktoria – STRBIK, Andrea: Jewish Budapest: Monuments, Rites, History. Central European University Press, Budapest, 1999.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 555, 561. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 555, 561. oldal

 

FROJIMOVICS Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868-1950. Balassi kiadó, Budapest, 2008.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 338, 339, 348, 458. oldal

 

FROJIMOVICS Kinga–Molnár Judit: Szeged–Strasshof–Szeged. Tények és emlékek a Bécsben és környékén „jégre tett” Szegedről deportáltakról 1944–1947. SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék – Szegedi Magyar–Izraeli Baráti Társaság 2021.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács 21. oldal
- Schmidt Mária 26. oldal
- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 26. oldal

 

FÜZESSÉRY Éva: Az arkangyal tangója – Budapesttől Párizsig. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012.

- Schmidt Mária 175. oldal

 

GANNON, James: Stealing Secrets, Telling Lies: How Spies and Codebreakers Helped Shape the Twentieth Century. Brassey´s, 2002.

- The Hiss Dossier 312. oldal

 

GARTNER Brigitta Eszter: A Magyar Szocialista Munkáspárt és a zsidó közösség az 1960-as és 70-es években. In: Világosság 2005/7-8. 119—144.

-„Ez a per lesz a legek-lege” 144.oldal

 

GAY, James T.: Alger Hiss: Spy? In: American History Magazine, June 1998.

link: http://www.historynet.com/the-alger-hiss-spy-case.htm

- The Hiss Dossier

 

GEIS, Gilbert – BIENEN, Leigh B.: Crimes of the Century: From Leopold and Loeb to O.J. Simpson. UPNE, 1998.

- The Hiss Dossier 156, 157. oldal

 

GELLÉRT Ádám – GELLÉRT János: „Partizánvadászat” a zsidónegyedben. In: Betekintő 2016/2. link: https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2016_2_gellert_gellert.pdf

- Provincial Police Reports. New Insights Into Hungarian Jewish History 1941–1944. 15, 20. oldal

 

GELLÉRT Ádám szerk: Ellentmondások hálójában: Kritikai észrevételek Veszprémy László Bernát Gyilkos irodák című könyvéhez. Clio Műhelytanulmányok 2020/3.

- Schmidt Mária 45–46. oldal

- Provincial Police Reports. New Insights into Hungarian Jewish History 1941–1944. 63. oldal

- A vidéki rendőrkapitányok jelentik. 63. oldal

 

GERMUSKA Pál: Vörös Arzenál. Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között. Argumentum, Bp. 2010.
- Dimenziók éve – 1968 281. oldal

 

GERMUSKA Pál – Horváth Miklós: A magyar honvédelmi igazgatás története, 1945–1990. Magyar Nemzeti Levéltár, Bp. 2020.
- Hogy jobban értsük a huszadik századot 221. oldal

 

GEREBEN Ágnes: A szovjet holocaust In: Valóság 1999/8. 35–49.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 47. oldal

 

GEREBEN Ágnes: Antiszemitizmus a Szovjetunióban PolgART, Budapest, 2000.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 183, 194. oldal

 

GEREBEN Ágnes: „Engedd el népemet!” - Zsidók a háború utáni Szovjetunióban. Atheneaum 2000 Kiadó, Budapest, 2003-2004.

- „Ez a per lesz a legek-lege” 360. oldal

- Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 20, 32, 183, 364. oldal

 

GEREBEN Ágnes: Holokauszt a Szovjetunióban In: Valóság 2014/9. 100–113.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 112. oldal

 

GERENCSÉR Balázs Szabolcs: „Nyelvében él…” Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól. Kárpát-Haza Könyvek, 2015.

- Schmidt Mária 177. oldal

 

GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Das letzte Kapitel: Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden 1944-1945. Deutsche Verlags-Anstalt, 2002.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944. 55, 105, 183, 465. oldal

- Destruction of Hungarian Jews as reflected in Hungarian Police Reports, 57, 61, 465. oldal

 

GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Az utolsó fejezet - a magyar zsidók legyilkolása. Noran Kiadó, Budapest, 2005.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944. 56, 98, 120, 129, 156. oldal

- Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports, 57. oldal

 

GERŐ, András – FENYO, Mario D.: Imagined History: Chapters from Nineteenth- and Twentieth-century Hungarian Symbolic Politics. Social Science Monographs, 2006.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 325. oldal

 

GERŐ, András – CAMPBELL, Alan: The Jewish Criterion in Hungary. Social Science Monographs, 2007.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 107, 150. oldal

 

GERVAI  András: Bayreuthtól Bagdadig. Bűnösök, cinkosok, áldozatok. Kalligram, Budapest, 2019.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács 299. oldal

 

G: FODOR Gábor: Nincs bocsánat. Unortodox recenzió. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Schmidt Mária 229., 231–232. oldal
- Korszakhatáron. esszék. 233. oldal

 

GONDA László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945 Budapest, Századvég Kiadó, 1992.

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 226, 379. oldal

- A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 373. oldal

- Múlt és Jövő 367. oldal

- Közöny, szeretetlenség, gyűlölet 382. oldal

- Raoul Wallenberg 379. oldal

- Stern Samu: Versenyfutás az idővel 339. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 382. oldal

- A magyar zsidóság a második világháború idején 377. oldal

- Menekülés 379. oldal

- Destruction of Slovakian Jews as Reflected is Hungarian Police Reports 382. oldal

 

GRABER, Schlomo - ACHLAMA, Ruth – WIEHN, Erhard R.: Schlajme: Von Ungarn durch Auschwitz-birkenau, Fünfteichen und Görlitz nach Israel: jüdische Familiengeschichte 1859-2001.Hartung-Gorre, 2002.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 140. oldal

 

GREMION, P: Insights into French-Czechoslovakian communism In: Esprit (3-4): 92-108. mar-apr. 1997.

link: https://esprit.presse.fr/article/gremion-pierre/apercus-du-communisme-franco-tchecoslovaque-10159

- The Hiss Dossier 100. oldal

 

GULYÁS Martin: „PIACGAZDASÁGOT, DE MILYET?” A rendszerváltoztató ellenzék gazdasági modellválasztásának főbb kérdései. In: HAMIS GULYÁS. Új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Szerk: Borvendég Zsuzsanna. Magyarságkutató Intézet. Bp. 2022.
- Janus-arcú rendszerváltozás 190. oldal

 

GYÁNI Gábor – KÖVÉR György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig Osiris, Bp. 2006.
- Schmidt Mária 214. oldal
- A magyar zsidóság a második világháború idején 220. oldal

 

GYÁNI Gábor: Nép, nemzet, zsidó. Kalligram, Pozsony, 2013.
- Schmidt Mária 188. oldal

 

GYARMATI Enikő: Az Osztrák–Magyar Monarchia az I. világháború centenáriumának angolszász történeti irodalmában. In: Világtörténet. 2015/2. 193–215.

- Európai testvérháború 1914–1918. 212–213. oldal

 

GYARMATI György: Államvédelem a Rákosi-korszakban: tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Történeti Hivatal, Budapest, 2000.

- Diktatúrák ördögszekerén 141. oldal

 

GYARMATI György - PIHURIK Judit: Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban Magyar Történelmi Társulat–Kronosz Kiadó–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest–Pécs, 2015.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács 229. oldal

 

 

GYÖRGY Péter: Egy fekete lyuk. In: MúzeumCafé 2020/3. 41–86.

- Schmidt Mária 61. oldal

 

GYŐRI SZABÓ Róbert: A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.

- Menekülés 70, 103. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 48, 429, 430. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 64, 113, 114, oldal

- A magyar zsidóság a második világháború idején 429. oldal

- „Ez a per lesz a legek legje” 114, 198, oldal

 

GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet

Osiris, Budapest, 2001.

- A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 634

- Kollaboráció vagy kooperáció? 242, 606. oldal

- Diktatúrák ördögszekerén 583, 588. oldal

- Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben 599, 626. oldal

 

HALMOS Sándor: Adatok Bereg és Szabolcs vármegye zsidósága történetéhez a letelepedéstől napjainkig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.

- Kollaborációs és kooperáció? 30. oldal

- A budapesti Zsidó Tanács 30. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 285. oldal

 

HAMP Gábor – HORÁNYI Özséb – RÁBAI László: Magyar megfontolások a Soáról. Balassi kiadó, Budapest, 1999.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 82. oldal

 

HANDLER, Andrew: A Man for All Connections: Raoul Wallenberg and the Hungarian State Apparatus, 1944-1945. Praeger, 1996.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 67, 120. oldal

 

HANDLER, Andrew – MESCHEL, Susan V.: Red Star, Blue Star: The Lives and Times of Jewish Students in Communist Hungary (1948-1956). East European Monographs, 1997.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 45, 46. oldal

HANTÓ Zsuzsa: Haramiák és emberek. In: Trianoni Szemle 2013/1. 161—173.

-Politikailag inkorrekt 173. oldal

 

HARASZTI György: Lejtmenetben. A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve. In: Múlt és Jövő, 2007/4.

link: http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/342/

- „Ez a per lesz a legek lege” 21. oldal

 

HARASZTI György: Auschwitzi jegyzőkönyv. Múlt és jövő kiadó, Budapest, 2016.
- Kollaboráció vagy kooperáció. A Budapesti Zsidó Tanács 46. oldal

 

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: In Denial, Historians, Comminusm and Espionage Encounter Books, San Francisco, 2003.

- The Hiss Dossier 148, 280. 312. oldal

 

HAYNES, John Earl: Corroboration of Chambers’ Statement about Persons Named in Berle’s Notes of Conversation with Chambers, 1939. In:

link: http://www.johnearlhaynes.org/page100.html

- „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives” 11., 13. jegyzet

 

HAYNES, John Earl: Hiss bibliography. In: H-net online. Humanity and Social Sciences. 2006.09.06.

link: http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-hoac&month=0609&week=a&msg=og8fA/mcsopPZH2iccvDUg&user=&pw=

- „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”

 

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: The New McCarthyism. In: Washington Decoded. 2007.04.11.

link: http://www.washingtondecoded.com/site/2007/04/the_new_mccarth.html

- „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives” 36. jegyzet

 

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: Hiss Was Guilty. In: Georg Masons University’s History News Network. 2007.04.16.

link: http://hnn.us/articles/37456.html

- „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives” 35. jegyzet

 

HAYNES, John Earl: Ales: Hiss, Foote, Stettinius? In: http://www.johnearlhaynes.org

2007.06.07.

link: http://www.johnearlhaynes.org/page63.html

- „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives” 8. jegyzet

 

HEGEDŰS Zoltán: Veszélyek kora. In: Kommentár 2022/3. 3–10.
- Sodródó civilizáció. A marxizmus visszanyugatosodása 8. oldal

 

HERF, Jeffrey: East-German communists and the Jewish-question - The case of Merkur, Paul In: Journal of Contemporary History 29 (4): 627-661. oct. 1994.

- The Hiss Dossier 655. oldal

 

HERF, Jeffrey: Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys. Harvard University Press, 1997.

- The Hiss Dossier 438. oldal

HOLMES, Stephen — KRASZTEV, Ivan: A fény kialszik – A liberális demokrácia válságáról. Ford.: Széky János. Park Könyvkiadó, Budapest, 2021.

- Schmidt Mária 13., 55., 113., 115. oldal

 

HERMANN, Angela: Der Weg in den Krieg 1938/39. Oldenbourg Verlag, München, 2011.
- Der ungarische Revisionismus 564. oldal

 

HORTHY, Miklós - HORTHY, Nicholas - SIMON L., Andrew – ROOSEVELT,  Nicholas: Admiral Nicholas Horthy: Memoirs. Simon Publications LLC, 2000.

link: http://www.hungarianhistory.com/lib/horthy/horthy.pdf

- Kollaboráció vagy kooperáció? 339. oldal

 

HORVÁTH Gábor: Csak a nagy kezeket nézzék akkor meg ismernek… Az első világháború személyes dimenziói. In.: A végnapok képei. Az I. világháború befejezésének 101. évfordulóján tartott tudományos szimpózium előadásai. Szerk.: Czagány Gábor, Horváth Gábor. Gerhardus Kiadó, Szeged. 2019.
- Új világ született – 1918-1923. 115. oldal

 

HORVÁTH Attila: A szovjet típusú diktatúra korszakának jogtörténeti kérdései. In: Jogtörténeti Szemle 2016/3. 23–29.

- A jövő végérvényesen megbukott 28. oldal

 

HORVÁTH Miklós – PAHIRYA, Olekszandr: Kényszerkirándulás a Szovjetunióba. Magyar deportáltak a KGB fogságában – 1956. Argumentum, Budapest, 2012.

- Schmidt Mária 7, 394. oldal

 

HOVANYECZ László szerk.: A nép nem olyan, mint a körte – Beszélgetés Bacsó Péter filmrendezővel. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011.

- Schmidt Mária 25. oldal

 

HUBAI László (szerk.): Parlamenti választások Magyarországon 1920-2010. 3. bővített, átdolgozott kiadás, Bp. 2010.
- Schmidt Mária 394. oldal

 

IZSÁK Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010.

- Diktatúrák ördögszekéren 452. oldal

- Janus-arcú rendszerváltozás 452. oldal

 

JAKAB András - URBÁN László (szerk.): Hegymenet - Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Osiris, Bp., 2017.
- Schmidt Mária 52. oldal

 

JAKAB Erő: Titkosszolgálatok hátterében… In: Korunk folyóirat. 2007/9.

- A titkosszolgálatok kulisszái mögött. 135–137. oldal

 

JÁMBOR Orsolya Ilona: Emlékezetpolitika vagy manipuláció? In: JÁMBOR Orsolya Ilona – TARJÁN G. Gábor: Csoportosulás, lázadás és a társadalom terrorizálása – Rendészettörténeti tanulmányok 2. Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest, 2019.

- Schmidt Mária 211, 215, 225. oldal

 

J. NAGY László – FERWAGNER Péter Ákos: Az V. köztársaság algériai és afrikai politikája. In: A jelenkori Franciaország II. kötet - Tanulmányok a jelenkori Franciaországról. L'Harmattan, Bp. 2021. 209–232.
- Hogy jobban értsük a huszadik századot 232. oldal

 

JELÍNEK, Ješajahu Andrej: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí: zborník statí. Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, 2000.

ISBN 8080600244, 9788080600242

- Margit Slachta’s Activites 22. oldal

 

JUROVÁ, Anna – ŠALAMON, Pavol: Košice a deportácie Židov v roku 1944: zborník príspevkov z odborného seminára k 50. výročiu deportácií z Košíc. Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 1994.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 159. oldal

 

JUDT, Tony: Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century, Penguin Press, 2008.

- Schmidt Mária 445. oldal

 

KABDEBÓ Lóránt: Szabó Lőrinc"pere". Argumentum, Bp. 2006.
- Kollaboráció vagy kooperáció. A Budapesti Zsidó Tanács 302. oldal

 

KACSINECZ Katalin: Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt. Esszék diktatúráról és demokráciáról. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2011/2.

- Politikailag inkorrekt 167–168. oldal

 

KÁDÁR Éva: Péter Gábor, a ,,cionista összeesküvés vezetője”. Miért lett az ÁVH-vezetőjéből egy koncepciós per elsőrendű vádlottja? In: Thesis 2022. május 6–44.
- „Ez a per lesz a legek lege”. Adalékok a torzóban maradt 1952-53-as budapesti zsidóellenes tisztogatásokhoz: 29., 43. oldal

 

KÁDÁR Gábor - VÁGI Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből

Osiris, Budapest, 2001.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 233, 256. oldal

 

KÁDÁR, Gábor – VÁGI, Zoltán: Self-financing Genocide: The Gold Train, the Becher Case and the Wealth of Hungarian Jews. Central European University Press, Budapest, 2004.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 396. oldal

 

KÁDÁR Gábor – VÁGI Zoltán: Hullarablás, a magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Hannah Arendt Egyesület - Jaffa Kiadó, Budapest, 2005.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 350, 352, 418. oldal

- Diktatúrák ördögszekerén 357, 418. oldal

 

KAISER, Wolfram: Limits of Cultural Engineering: Actors and Narratives in the

European Parliament’s House of European History Project. JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 55. Issue 3. 2017. 518-534.
- Schmidt Mária: 17., 21. oldal

 

KAISER, Wolfram – HOMLONG STOREIDE, Anette: International Organizations and Holocaust Remembrance: From Europe to the World. In.: The International Journal of Cultural Policy. 2018. 24 (6), 798-810.  
- Schmidt Mária 15., 31. oldal

 

KALMÁR Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945-1990. Osiris Kiadó, Budapest, 2014.

- Schmidt Mária 615, 773. oldal

- A titkosszolgálatok kulisszatitkai mögött 758. oldal

 

KAPRONCZAY Katalin: Európa Nagy Háborúja. In: Valóság folyóirat. 2016/10.

- Európai testvérháború. 97.

 

KARSAI László: Magyarország a Holocaust után. In: Világosság 1992/1. 54—61.

-Kollaboráció vagy kooperáció? 58. oldal

 

KARSAI László: A magyar holocaust. Az Endre-Baky-Jaross per In: Holocaust emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából 96–102

Budapest, TEDISZ, 1994.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 98. oldal

 

KARSAI László: Egyetemi és középiskolai tankönyvek a holokausztról. In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000. december, huszonhatodik évfolyam, tizenketedik szám

link: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00012/dec4.htm

- Kollaboráció vagy kooperáció? 157. jegyzet

 

KARSAI László: Holokauszt Pannonica Kiadó, 2001.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 320, 321, 338. oldal

 

KARSAI László – MOLNÁR Judit - BRAHAM, Randolph L. – SAJTI A. Enikő: Küzdelem az igazságért: tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Mazsihisz, 2002.

- Schmidt Mária 48, 49. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 214. oldal

 

KARSAI László – MOLNÁR Judit (szerk.): A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt. 1956-os KHT, 2004.

- Schmidt Mária 939. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 16, 939. oldal

 

KARSAI László: A holokauszt utolsó fejezete. In: Beszélő 2005/10. 74–91.

- Schmidt Mária 88. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 88. oldal

 

KARSAI Elek–KARSAI László: Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez 4. 1944. október 15. - 1945. január 18. A budapesti zsidók sorsa a nyilas uralom idején. Balassi Kiadó, Budapest, 2014.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Ta­nács 1183. oldal

 

KARSAI László: Historiker, Geschichtsfälscher und das Gedenken an den Holocaust in Ungarn, 1990–2019. In: Europäische Rundschau 2019/2. 69–78.

- Schmidt Mária 3, 5–7, 10–22. oldal

- Diktatúrák ördögszekerén 4. oldal

 

KARÁDY Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején In: Medvetánc 1985/2-3. 41–90

- Komoly Ottó naplója 90. oldal

 

KARÁDY Viktor: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok Cserépfalvi, 1997.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 323. oldal

 

KARÁDY Viktor: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után. Budapest, 2002.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti zsidó tanács. 265. oldal

 

KATZBURG, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 Bábel Kiadó, Budapest, 2002.

- Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews 294. oldal

- A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 294. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 272, 273, 283. oldal

 

KÁVÁSSY János: A talapzatára fellépő szobor – Raoul Wallenberg személyének politikai exponálódása a magyar belpolitikában 1987-ben. In: Rendszerváltó Szemle, 2021/1. 34-45.

- Raoul Wallenberg 44. oldal

 

KAZHARSKI, Aliaksei: The Identitarian Roots of Hungarian Illiberalism. In: Jean Monnet Chair Working Papers in Political Sociology issue no. 3/2020. Pozsony, 2020.

- Schmidt Mária 10, 19. oldal

- All is Moving ont he Western Front 10, 19, 31. oldal

- House of Terror 10. oldal

 

dr. KENDE Péter: A Viktor. Hibiszkusz Kft., Budapest, 2001.
- Schmidt Mária: 71, 140-141, 145. oldal

 

KICHELEWSKI, Audrey: Imagining ‘the Jews’ in Stalinist Poland: nationalists or cosmopolites? In: European Review of History. 2010/3. 505—522.

- Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives, 59. oldal, 29. jegyzet

 

KIS János: Szabadságra ítélve. Életrajzi beszélgetések Meszerics Tamással és Mink Andrással Kis János válogatott művei. Budapest, 2021.
- Schmidt Mária 665., 749. oldal

 

KISS Balázs: Kampány és tabloidizáció. A perszonalizáció jelensége. In: Kampánykommunikáció. Szerk: Sárközy Erika–Schleicher Nóra, Akadémiai Kiadó, Bp. 2003. 9–40.
Schmidt Mária: 27. oldal

 

KISS Gy. Csaba: Magyar írók és a prágai-pozsonyi tavasz. In: Visegrád – közös emlékezet?

1956 – 1968 – 1981. Szerk.: Kiss Gy. Csaba, Mészáros Andor. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány. Esztergom, 2020.

- A dimenziók éve – 1968. 64, 75. oldal

 

KISZELY Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története Korona Kiadó, Budapest 2001.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 369. oldal

- Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 311. oldal

- Diktatúrák ördögszekerén 198, 369. oldal

 

KISZELY Gábor: Mondd el fiaidnak…! A holokauszt és Magyarország. Kairosz, Budapest, 2005.

- Kollaborációs vagy kooperáció? 241. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 241. oldal

- Egyazon mércével 241. oldal

- A magyar zsidóság a második világháború idején 241. oldal

- Raoul Wallenberg 241. oldal

 

KLANICZAI Gábor: Nőnek mint a gomba. A kormány által az elmúlt nyolc évben létrehozott kutatóintézeti hálózat áttekintése. In: Mozgó Világ 2019/4. 3–7.

- Schmidt Mária 4, 6. oldal

 

KLINGSBERG, Ethan: Case Closed on Alger Hiss? In: The Nation, November 8, 1993.

link: http://algerhiss.com/history/the-hiss-case-the-1940s/the-witnesses/noel-field-2/

- The Hiss Dossier

 

KNAP Árpád – BARTHA Diána – BARNA Ildikó: Trianon és a holokauszt emlékezetpolitikai jellegzetességeinek elemzése természetesnyelv-feldolgozás használatával. In: Szociológiai Szemle 2021/4. szám
- Schmidt Mária 52., 60. oldal


KNUDSEN, Daniel C. – METRO-ROLAND, Michelle M. – SOPER, Anne K. – GREER, Charles E. szerk.: Landscape, tourism and meaning. Indiana University, Bloomington, 2008.

- Schmidt Mária 75, 83. oldal

 

KŐBÁNYAI János: Holokauszt olvasókönyv. Múlt és jövő kiadó, Bp., 2016.
- „Ez a per lesz a legek-lege” 724. oldal

 

KŐSZEG Ferenc: Múltunk vége. Pozsony, 2011.
- Schmidt Mária 355. oldal

 

KOCH, Stephen – STOICA, LuanA: Sfârşitul inocenţei : intelectualii din Occident şi tentaţia stalinistă : 30 de ani de război secret. Editura Albatros, 1997.

- The Hiss Dossier 133, 508, 539. oldal

 

KOCH, Stephen: Kettős szerepben. Az értelmiség elcsábítása XX. Század Intézet, Budapest, 2000.

- The Hiss Dossier 466-467, 473, 494. oldal

 

KOCH, Stephen: Double Lives: Stalin, Willi Münzenberg, and the Seduction of the Intellectuals. Enigma Books, 2004.

- The Hiss Dossier 165, 327, 328, 366, 389, 417. oldal

 

KOCSIS Annamária: Mária Terézia, a magyarok királynője. In: Hadtörténeti Közlemények 2018/1. 177–180.

- Schmidt Mária 177. oldal

- Háromszáz év távlatából 177. oldal

 

KOLTAI Zsuzsa: A múzeumi kultúraközvetítés változó világa - Iskolakultúra-könyvek 41. Iskolakultúra, Veszprém, 2011.
- Schmidt Mária 128. oldal
- Terror Háza Múzeum 128. oldal

 

KOMORÓCZY Géza: Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe Osiris, Budapest, 2000.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 53. oldal

- Holokausztok a XX. században 127. oldal

 

KOMORÓCZY Géza: A Zsidók története Magyarországon II. 1849-től a jelenkorig - Hungaria Judaica 27. Pozsony, 2012.
- Diktatúrák ördögszekerén 610. oldal
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács 674., 677., 714. oldal
- “Ez a per lesz a perek pere.” 1009. oldal

 

KOMORÓCZY Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni”. Források és dokumentumok (965-2002). A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez – Szöveggyűjtemény, Hungaria Judaica 28.,Pozsony, 2013.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács 1203, 1205. oldal

 

KOSZTUR András: Harc a világuralomért. In: Kommentár 2021/3. 9-17.

- Új világ született, 1918–1923. 9. oldal

 

KOSZTUR András: Amerikai peresztrojka. In: Kommentár 2022/4. 132–141.
- Korszakhatáron 141. oldal
- Országból hazát – Harminc éve szabadon 141. oldal

 

KOVÁCS András: Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig. In: Múlt és Jövő, 2003/3.

link: http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/492/

- „Ez a per lesz a legek lege” 17, 30. oldal

 

KOVÁCS András: A másik szeme. Gondolat kiadó, Budapest, 2008.

- „Ez a per lesz a legek lege” 135. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 135. oldal

 

KOVÁCS Flóra: Feljött az újhold az égre? Párbeszédkísérlet Hankiss Ágnes gondolataival. In: Kommentár 2023/3.
- Schmidt Mária 46. oldal
- Korszakhatáron. Esszék. 46. oldal

 

KOVÁCS Éva: Az ironikus és a cinikus – A kommunizmus emlékezetei. In: Élet és irodalom. 2003/35. link: https://www.es.hu/cikk/2003-09-01/kovacs-eva/az-ironikus-es-a-cinikus.html

- Schmidt Mária

 

KOVÁCS Éva: Az emlékezet diszkontinuitása. In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. [szerk.:] Molnár Judit, Balassi Kiadó Budapest, 2005.

- Holokausztok a XX. században 612. oldal

 

KOVÁCS Éva – Seewann, Gerhard: Juden und Holocaust in der ungarischen Erinnerungskultur seit 1945. In: Südosteuropa. 2006/1. 24–59.

- Schmidt Mária 54. oldal

- From Totalitarian to Democratic Hungary 48–49. oldal

- Holokausztok a huszadik században 54. oldal

- The Role of „the Fight against Anti-Semitism” 48. oldal

 

KOVÁCS Éva: Gyerekjáték? Kéretlen vélemény az Emlékpontokról. In: Élet és Irodalom. 2008/20.

- Schmidt Mária

 

KOVÁCS Éva – LÉNÁRT András – SZÁSZ Anna Lujza: A magyar holokauszt személyes történetének digitális gyűjteményei. In: BUKSZ-Budapesti Könyvszemle. 2011/4. 336–351.

- Schmidt Mária 336, 339. oldal

 

KOVÁCS, Henriett – MINDLER-STEINER, Ursula K.: Hungary and the Distortion of Holocaust History: The Hungarian Holocaust Memorial Year 2014. In: Politics in Central Europe 2015/2. 49–72.

- Schmidt Mária 51–52, 60–61. oldal

- Doppelidentität trotz Holocaust 61, 71. oldal

- És az én érzékenységem nem számít? 53, 66. oldal

 

KOVÁCS István László: Együttműködés a KRE Bölcsészettudományi Kar és a Hereditas Egyesület között. In: SPANNRAFT Marcellina szerk.: A kultúraátörökítés médiumai. Tanulmányok Tari János tiszteletére. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2018.

- Merre tart Európa? 210. oldal

 

KOVÁCS Krisztián: Határmezsgyén. L’Harmattan Kiadó, Bp.,2018.
- A múlttal való szembenézés — bizonytalan időre elnapolva 24., 26., 28., 267. oldal

 

KOVÁCS Mónika: Holokauszt oktatás Magyarországon. In: Hannah Arendt egyesület honlapja. Regio, 2003/2. 88–106.

link: http://epa.oszk.hu/00000/00036/00050/pdf/04.pdf

- Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 91. 104. oldal

 

KOVÁCS Mónika: A 20 századi traumák nem hogy hegedtek volna inkább elmélyültek. In: Szombat. 2016. június link: http://www.szombat.org/kiemelt/a-20-szazadi-traumak-nem-hogy-hegedtek-volna-inkabb-elmelyultek?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=printfriendly&utm_source=tool

- Schmidt Mária 5. oldal

 

KOVÁCS Zoltán András: Csendőrsors Magyarországon 1945 után In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában Budapest, Történeti Hivatal, Budapest, 2001. 103–141.

- Dénes Béla Ávós világ Magyarországon 115. oldal

 

KOVÁCS Örs: Az 1968-as májusi diákmozgalom és de Gaulle bukásának külpolitikai összefüggései. PPKE Doktori értekezés
- Schmidt Mária 44., 207. oldal
- A dimenziók éve – 1968 240. oldal

 

KÓSA László (szerk.): Reformátusok Budapesten 1. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról – Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai 4. Argumentum Kiadó. Bp. 2006.
- Schmidt Mária 562., 598., 605. oldal

 

KÖTÉL Emőke – RAINER M. János: Esemény és narratíva - Történetiség - elbeszélés(ek) - interpretáció - Bibliotheca scientiae & artis. Gondolat, Budapest, 2013.
- A XX. Század Intézet Évkönyve 100. oldal

 

KRÁNITZ Péter Pál: Repatriáció vagy deportálás? A népszövetségi menekültügy kitelepítési gyakorlata az első világháborút követően Délkelet- és Kelet-Közép-Európában. In: Studia Varia Tanulmánykötet. PPKE BTK, Budapest, 2016. 401-415.

- Schmidt Mária 401. oldal

 

KRISTÓF Luca: Véleményformálók – Hírnév és tekintély az értelmiségi elitben. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014.

- Schmidt Mária 178. oldal

 

KRISTÓF Luca: Kultúrcsaták. Kulturális elit és politika a mai Magyarországon. Budapest, 2021.
- Schmidt Mária: 25–26. oldal

 

KURIMAY Anita: Tormay Cécile öröksége: A „Nemzet Nagyasszonyának” kényelmetlen öröksége. In: Socio. 2015/1. link: https://socio.hu/uploads/files/2015_1/kurimay.pdf

- Schmidt Mária 12, 26. oldal

 

KÜRTI László: Nemzet és állam. In: Múltunk. 2004/1. 339–344.

- Schmidt Mária 340. oldal

 

L. SIMON László: Új világ született. In: Kortárs – Irodalmi és kritikai folyóirat. 2015/12.

- Új világ született – Európai testvérháború 1914-1918 című kiállítás. 46. oldal

 

LACZÓ Ferenc: The foundational dilemmas of Jenő Lévai: on the birth of Hungarian Holocaust historiography in the 1940s. In: Holocaust Studies. 2015/1–2. 93–119.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 112, 119. oldal

 

LACZÓ Ferenc: Magyar zsidó helyzetértékelések és tervek a második világháború idején. Politikai-eszmetörténeti elemzés az Ararát évkönyvek alapján. In: Múltunk. 2010/4. 148–165.

- Schmidt Mária 163. oldal

-  Komoly Ottó naplója 163. oldal

 

LAJOS Attila: Raul Wallenberg. Mítosz és valóság. Minerva, 2007.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 255, 266, 277, 278, 279, 280, 288. oldal

 

LAKATOS Bálint – PAKSA Rudolf szerk: Történeti emlékkönyvek repertóriuma. Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak egyesített és válogatott bibliográfiája a kezdetektől 2004-ig. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék – ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2006.

- Schmidt Mária 420. oldal

- Hiányzó Szálak 313. oldal

 

LAKATOS Dorina: Ügynöknők a szocializmusban. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században. 204. oldal

 

LAKATOS Pál: A betonba döngölt Magyarország. Kairosz, Szentendre, 2001.

- Schmidt Mária 363, 367, 368. oldal

 

LÁSZLÓ Klári: A kirekesztés lajtorjája. A magyar zsidók stációi a vészkorszakban In: Bárdos Katalin - Kardos Péter szerk. Diszkrimináció és üldöztetés: hatások és következmények. (Konferencia Budapest, 2000. november 10-12.) Animula, Budapest, 2001. 81–89.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 88. oldal

 

LÁSZLÓ Márton – NOVÁK Csaba Zoltán: A szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990. március 16–21. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012.
- Egymásnak ítélve. Fekete március Marosvásárhelyen 8, 196, 261. oldal

 

LEHOTAY Veronika: Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre. Miskolci Egyetem ÁJK, Miskolc, 2012. (PhD értekezés)
- Schmidt Mária 13. oldal

 

LEHOTAY Veronika: A jogszűkítés útján. A Horthy-korszak szabadságjog-megvonó intézkedéseinek jogtörténeti aspektusai különös tekintettel Borsod vármegyére. MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Miskolc, 2020.

- Schmidt Mária 12. oldal

 

LEONARD, Patt – ROUTH, Rebecca: The American Bibliography of Slavic and East European Studies for 1993. M.E. Sharpe, 1996.

- The Hiss Dossier, 172, 402. oldal

 

LIGETI Dávid: Európai testvérháború 1914-1918. In: Századok folyóirat. 2015/1.

- Európai testvérháború 1914—1918. 237–239. oldal

 

LITVAN, G: Generations of Jews in Hungary and assimilation

In: New Hungarian Quarterly 27 (104): 119-120. win 1986.

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 110. oldal

 

LITVÁN György: Magyar gondolat - szabad gondolat. Válogatott történeti tanulmányok. Osiris, Bp., 2008.
- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 369. oldal

 

LÓRÁND Zsófia: Emlékek versus emlékművek. Polcz Alaine a budapesti Terror Házában. In: Irodalmi és Társadalmi Havi Lap. 2012. április 62–76.

- Schmidt Mária 63. oldal

- Terror Háza, Andrássy út 60. [House of Terror] 75. oldal

 

LÓRÁND Zsófia: Exhibiting Rape, Silencing Women Alaine Polcz in the House of Terror in Budapest. In: East Central Europe 2015/2–3. 321–342.

- Terror Háza, Andrássy út 60. [House of Terror] 329, 342. oldal

 

LOWE, David – JOEL, Tony: Remembering the Cold War – Global contest and national stories. Routledge Taylor and Francis Group, London–New York, 2014.

- Terror Háza Múzeum katalógusa 244. oldal

- Teaching history in Central Europe 246. oldal

 

LŐWY Dániel: A téglagyártól a tehervonatig - Kolozsvár zsidó lakosságának története

Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1998.

- A magyar zsidóság a második világháború idején 202, 222, 310. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 117, 310. oldal

 

LŐWY: Dániel: A Kálváriától a tragédiáig: Kolozsvár zsidó lakosságának története. Koinónia, Kolozsvár, 2005.

- A magyar zsidóság a második világháború idején (1944 nyaráig) 86, 336, 374, 555. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 198, 555. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 323, 374, 376. oldal

 

M. KISS Sándor: Péter Gábor Államvédelmi Hatósága, 1950-1953 In: Gyarmati György szerk: Államvédelem a Rákosi-korszakban Történeti Hivatal, Budapest, 2000. 135–157.

- Diktatúrák ördögszekerén 141. oldal

 

MAGILL, N. Frank: Dictionary of World Biography : Volume 8. The 20th Century Go–N. Routledge, New York, 2011.

- The Hiss Dossier 1684, 1685. oldal

 

MAJSAI Tamás: A magyarországi református egyház és a Holocaust. A nyilvános tiltakozás története. In: Világosság 1995/5. 50—80.

-Komoly Ottó naplója, 80. oldal

 

MANCHIN, Anna: Staging Traumatic Memory: Competing Narratives of State Violence in Post-Communist Hungarian Museums. In: East European Jewish Affairs. 2015/2–3. 236–251.

- Schmidt Mária 238–239. oldal

 

MARCSEK György: Történelem, emlékezet, cenzúra. A tanú mint emlékezethely. In.: STUDIA LITTERARIA, 2012/1-2. 143–157.
- Schmidt Mária: 156. oldal

 

MARK, Eduard: A Final Verdict from the Archives of the KGB. In: Journal of Cold War Studies. 2009/3. 26—67.

- Schmidt Mária 31. oldal

- Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives 31., 32. oldal

 

MÁRKUS Beáta: „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban…” Magyarországi németek szovjet kényszermunkán 1944/1945–1949. „Malenkij robot” interjúkötet. Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2013.

- Diktatúrák ördögszekerén 372. oldal

 

MÁRKUS Beáta: A tabusítástól a nemzeti emlékezetig. Az 1944/1945-ös Szovjetunióba hurcolások emlékezete Magyarországon. In.: Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok köréből. Szerk.: Barabás Gábor – Böhm Gábor – Pohárnok Melinda. Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 5. Pécs. 2022.
- Schmidt Mária: 128. oldal

 

MARSOVSZKY, Magdalena: Der Antisemitismus in Ungarn. Nur Polit-Folklore?

link: http://www.hagalil.com/antisemitismus/osteuropa/ungarn.htm

- Holokausztok a XX. században

 

MARSOVSZKY, Magdalena: Zwischen Wahrenheitsfindung und Amnesie: Das ´Haus des Terrors´ in Budapest

link: http://www.klick-nach-rechts.de/gegen-rechts/2002/06/ungarn.htm

- Holokausztok a XX. században

 

MARSOVSZKY, Magdalena: "Demos" as permanent enemy. The Traditionalism in Hungary.

https://www.academia.edu/37409665/_Demos_as_permanent_enemy_The_Traditionalism_in_Hungary

- Schmidt Mária 23. oldal
- Nyelv és szabadság 23. oldal

 

MARSOVSZKY, Magdalena: Antisemitismus als identitäre Metapolitik und rechter Jihad in Ungarn. In: Antisemitismus seit 9/11. Ereignisse, Debatten,Kontroversen. Reihe Interdisziplinäre Antisemitismusforschung/ Interdisciplinary Studies on Antisemitism, Vol. 11., Baden-Baden, 2019, 237-250.

- Schmidt Mária 239. oldal

- Holokausztok a XX. században 239, 250. oldal

 

MARSOVSZKY, Magdalena: Völkische Esoterik und Transzendentalisierung der Nation als antisemitische Schuldabwehr in Ungarn.
https://link.springer.com/article/10.1007/s41682-021-00096-8
- Schmidt Mária
- Holokausztok a huszadik században
 

MARTIN József: A rendszerváltás igézetében – Huszonöt év egy publicista pályáján. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015.

- Kifosztva és elárulva – Németország a hatvannyolcasok szorításában 132–133. oldal

 

MARTIN József Péter: Kéz a kézben a lejtőn. Korrupció és sajtószabadság a magyar trendek tükrében. In: Médiakutató. 2019/3. 7–21.

- Schmidt Mária 15. oldal

 

MASTNY, Vojtech: The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. Oxford University Press US, 1996.

- The Hiss Dossier 224. oldal

 

MÁTÉ Zsolt: Amerikai és szocialista előkészületek az ENSZ Közgyűlésének XV. ülésszakára 1960-ban. In: Böhm Gábor – Fedeles Tamás szerk.: Válogatás a PTE BTK XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2015) I–III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, 2015.

- A hidegháborús konfliktusok és az 1963-as amnesztia 36, 55–56. oldal

 

MÁTHÉ Áron: A főideológus. In: Valóság, 2005. január, XLVIII.évf. 1.sz.

- Egy történelmietlen ész kritikája 78. oldal

 

MÁTHÉ Áron: Málenkij robot – az elhurcolások hazai felelősei. In: Valóság, 2009.január, LII.évf.1.sz.

- Diktatúrák ördögszekerén 61, 66. oldal

 

MÁTHÉ Áron (társszerző): Sorsfordító idők - Magyarország XX. századi történelmének rövid áttekintése. In: Mondd el, hogy tudjuk… Oktatási segédanyag, szerk.: Tallai Gábor, Tarcsa Zoltán, Schmidt Mária, XX. Század Intézet - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2010., 43-77.o
- Diktatúrák ördögszekerén 76. oldal
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács 76. oldal

 

MÁTHÉ Áron: Április 4. – Egy „népi demokratikus forradalom”? In: Valóság, 2015. május, 58. évf. 5. 87–99.
- Schmidt Mária 88. oldal
-  „Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál” – A kommunizmus kiépülése Magyarországon 98. oldal

 

MÁTHÉ Áron: A fasizmus vádja – kommunista propaganda 1956-ról. In Valóság, 2012. 55. évf. 1. 44–55.
- Politikailag inkorrekt - esszék diktatúráról és demokráciáról 54. oldal

 

MÁTHÉ Áron: 1919–2017: száz év mérlege. In.: Kommentár folyóirat. 2017/5–6. 52–55.
- Schmidt Mária: 54. oldal

 

MÁTHÉ Áron: A nyilaskereszt árnyéka. A magyarországi nemzetiszocializmus elmélete és gyakorlata. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2019.

- Egy történelmietlen ész kritikája 27, 60, 210. oldal

 

MÁTHÉ Áron: Fegyveres erők az átmeneti időszakban (1944–1945). Az ideiglenes magyar karhatalmi egységek szerepe a kommunista diktatúra alapjainak lerakásában. In: Betekintő 2019/4. 34–61. link: https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2019_4_mathe_0.pdf

- A holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében 40, 60. oldal

- Diktatúrák ördögszekerén 60. oldal

 

MÉSZÁROS Máté: Mester Miklós zsidómentő tevékenysége. In: Magyar Szemle 2015/5-6. 140—162.

-Kollaboráció vagy kooperáció? 162.oldal

 

MINK András szerk.: Rendszerváltás. Osiris Kiadó, Budapest, 2018.

- Janus arcú rendszerváltozás 684. oldal

 

MINOCHEHER Rustom Masani – VENKATESWARAN K. S. In the Vanguard of Freedom: Essays in Honour of Minoo Masani. Minoo Masani 90th Birthday Felicitation Committee, 1995.

- The Hiss Dossier 108. oldal

 

MOLNÁR Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben

Cserépfalvi Kiadó, 1995.

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 150. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 14, 127, 150. oldal

 

MOLNÁR Judit: The Foundation and Activities of the Hungarian Jewish Council. March 20 - July 7, 1944.

link: http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%205417.pdf

- Kollaboráció vagy kooperáció? 2, 3, 4, 5, 18, 19, 25. oldal

 

MOLNÁR Judit: Komoly Ottó, Kasztner Rezső és a magyar cionisták embermentő tevékenysége 1944-ben. In: Századok 2013/1. 107—128.

-Kollaboráció vagy kooperáció? 111, 118—119, 120, 122—123. oldal

 

MOLNÁR Judit szerk.: A nagypolitikától a hétköznapokig. Balassi Kiadó, Budapest, 2016.
- Schmidt Mária 184., 375. oldal
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsi­dó Tanács 227., 229. oldal

 

MOLNÁR Judit: „Kesztyűs liberalizmus” helyett keresztény-nemzeti fejedelem (1919–1944). In: Molnár Judit szerk.: Emancipáció. Integráció vagy asszimiláció. Tanulmányok az emancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából. Kronosz Kiadó, Pécs–Szeged, 2018.

- Kollaboráció vagy kooperáció 184. oldal

 

MOLNÁR Zsuzsanna (szerk.): Jussunk - 1956. Visszaemlékezések, interjúk, archív dokumentumok. Tarsoly, Bp. 2004.
- Schmidt Mária 4., 180. oldal
- Diktatúrák ördögszekerén 178. oldal
- Egyazon mércével 178. oldal

 

MÓZES Teréz: Váradi zsidók Nagyvárad, Literator Könyvkiadó, 1995.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 232. oldal

 

 M. SZEBENI Géza: A tábornok-elnök Charles de Gaulle belpolitikája (1958–1969). In.: A jelenkori Franciaország. I. kötet. Szerk.: Türke András István. L’Harmattan Kiadó. Bp. 2021.
- Hogy jobban értsük a huszadik századot 30. oldal

 

MUNKÁCSI Krisztina: Berend Béla főrabbi népbírósági pere. In: Századok 1996/5. 1525—1552.

-Schmidt Mária 1546. oldal

-Kollaboráció vagy kooperáció? 1546., 1549. oldal

 

MUSZATOV, Valerij Leonyidovics: Россия и Восточная Европа: связь времен URSS. Moszkva, 2008.

- Mit kezdjünk vele? 103, 104. oldal

 

NAGY Ervin: A korszakváltás lehetősége a posztkommunizmus után. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Schmidt Mária 137–138., 143. oldal
- Politikailag inkorrekt 138. oldal
- Nyelv és szabadság 142. oldal
- Országból hazát. Harminc éve szabadon. 143. oldal


NAGY Gábor: A magyar sajtópolitika a koalíciós időszakban (1944–1949). ELTE BTK, Budapest, 2019. (doktori disszertáció)

- Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve 194. oldal

 

NAGY Gergely: A Wilsoni korszak alkonya. In: Kommentár folyóirat. 2020/4. 98–109.

- Schmidt Mária 98. oldal

- Új Világ Született 98, 102. oldal

- Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen 105. oldal

- Európa szerencséje 105. oldal

 

NAGY Károly: Amerikai magyar szigetvilágban. Nap Kiadó, Bp., 2009.
- Schmidt Mária 48. oldal

NAGYMIHÁLY Zoltán: Adalékok Wass Albert népbírósági bűnperéhez. In: Korunk, Július 2005

link: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00103/2005honap7cikk1060.htm

- Politikai igazságszolgáltatás a háború utáni Európában 6, 7. jegyzet

 

NAGYMIHÁLY Zoltán: Kezdet és vég. 1989. március 15-e a Kádár-korszak ünnepei és a rendszerváltás tükrében. In: Rendszerváltó Archívum. 2019/1. 20–33.

- Közös siker – huszonöt évvel 1989/90 után 21. oldal

 

 NAGYMIHÁLY Zoltán Szerk: Harminchárom év, egy pillanat. In: Rendszerváltó Archívum. 2019/1. 68–78. oldal

- Európa szerencséje 72. oldal

 

NAGYMIHÁLY Zoltán: „Szellemét a tűz nem égette meg.” Bauer Sándor áldozata – ötven év után. In: Hitel 2019/1. 98–103.

- A dimenziók éve – 1968. 98. oldal

 

NAGYMIHÁLY Zoltán – RIBA András László: Az igazságtétel nyomában. Kahler Frigyes egy folyamat három „lábáról”, egy „ellenszélben” működő bizottságról és a jogi-politikai-erkölcsi felelősség kérdéseiről. Retörki 2021/3. 95–101.
- Janus-arcú rendszerváltozás 101. oldal

 

NAPOLITANO, Matteo Luigi: Budapest igazai. A Soá és a vatikáni diplomaták. Ford: Puskely Mária. Szent István Társulat, Budapest, 2014.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 196. oldal

 

NAVASKY, Victor: Allen Weinstein´s Docudrama

In: The Nation, November 3, 1997

link: https://www.thenation.com/article/allen-weinsteins-docudrama/

- The Hiss Dossier

 

NEMES Gyula: Marosszentgyörgy történetéből. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely – Marosszentgyörgy, 2012.

- Schmidt Mária 40. oldal

 

NOVÁK Attila: Cionisták, baloldaliak, államrezon (Cionizmus és államhatalom a 30'-as évek Magyarországán) 2. In: Századok 1996/6. 1341–1392.

- „A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőri megfigyelés tükrében” 1376, 1380. oldal

 

NOVÁK Attila: From „Salonzionismus” to a Mass Movement. A short history of Zionist activity in Hungary, 1938-1944. (MA Thesis) 1999.
- Kollaboráció vagy kooperáció. A Budapesti Zsidó Tanács 94. oldal
- Schmidt Mária 20., 67., 75. oldal

 

NOVÁK Attila: A Chance Not Taken. Zionist-Hungarian Diplomatic Cooperation in the Second Half of the 1930s In: András Kovács - Eszter Andor ed.: Jewish Studies at the Central European University II. 1999-2001 Budapest, CEU, 2002. 327–353

link: http://web.ceu.hu/jewishstudies/pdf/02_novak.pdf

- A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelések tükrében 332. oldal

 

NOVÁK Attila: Identitásváltások. Mozaikok a magyar zsidóság szellemi változásairól a második világháború évei alatt. In: Századvég 2014/4. 29–56.

- Komoly Ottó beadványa 32, 55. oldal

 

NOVÁK Attila (szerk.): Szilágyi Ernő: Ismeretlen memoár a magyar vészkorszakról. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
- Diktatúrák ördögszekerén 232. oldal

 

NOVÁK Attila: Az Engländer-ügy, avagy cionista underground a sztálinista Magyarországon – az állambiztonsági iratok tükrében (1949–1953). In: Betekintő 2018/3. link: https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_3_novak.pdf

- „Ez a per lesz a legek lege” 42, 44. oldal

- Diktatúrák ördögszekerén 42, 44. oldal

 

NOVÁK Attila: Ideológia és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2020.

- „Ez a per lesz a legek lege” 30, 202. oldal

 

NÓVÉ Béla: Tény/Soros. A magyar Soros Alapítvány első tíz éve. 1984–1994 Balassi Kiadó, Budapest, 1999.
- Schmidt Mária 82., 461. oldal
- Janus-arcú rendszerváltozás 582. oldal

 

NYERGES András: Makó szomszédja Jeruzsálem. Történelem, politika, sajtó, irodalom 1993-2013. Pécs, 2014.
- Schmidt Mária 101., 212., 274., 297. oldal

 

OKVÁTH Imre: Egy hadmérnök életútja – Haris Béla (1901–1979). L’Harmattan Kiadó, 2016.
- Egyazon mércével. A visszaperelt történelem. 260, 305. oldal

 

OLASZ Lajos: Sajtóirányítás és háborús propaganda az I. világháború időszakában. In. Belvedere 2019/2. szám
- Európai testvérháború 1914–1918 120., 122. oldal

 

OLMSTED, Kathryn S.: Red Spy Queen: A Biography of Elizabeth Bentley. UNC Press, 2002.

- The Hiss Dossier 211. oldal

 

ORMOS Mária (szerk.) Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Osiris. Bp. 2003.
- Schmidt Mária 216. oldal

 

Ö. KOVÁCS József: MINDENNAPI VALÓSÁG. A szocialista állami erőszak vidéktörténeti olvasatai. In: HAMIS GULYÁS. Új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Szerk: Borvendég Zsuzsanna. Magyarságkutató Intézet. Bp. 2022.
- Janus-arcú rendszerváltozás 105. oldal

 

ÖTVÖS István: Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött – Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században. In: Szépirodalmi figyelő. 2006/1. link: http://epa.oszk.hu/01400/01433/00024/pdf/06-1-035_schmidt_otvos.pdf

- A titkosszolgálatok kulisszái mögött 139–140. oldal

 

ŐZE Sándor: „Critical autumn” – 1956. Studies about the hungarian october. Bp. 2020.
- Schmidt Mária: 5., 11., 263. oldal

 

ŐZE Sándor: Hogyan tovább emlékezetpolitika? Egy évforduló után. In.: "Bátorság nélkül meddő a tudomány". Tanulmányok Schmidt Mária tiszteletére. Szerk.: Baczoni Dorottya–Ötvös István. Szent István Társulat, Bp. 2023.
- Látlelet az orosz–ukrán háborúról 152. oldal

 

PAKSA Rudolf: Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. Osiris Kiadó, Budapest, 2013.

- Schmidt Mária 8, 397. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 372. oldal

 

PALKO, Vladimír: Jönnek az oroszlánok. Miért tart Európa és Amerika egy új zsarnokság felé? Budapest, 2021.
- Schmidt Mária 92–95. oldal

 

PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology

Detroit, Wayne State University Press, 1996.

- Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 614, 694, 695, 696, 721. oldal

 

PATAKY Adrienn: Jelenlét Petri György „politikai költészetében”. In: II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia, Pécs, 2013. 287–306. (Konferenciakötet)
- Schmidt Mária: 288. oldal

 

PATAKY Adrienn: Szabad kötöttség. Szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. Ráció Kiadó, Budapest, 2016.

- Schmidt Mária 127, 139. oldal

 

PÁLYI András: Múlás és maradás. Rádiónapló. Kalligram, Pozsony, 2001.
- Schmidt Mária 75., 306. oldal

 

PELLE János: Tömegsírok titka. In: Szombat folyóirat. 1990/10.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 26–27. oldal

 

PELLE János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből Budapest, Pelikán Kiadó, 1995.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 329. oldal

 

PELLE János: Antiszemitizmus és totalitarizmus Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1999.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 54. oldal

 

PELLE János: A Holocaust lezárhatatlan dossziéja. In: Beszélő online.

link: http://beszelo.c3.hu/97/12/pelle.htm

- Kollaboráció vagy kooperáció? 9. jegyzet

 

PELLE János: A posztkommunisták és az új magyar jobboldal, avagy a XX. század elátkozott öröksége (Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt). In: Nagyvilág folyóirat. 2011/9–10.

- Politikailag inkorrekt 783–786. oldal

 

PERJÉS Géza - HAUSNER Gábor - CSÁKVÁRY ferenc: Az értelem bátorsága: tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum, 2005.

- A szovjet hadsereg atrocitásairól Magyarországon (Stúdióbeszélgetés Perjés Géza, Sára Sándor, Schmidt Mária, Stark Tamás, Szabó Péter, műsorvezető: Szakály Sándor), 849. oldal

 

PETE József: Az alma és a fája. Tisztelgés a 325 éves Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és a 200 éves Ciszterci Iskola előtt. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, 2014.
- Mondd el, hogy tudjuk...Segédanyagok A kompetenciaalapú, problémaorientált történelemoktatás elmélete és gyakorlata és az Elbeszélt történelem – az oral history módszerének alkalmazása a történelemtanítás gyakorlatában című pedagógus továbbképzésekhez 63, 71. oldal

 

PETRÁS Éva szerk.: A 20. századi magyar protestáns közéletiség arcképcsarnoka - 75 éves a Kereszténydemokrata Néppárt Bp. 2021.
- A Magyarok Vére – Írófejedelmek, diktatúrák, ellenállók 252. oldal

 

PÉTERFI Gábor szerk.: A huszadik század emlékezete a Galga mentén. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012.

- Diktatúrák ördögszekéren 192. oldal

 

PÉTERI György: The Prince and the Savant: Political Change and Social Knowledge in Late Modern Hungary. In: East central Europe. L'Europe du centre-est 2017/2–3. 177–185.

- Schmidt Mária 178. oldal

- Ellopott történelem 178, 185. oldal

 

PETŐ Andrea: Láthatatlan elkövetők. Női elkövetők a második világháború utáni politikai igazságszolgáltatás rendszerében, különös tekintettel Dely Piroska perére. Bp. 2012. Akadémiai doktori értekezés
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács 183., 349. oldal

 

PETŐ Iván: Politikai curriculum vitae: cikkek, interjúk, beszédek. Új Mandátum, Budapest, 2000.

- Bocsánatos és halálos bűnök 84. oldal

 

PETŐCZ György: A történelem mítoszai. In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000 január, huszonhatodik évfolyam, első szám

link: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00001/januar7.htm

- Bocsánatos és halálos bűnök 1. jegyzet

 

PICHONNIER, Christopher: La France et la Hongrie (1989–2004). Université Bordeaux Montaigne, 2017. (doktori disszertáció)
- From Totalitarian to Democratic Hungary. Evolution and Transformation (1990-2000) 224., 424. oldal
 

POHL, D: National-socialist extermination of Jews as a problem of East-European history and historiography In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 40 (1): 96–119. 1992.

link: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00003840/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=106&pdfseitex=

- Kollaboráció vagy kooperáció? 116. oldal

 

POGRÁNYI LOVAS Miklós (szerk.): Lámpást adott-e az Úr kezünkbe? A Jövõ Értelmisége Projekt kiadványa. 2015.
- Schmidt Mária: 7–8. oldal

 

PREPUK Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században Csokonai Kiadó, Debrecen 1997.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 231. oldal

 

PULAY-NIKITITS András: Koszovó – Autonómiától destabilizációig. In: Kommentár 2023/3.
- Bevezetés – A nagy terv 206. oldal

 

RADICS Viktória: Kertész Imre levelei Radics Viktóriához. In: Múlt és Jövő. 2017/2. 5–30.

- Schmidt Mária 21. oldal

 

RADONIC, Ljiljana: Das Holocaust-Gedenkzentrum in Budapest – Ein ‚unmögliches‘ Museum? In: https://www.medaon.de/ 2014/15 link: https://www.medaon.de/de/artikel/das-holocaust-gedenkzentrum-in-budapest-ein-unmoegliches-museum/

- Schmidt Mária 10, 13, 16. oldal

- Haus des Terrors. Andrassy Straße 60. 12. oldal

 

RADONIC, Ljiljana: The Holocaust Template – Memorial Museums in Hungary, Croatia and Bosnia-Herzegovina. In: Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju 2018. 131-154.

- Schmidt Mária 138. oldal

- Holokausztok a XX. században 138, 153. oldal

- House of Terror. Andrássy út 60. 145, 153. oldal

- House of Terror 138. oldal

 

RADONIC, Ljiljana: Der Zweite Weltkrieg in postsozialistischen Gedenkmuseen. De Gruyter, 2021.
- Schmidt Mária: 12., 117., 185–186., 191., 193., 196., 198–199., 258–261., 270. oldal
- Holokausztok a huszadik században: 196. oldal
- Haus des Terrors. Andrássy Straße 30. Budapest: Stiftung zur Erforschung der mittel-und osteuropäischen Geschichte und Gesellschaften: 39., 188., 192–199. oldal
- „Das Budapester Museum ‚Haus des Terrors‘“. Der Kommunismus im Museum. Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa 185., 199. oldal
- „Der Kommunismus, ein Verbrechen ohne Folgen?“. Memento Gulag. Zum Gedenken an die Opfer totalitärer Regime: 186., 197–198. oldal
- House of Terror. Andrássy Street 60. Catalogue. 197–198. oldal
- „Auf dem Weg zu einem europäischen Gedächtnis? – Eine ungarische Sicht auf das geplante Haus der Europäischen Geschichte“. Arbeit am europäischen Gedächtnis. Diktaturerfahrung und Demokratieentwicklung: 186. oldal

 

RADONIC, Ljiljana: Globalization, Universalization,and Forensic Turn: Postcatastrophic Memorial Museums. 2022.
- Schmidt Mária 105. oldal
- Holokausztok a huszadik században 105., 114. oldal


RADOSH, Ronald: The Persistence of Anti-Anti-Communisme In: FrontPageMagazine.com July 11, 2001.

- The Hiss Dossier

 

RAINER M. János: Nagy Imre: politikai életrajz. 1956-os Intézet, 1999.

- A Rajk per és az amerikai kapcsolat 463. oldal

 

RAINER M. János: Kulissza csak. In: Mozgó Világ folyóirat. 2006/3. link: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00073/11rolrol6.htm

- A titkosszolgálatok kulisszái mögött: 117–121. oldal

 

RAINER M. János: Tíz, húsz, harminc … hatvan! Az 1956-os magyar forradalom (kerek évfordulós) jelentésváltozatai. In: 1956 és a zenei élet. Előzmények, történések, következmények. Szerk: Gyarmati György–Péteri Lóránt. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–Kronosz Kiadó, Budapest–Pécs, 2019. 11–23.
- Schmidt Mária 20–22., 327. oldal
- „Az Eichmann-per tanulságai I-II.” 20, 316. oldal
- Egyazon mércével. A visszaperelt történelem. 20, 316. oldal

 

RAINER M. János (szerk.): Ezerkilencszáznyolcvankilenc. Magyarország a jelenkorban - Évkönyv 25. 1956-os Intézet Alapítvány–Kronosz Kiadó, Budapest-Pécs, 2020.
- Schmidt Mária 239. oldal

 

RAINER M. János (szerk.): Elit és szubelit a Kádár-korszakban – közelítések. Pécs, 2021.
- Dimenziók éve – 1968 160. oldal

 

RÁNKI Vera: Magyarok - Zsidók - Nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája Budapest, Új Mandátum, 1999.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 134. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 126, 127, 151, 153, 155, 160. oldal

 

RÁNKI, Vera: The Politics of Inclusion and Exclusion: Jews and Nationalism in Hungary. Holmes & Meier, 1999.

- Vidéki rendőrkapitányok jelentik 156, 255. oldal

- Kollaboráció és kooperáció? 147, 177, 180, 237, 255. oldal

 

REGELBRUGGE, Paul V.: The yellow star house - The Remarkable Story of One Boy's Survival in a Protected House in Hungary. Szerzői Kiadás, 2019.

- Schmidt Mária 214. oldal

 

REGENTE, Vincent: Flucht ind Vertreibung in europäischen Museen. Deutsche, polnische und tschechishe Perspektiven im Verleich. Transcript, Bielefeld, 2020.

- Schmidt Mária 462. oldal

- Auf dem Weg zu einem europäischen Gedächtnis? 48, 463, 614, 621. oldal

- Terror Háza Múzeum 48, 462. oldal

 

RÉVÉSZ Béla: Anomáliák a hálózati személyek nyilvántartása körül. In: Forum Acta Juridica et Politica : XI. évf. 3. sz. - Ünnepi kötet Dr. Szabó Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. 2021.
- Schmidt Mária 352. oldal

 

RIBA András László: „Kinek a” rendszerváltása? 1956 – pártállam – vezetők – viszonyok. In: Sorsok és horizontok –  Tanulmányok a magyar forradalom hatvanötödik évfordulóján. Szerk.: M. Kiss Sándor–Nagymihály Zoltán. Retörki. 2021. 355–366.
- Schmidt Mária: 357. oldal

 

RICHELSON, Jeffrey T.: A Century of Spies: Intelligence in the Twentieth Century. Oxford University Press US, 1997.

- The Hiss Dossier 95. oldal

 

RIPP Zoltán: Eltékozolt esélyek? A rendszerváltás értelme és értelmezései – 20 év után. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009.

- Janus arcú rendszerváltozás 224. oldal

 

RIPP Zoltán: A Múltunk körkérdése a rendszerváltás 30. évfordulóján. In: Múltunk 2019/3. 173–231.

- Schmidt Mária 229. oldal

 

ROGOW, Sally M.: They Must Not Be Forgotten: Heroic Priests and Nuns Who Saved People from the Holocaust. Holy Fire Publishing, 2005.

- The Action of Slachta Margit, 59, 129. oldal

 

ROMERSTEIN, Herbert – BREINDEL, Eric: The Venona Secrets: Exposing Soviet Espionage and America´s Traitors. Regnery Publishing, 2001.

- The Hiss Dossier 135, 600. oldal

 

ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században Budapest, Osiris Kiadó, 1999.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 627. oldal

 

ROMSICS Ignác szerk.: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

- Ellopott történelem 213. oldal

 

ROMSICS Ignác: Múltról a mának. Osiris, Budapest, 2004.

- Ellopott történelem 2, 354. oldal

 

RÓNA Tamás – MEZEI Mónika: A magyarországi zsidóság története. Szent István Társulat, Budapest, 2018.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács 89. oldal

 

SAFRIAN, Hans: Die Eichmann-Männer Wie-Zürich, Europaverlag, 1993.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 312. oldal

 

SÁGVÁRI Ágnes: Zsidó közösségek sorsa a proletárdiktatúra rendszerében In: Püspöki Nagy Péter szerk: 1100 éves együttélés - a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában Holocaust Emlékalapítvány, Budapest, 2001. 176–204.

- Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 200. oldal

 

SÁGVÁRI Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetéből. Napvilág, Budapest, 2002.
- Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. Egy cionista orvos emlékiratai 105. oldal

 

SAKMYSTER, Thomas: Goldberger Sándor / J. Peters és az amerikai kommunista mozgalom. In: Századok 2007/1. 185—202.o. Ford.: Széchenyi Ágnes

-A Rajk per és az amerikai kapcsolat, 199.oldal

 

SALAMON Konrád szerk.: Világtörténet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

- A titkosszolgálatok kulisszái mögött 1201. oldal

 

SÁNDOR Iván–MÉNESI Gábor (szerk.): Mikoriak a golyónyomok? – Beszélgetések. Kalligram, Pozsony, 2005.
- Schmidt Mária 51. oldal

 

SÁRKÖZI Mátyás: Vízszintes zuhanás. Négy év naplójegyzetei, 2004–2007. Kortárs Kiadó, Budapest, 2007.

- Schmidt Mária 184. oldal

 

SÁRKÖZY Erika (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Az Erasmus közéleti kommunikációs intézet 1999. március 25-26-án, Balatonföldváron rendezett konferenciájának tanulmányai. Erasmus könyvek, Osiris, Bp. 1999.
- Janus-arcú rendszerváltozás 185. oldal

 

SCHLEICHER Nóra: A női politikusi szerep nyelvi konstrukciója. In: Kampánykommunikáció. Szerk: Sárközy Erika–Schleicher Nóra, Akadémiai Kiadó, Bp. 2003. 100–134.
- Schmidt Mária 109, 111, 117. oldal

 

SCHMIDT Andrea: Közép-Európa – vasfüggönytől az európai integrációig. In.: Az átalakuló világrend küszöbén. Szerk.: Grünhut Zoltán – Vörös Zoltán. Pécs, 2013.
- Európa szerencséje 81. oldal

 

SEEWANN, Gerhard – DIPPOLD, Péter: Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1997.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 477. oldal

- The Zionist left under police control 483. oldal

- A vidéki rendőrkapitányok jelentik 483. oldal

- Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn 1867–1987. 486. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 499. oldal

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 499. oldal

 

SERES László: A szabadság fantomja. Válogatott publicisztikai írások. Osiris, Bp. 2000.
- Schmidt Mária 186., 202. oldal

 

SHAFIR, Michael: Hungarian Politics and the post-1989 legacy of the holocaust. In: Braham-Chamberlain: The Holocaust in Hungary Sixty Years Later, Rosenthal Institute For Holocaust Studies, New York City, 2006.

- Schmidt Mária 275, 276. oldal

 

SHEETZ, Jessica A.: Margit Slachta and the early rescue of Jewish families, 1939-42

link: https://www.millersville.edu/holocon/files/margit-slachta-and-the-early-rescue-of-jewish-families.pdf

- Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews 11. jegyzet

- Provincial Police Reports: New Insights into Hungarian Jewish History, 1941-1944. 18. jegyzet

- Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943. 35. jegyzet

 

SIPOS Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkor-története – 20 év után. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010.

- Janus arcú rendszerváltozás 135, 219. oldal

 

SIPOS Balázs: „Mégis mit számít, ki beszél?” MŰÚT (Online), 2018.
- Schmidt Mária: 17. oldal

 

SIPOS József: Zárszó In: Szeged hosszú tavasza 1989-ben és ’56. Előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. Szerk: Géczi József Alajos–Laczkó Sándor–Sipos József–Révész Béla. Média-Mix Könyvkiadó Bt. Szeged. 2017.
- Schmidt Mária 240. oldal
 

SÍRÓ Béla: A debreceni zsidóság a vészkorszak idején. In: Történeti Tanulmányok IV., 1996. 147—182.

-Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 180. oldal

 

Slachta Margit a vészkorszak idején is bátran ellenállt a gonosznak

link: http://www.katolikus.hu/news/981204.html

- Diktatúrák ördögszekerén

 

SMOLAR, A: Strategies for change in postcommunist Poland In: Revue d´Etudes Comparatives Est-Ouest 25 (4): 163-181. dec. 1994.

link: https://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_1994_num_25_4_2703

- Lessons of the Eichmann trial 172. oldal

 

SODARO, Amy: EXHIBITING ATROCITY. Memorial Museums and the Politics of Past Violence. Rutgers University Press. New Brunswick, 2018.
- Schmidt Mária: 7, 66-67, 77-78, 82-83, 176, 188. oldal

 

SOROS Tivadar: Túlélni. Náci világ Magyarországon. Szibériai robinsonok. Budapest, 2018. Múlt és jövő kiadó, Bp., 2018.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács 214., 236. oldal

 

STANISZKIS, J: Post-kommunism: the emerging enigma In: Polish Sociological Review No. 135. 2001. 313–328.

link: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-01/Stanitskis.pdf

- Janus-arcú rendszerváltozás 328. oldal

 

STARK Tamás: A „málenkij robot” budapesti áldozatai 1944—1945. Egy forráscsoport elemzésének tanulságai. In: Történelmi Szemle 2012/2. 279—314.

-Diktatúrák ördögszekerén 296. oldal

 

STENCINGER Norbert: Harcok a Doberdó-fennsík védelmében az első isonzói csatában. A terepbejárások tapasztalatai. In: "... kedves bajtársim kössétek be sebem" : A Nagy Háború emlékezete. Szerk: Kiss Gábor–Vincze Gábor. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark; Belvedere Meridionale, Ópusztaszer-Szeged. 2015.
- Európai testvérháború 1914-1918. 138. oldal

 

SUDOPLATOV, Pavel and Anatoli, with Jerrold L, and Leona P. Schechter: Special tasks : The memoirs of an unwanted witness. A soviet Spymaster Little, Brown and Co. Boston, 1994.

- The Hiss Dossier 228, 229. oldal

 

SUMMERS, Anthony with Robert Swan: The Arrogance of Power. The Secret World of Richard Nixon Pewnguin Books, 2000.

- The Hiss Dossier 75, 491. oldal

 

SÜKÖSD Mihály: Bárdossy: mártír vagy háborús bűnös? In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000 január, huszonhatodik évfolyam, első szám

link: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00001/januar10.htm

- Diktatúrák ördögszekéren

 

SVÉD László (köz.): A magyar zsidóság és a hatalom. 1945–1955. In: Múltunk. 1993/2–3. 248–298.

- Ávós világ Magyarországon 253. oldal

 

SZ. NAGY Gábor: Az 1945. júliusi papírbotrány reprezentációja a korabeli politikai sajtóban. In: Médiakutató. 2014/2. 105–115.

- Korrajz 2002. 114. oldal

 

SZABÓ Géza: Árnyaltabb képet! In: Korunk folyóirat. 1999/2.

- Diktatúrák ördögszekéren 120–125. oldal

 

SZABÓ Ildikó: Nemzet és szocializáció. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009.
- Schmidt Mária: 214. oldal
- Terror Háza Múzeum: 214. oldal

 

SZABÓ Márton: Fideszvalóság – Posztmodern politológiák L’Harmattan Kiadó, Bp., 2006.
- Schmidt Mária 26. oldal

 

SZABÓ Márton: Politikai idegen – posztmodern politológiák. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006.

- Helyet teremtünk magunknak 129, 236. oldal

 

SZABÓ Máté: Gumibot, vízágyú, könnygáz – avagy közrendvédelmi partnerség. In: Belügyi Szemle, 2018/12. 48—70.

- Dimenziók éve – 1968. 52, 69. oldal

 

SZABÓ Máté: A „nép” és az „elit” populista szembeállítása, mint mobilizációs keretértelmezés (frame) Magyarországon 1989 előtt és után. In: Politikatudományi Szemle 2003. 4. szám 143–166.
- Schmidt Mária 163. oldal

 

SZABÓ Péter: 1968 in Hungary: Half a Century Later. In: 1968. A Global Approach. Ed. by: Gregorz Piotrowski. European Solidarity Centre. Gdansk, 2020.

- Dimenziók éve – 1968. 119. oldal

 

SZABÓ Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon (1945-1956) Windsor Kiadó, 1995.

- A magyar zsidóság a második világháború idején 325. oldal

- Menekülés 264, 267, 268. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 98. oldal

- Ez lesz a perek legek-legje 273, 274. oldal

- Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 273. oldal

 

SZAKÁLY Sándor: Diktatúrákról másként? In: Magyar Napló. 1999/1.

- Diktatúrák ördögszekéren 59–60. oldal

 

SZAKÁLY Sándor: Azonos a mérce? In: Magyar Napló. 2004/3.

- Azonos mércével 50–51. oldal

 

SZALAY Gábor: Timothy Snyder véres övezete. A holokauszt 21. századi (át)értelmezése? In: Történetírók és történetírás a 20. századi kelet-európai rendszerváltások tükrében. Kelet-Európai Tanulmányok XII. Szerk.: Balázs István Miklós–Szabó Viktor. ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék. Bp. 2020. 97–111.
- Európai testvérháború: 99. oldal

 

SZARKA László: A soknemzetiségű birodalmaktól a multietnikus nemzetállamokig. In: Világtörténet. 2015/2. 171–192.

- Európai testvérháború 1914-1918. 189. oldal

 

SZARKA László: Multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában 1918-1992. Kalligram, Pozsony, 2016.
- Euró­pai testvérháború 1914-1918. 358. oldal

 

SZEKÉR Nóra: Vasdényey István, a kistarcsai táborparancsnok embermentő tevékenysége. In: Betekintő. 2019/1. 58–79. link: https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2019_1_szeker.pdf

- Kollaboráció vagy kooperáció? 77. oldal

 

SZEKÉR Nóra: Miniszter a frontvonalban. Zsindely Ferenc naplója. ÁBTL–Kronosz, Budapest–Pécs, 2021.
- A Magyarok Vére 776. oldal

 

SZENES, Sándor - BARON, Frank: Von Ungarn nach Auschwitz. Die verschwiegene Warnung, Westfälisches Dampfboot, Münster, 1994.

- Schmidt Mária 46. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 46. oldal

 

SZENTPÉTERI NAGY Richárd: A közös dolog. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2018.
- Schmidt Mária 46. oldal

 

SZERENCSÉS Károly: ˝Az ítélet: halál˝. Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt Kairosz Kiadó, Budapest 2002.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 49, 175. oldal

- Diktatúrák ördögszekerén 29, 30, 31, 135. oldal

 

SZÉCHENYI Ágnes: Írók és újságírók lázadása - a forradalom előtt. In: Közéleti Társaság : Az 1956-os forradalom és az értelmiség című konferenciája az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Bibó István Közéleti Társaság, Bp. 2017.
- Schmidt Mária 2. oldal

 

SZILÁGYI Ernő - NOVÁK Attila - ÁBRAHÁM Zoltán - SZITA Szabolcs: Ismeretlen memoár a magyar vészkorszakról. Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.

- Diktatúrák ördögszekerén 214, 232. oldal

 

SZILÁGYI István: Gondolatok Márton Áron (és társai) perének koncepciójáról. BBTE Filozófia és Történelem Kara, Kolozsvár, 2015. (egyetemi dolgozat)
- Perek és ellenperek 8. oldal

 

SZIRÁK Péter: Kertész Imre. „A pesszimizmus: bátorság” - Tegnap és ma. Kortárs magyar írók. Kalligram, Pozsony, 2003.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács 62. oldal

 

SZITA Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945 Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1989.

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 229. oldal

 

SZITA Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945 Metalon Manager Iroda Kft, 1991.

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 197. oldal

 

SZITA Szabolcs: A zsidók üldöztetése Budapesten 1944-1945 In: Holocaust füzetek 1994/4.

- Komoly Ottó naplója 27. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 72. oldal

 

SZITA Szabolcs szerk: A humánum példái. Dokumentumok, emlékezések a magyarországi embermentő akciók 1944-1945. évi történetéhez Budapest, Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ, Budapest, 1998.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 34. oldal

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 34. oldal

 

SZITA Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Segédkönyv a történelem középiskolai tanulásához Budapest, Korona Kiadó, 2001.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 283. oldal

 

SZITA Szabolcs: A Gestapo Magyarországon Korona Kiadó, Budapest, 2002

- Kollaboráció vagy kooperáció? 237, 238. oldal

 

SZITA Szabolcs: Aki egy embert megment – a világot menti meg. Mentőbizottság, Kasztner Rezső, SS-embervásár. Corvina, Budapest, 2005.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 111, 116. oldal

 

SZITA Szabolcs: A magyar zsidók mentése Magyarországon és Ausztriában. In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. [szerk.:] Molnár Judit, Balassi Kiadó, Budapest, 2005.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 283. oldal

 

SZITA, Szabolcs – LAMBERT, SEAN: Trading in Lives?: Operations of the Jewish Relief and Rescue Committee in Budapest, 1944-1945. Central European University Press, Budapest, 2005.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 140. oldal

 

SZLUCSKA János: „Pünkösdi királyság”. Az észak-erdélyi oktatásügy története. Gondolat. Bp. 2009.
- Schmidt Mária 4. oldal

 

SZŐTS Zoltán Oszkár: Volt egyszer egy évforduló – válogatás az utóbbi két év első világháborús szakirodalmából. In: Múltunk folyóirat. 2016/2.

- Európai testvérháború 1914–1918. 141. oldal

- Europe’s Fraternal War. 142. oldal

 

SZŐTS Zoltán Oszkár: Az első világháború az 1945 előtti magyar történetírásban. Nézőpontok, műfajok, intézmények. Pécs, 2020.
- Európai testvérháború 1914–1918. 45., 226., 229. oldal
- Europe’s Fraternal War. 239. oldal

 

TAKÁCS Péter: Az államok rendszertana és tipológiája. Államelméleti elemzés. Gondolat Kiadó. Bp. 2023.
Schmidt Mária 47. oldal


TANENHAUS, Sam: Whittaker Chambers - A Biography Random House, New York, 1997.

- The Hiss Dossier 544, 572, 600. oldal

 

 

TANENHAUS, Sam: Hiss Case ´Smoking Gun´? In: New York Times, October 15, 1993.

link: http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CE3DE143BF936A25753C1A965958260

- The Hiss Dossier

 

THOMPSON, Clifford: Russia & Eastern Europe. H.W. Wilson Co., 1998.

- The Hiss Dossier 128, 129, 178. oldal

 

TIL , Jon van – KRASZTEV Péter (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek. NapvilágBudapest, 2013.
- Janus-arcú rendszerváltozás 227. oldal

 

TÓKA Gábor: A törésvonalak, a pártok és az intézményrendszer. In: ANGELUSZ Róbert – Tardos Róbert szerk: Törések, hálók, hidak: Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. DKMKA, Budapest, 2005. 243–322.

- Janus arcú rendszerváltás 322. oldal

 

TÓTH Csaba – TÖRÖK Gábor: Négy választás Magyarországon. A magyar politika az elmúlt 12 évben (2002-2014), A mai Magyarország, 2015.
- Schmidt Mária 245., 247., 595. oldal

 

TÓTH Eszter Zsófia szerk: Antall József és az állambiztonság. VERITAS Történetkutató Intézet – Magyar Napló, Budapest, 2016.

- Dimenziók éve – 1968. 56, 228. oldal

 

TÓTH György László: A kádárizmus örökösei és a polgári Magyarország: publicisztikák, tanulmányok: válogatás. Kairosz, Szentendre, 1997.

- Schmidt Mária 16, 28, 41, 62–65, 75, 94. oldal

- A jövő mérnökeinek csak az eszme számít 329–330. oldal

 

TÓTH György László: Az előre jelzett földrengés: Közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása. Kairosz, Szentendre, 1998.

- Schmidt Mária 24-25. oldal

- Elmaradt igazságtétel 78. oldal

 

TÖRÖK Bálint: Tudjuk miben vétkeztünk, s miben nem. In: Magyar Szemle folyóirat. 1999/7–8.

- Diktatúrák ördögszekéren 170–180. oldal

 

TÖRÖK Bálint: Legenda vagy tény? In: Magyar Szemle 2000/5-6. 102—119.

-Schmidt Mária 114. oldal

-Diktatúrák ördögszekéren 114, 119. oldal

-Kollaboráció vagy kooperáció? 114, 119. oldal

 

TÖRÖK Bálint: História, história… In: Kortárs, 2001/1

link: http://epa.oszk.hu/00300/00381/00043/torok.htm

- Schmidt Mária

 

TÖRÖK Bálint: Zsidómentés Magyarországon. A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. I. In: Magyar Szemle, 2003/1-2.

link: http://www.magyarszemle.hu/cikk/20060815_a_magyar_fuggetlensegi_mozgalom_zsidomento_tevekenysege_1_resz

- A civilkurázsi elsorvasztása

- Diktatúrák ördögszekéren 21. jegyzet

- Kollaboráció vagy kooperáció? 43. jegyzet

 

TRENCSÉNYI Balázs – KOPEČEK, Michal – GABRIJELČIČ, Luka Lisjak – FALINA, Maria – BAÁR Mónika – JANOWSKI, Maciej: A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume II. Oxford University Press, Oxford, 2018.

- Kifosztva és elárulva – Németország a hatvannyolcasok szorításában 283. oldal

- Schmidt Mária 390. oldal

 

TRÉFÁS Dávid: Illúzió, hogy ismerjük egymást - Svájci-magyar kapcsolatok 1944–45 és 1956 között L’Harmattan Kiadó, 2013.
- Schmidt Mária 114. oldal
- A Rajk-per és az amerikai kapcsolat 283. oldal

 

UNGER Anna: A választás, mint rendszerkarakterisztikus intézmény. In: Fundamentum. Az Emberi Jogok Folyóirata. 2018/2–3. 5–16.

- Schmidt Mária 15. oldal

 

UNGVÁRY Krisztián: Budapest Ostroma. Corvina. 2001.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 312. oldal

 

UNGVÁRY, Krisztián: Noltéról írni In: Élet és Irodalom, 2003. augusztus 15.

link: https://www.es.hu/cikk/2003-08-18/ungvary-krisztian/nolterol-irni.html

- Schmidt Mária

 

Ungváry Krisztián (szerk.): A második világháború. Osiris, Bp. 2005.
- Kollaboráció vagy kooperáció.A Budapesti Zsidó Tanács 867. oldal

 

UNGVÁRY Krisztián - SEBŐK László: A magyar honvédség a második világháborúban. Osiris, Budapest, 2005.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 549, 581. oldal

- Diktatúrák ördögszekéren 549, 581. oldal

 

UNGVÁRY, Krisztián - LUKACS, John – LÖB, Ladislaus: The Siege of Budapest: One Hundred Days in World War II. Yale University Press, 2006.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 443. oldal

 

UNGVÁRY, Krisztián - LÖB, L Ladislaus: Battle for Budapest: One Hundred Days in World War II. I.B.Tauris, 2012.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 345. oldal

 

UNGVÁRY Krisztián: Mesterterv? A deportálások döntési mechanizmusa. In: Századok folyóirat. 2015/1.

- Schmidt Mária 2. oldal

- És az én érzékenységem nem számít? 2. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 9. oldal

 

 URBÁN Ágnes (szerk.): A Médiapiac illiberális modellje. Lágy cenzúra 2017. In: Mérték Füzetek. 2018/1.

- Schmidt Mária 8, 37. oldal

 

VAJDA Mihály: a személyes emlékezet filozófiája. Kalligram. 2016.
- A XX. Század Intézet évkönyve 1348. oldal

 

VALUCH Tibor: Mindennapi történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok. Kronosz, Pécs, 2020.
- Schmidt Mária 26. oldal

 

VÁRADI László: Külföldi diplomáciai mentési kísérletek a budapesti zsidóságért In: Medvetánc 1985/2-3. 99–110.

- Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 110. oldal

 

VARGA László: A Rajk-per hátterében In: VIII. Évkönyv, 56-os Intézet 2000.

link: http://www.rev.hu/ords/f?p=600:2:::::P2_PAGE_URI:kiadvanyok/szovegek_evk2000/varga

- A Rajk-per és az amerikai kapcsolat 39, 50. jegyzet

 

VARGYAI Gyula - SZITA Szabolcs - ALMÁSI János: Magyarország 1944. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

- Menekülés 242. oldal

 

VASVÁRI, Louise Olga - TÖTÖSY De Zepetnek, Steven: Imre Kertész and Holocaust Literature. Purdue University Press, 2005.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 74, 75. oldal

 

VÁSÁRHELYI Mária: Csalóka emlékezet. A 20. század történelme a magyar közgondolkodásban. Kalligram, Pozsony, 2007.
- Schmidt Mária 88. oldal

 

VÁSÁRHELYI Mária: Méltóság és szabadság. Kalligram, Pozsony, 2013.
- Schmidt Mária: 55–57., 59–63., 82. oldal

 

V. BÁLINT Éva szerk.: Damjanich utca 26/B. Történetek – történelem. Balassi Kiadó, Bp. 2020.
- Schmidt Mária 74. oldal

 

VERNON, Wes: AIM Report: Media Won’t Give Up on Red Spy Alger Hiss - July B.

link: http://www.aim.org/aim-report/aim-report-media-wont-give-up-on-red-spy-alger-hiss-july-b/

- The Hiss Dossier

 

VESZELSZKI Ágnes: Az állhírek extra- és intralingvális jellemzői. In: Századvég. 2017/2. 51–82.

- Schmidt Mária 65. oldal

 

VESZPRÉMY László Bernát: „Nyilas rabbi” Vagy különös hős? – Berend Béla emlékezete. In: szombat http://www.szombat.org link: http://www.szombat.org/politika/nyilas-rabbi-vagy-kulonos-hos-berend-bela-emlekezete 2017. július 15.

- Kollaboráció vagy kooperáció? 10. jegyzet

 

VESZPRÉMY László Bernát: „…hogy az ez-lex állapot megszűnjön”. Hogyan lettek zsidó tanácsok a hitközségekből 1944 Magyarországán? In: Egyháztörténeti Szemle. 2021/1. 36–58.
- Kollaboráció vagy kooperáció? 36. oldal

 

VESZPRÉMY László Bernát: Az eltorzított holokauszt. In: Kommentár. 2021/2. 39—46.

- Schmidt Mária 39. oldal

- Kollaboráció vagy kooperáció? 39. oldal

 

VESZPRÉMY László Bernát: The Brothers-in-Law are Coming’ – How did Hungarians See the German Occupation in 1944? In.: Hungarian Conservative https://www.hungarianconservative.com/articles/culture_society/the-brothers-in-law-are-coming-how-did-hungarians-see-the-german-occupation-in-1944/ 2022. 11. 08.
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács

 

VESZPRÉMY László Bernát: A magyar Dreyfus-ügy (1981) Berend Béla. In: Kommentár 2023/1. 154–162.
- Schmidt Mária: 154. oldal
- Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács 154. oldal

 

VIDA István szerk.: Magyarországi politikai pártok lexikona: 1846-2010 – Pártok és politika. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011.

- Janus arcú rendszerváltozás 502, 508. oldal

 

VIDRA Zsuzsanna: A roma holokauszt narratívái. Történetírás, megemlékezés, politikai diskurzusok. In: Régió. 2015/2. 111–129.

- Schmidt Mária 127. oldal

 

VON KLIMO, Árpád: Ungarn seit 1945. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2006.

- Schmidt Mária 189. oldal

- From Totalitarian to Democratic Hungary 225. oldal

 

VÖLGYESI Zoltán: Harctértől a hátországig - Az első világháború gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon a levéltári források tükrében. L’Harmattan Kiadó - Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2016.
- Európai testvérháború 1914-1918. 11., 31., 240. oldal

 

WALLER, John H.: The Unseen War in Europe: Espionage and Conspiracy in the Second World War. I.B.Tauris, 1996.

- The Hiss Dossier 360, 432, 470. oldal

 

WANDYCZ, Piotr Stefan: A szabadság ára. Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig. Osiris, Bp., 2004
- Janus-arcú rendszerváltozás 263. oldal

 

WEINSTEIN, Allen: Perjury. The Hiss - Chambers case Random House, New York, 2013.

- Schmidt Mária: 796. oldal

- The Hiss Dossier 232, 233, 259, 260, 641—642. oldal

 

WELTSCH, Robert - PAUCKER, Arnold: Leo Baeck Institute Yearbook 1990. Leo Baeck Inst, 1990.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944. 532, 586. oldal

 

WHITE, G. Edward: Alger Hiss´s Looking-Glass Wars: The Covert Life of a Soviet Spy. Oxford University Press US, 2005.

- The Hiss Dossier 233, 295. oldal

 

WHITE, John Kenneth: Still Seeing Red: How the Cold War Shapes the New American Politics. Westview Press, 1997.

- The Hiss Dossier 363. oldal

 

Yad Ṿa-Shem, Rashut Ha-Zikaron La-Shoʼah Vela-Gevurah Yad Vashem Studies. Yad Vashem Martyrs´ and Heroes´ Remembrance Authority, 1991.

- Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944. 30, 53, 239, 412. oldal

 

ZACCAGNINO, Jessica M.: The Tragedy of Central European University: Theorizing Hungarian Illiberal Democracy and Its Threat to Academic Freedom. In: Connecticut Law Review. 2021/3. 1187–1242.

- Schmidt Mária 1223. oldal

 

ZALAI Katalin: Idegenbe szakadt hazánk lányai. Magyar nők szovjet emigrációban a két világháború között. Napvilág Kiadó. Bp. 2022.
- A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 339. oldal

 

ZIĘBIŃSKA-WITEK, Anna: Musealisation of communism, or how to create national identity in historical museums. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2020/4. 59–72.
- Schmidt Mária 64. oldal

 

ZINGER, Beata: Die ungarische Asylpolitik seit 2010 und deren Staatspolitische Instrumentalisierung (MA szakdolgozat, Bécsi Egyetem) 2020.
- Schmidt Mária: 47–49. oldal

 

ZINNER Tibor: Az egyik gyújtózsinór a Rajk-Brankov-ügyhöz (is) In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában 241-351. Történeti Hivatal, Budapest, 2001.

- A Rajk-per és az amerikai kapcsolat 255, 258, 294, 311, 342. oldal

 

ZINNER Tibor: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban 1918-1962. Közlöny, 2005.

- Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 471. oldal

 

ZOLTÁN Gábor: Szomszéd. Orgia előtt és után. Kalligram. Bp. 2018.
- Schmidt Mária 198. oldal

 

ZOMBORY Máté: The birth of the memory of Communism:memorial museums in Europe. In: Nationalities Papers. 2017/6. 1028–1046.

- Schmidt Mária 1041. oldal

- Egyazon mércével 1033, 1041, 1046. oldal

- „Terror Háza, Andrássy Út 60” (House of Terror, Andrássy Út 60) 1038–1039, 1046. oldal

 

ZOMBORY Máté: Traumatársadalom. Az emlékezetpolitika történeti-szociológiai kritikája. Kijárat Kiadó, Budapest, 2019.

- Schmidt Mária 173–176, 179–180, 183, 188, 191, 193, 199–201. oldal

- Holocaustok a 20. században 152, 174, 176. oldal

- Egyazon mércével 174–175, 180, 183, 185–186, 188. oldal

- A nagy hazugságok évszázada 179. oldal

- Egy történ(elmietlen)ész kritikája 191, 193.

- Terror Háza, Andrássy út 60. [House of Terror] 194–195, 201, 203. oldal

 

ZOMBORY Máté: The Anti-Communist Moment: Competitive Victimhood In European Politics. In: Revue D’Étudies Comparatives Est-Ouest, 2020, vol 51. 21-54.

-Egyazon mércével 42, 53. oldal

-House of Terror 44. oldal

 

ZOMBORY Máté – BEHR, Valentin – BLAIVE, Muriel – CONSTANTIN, Anemona – NEUMAYER, Laure: An anti-communist consensus: The black book of communism in pan-european perspective. In: Revue D’Étudies Comparatives Est-Ouest, 2020, vol 51. 57–88.
- Schmidt Mária 75. oldal
- Bevezetés, Tudományos konferencia A kommunizmus fekete könyvéről 87. oldal

 

ZS. VARGA András: From Ideal to Idol? The Concept of the Rule of Law. Dialóg Campus. Budapest, 2019.

- Politikailag inkorrekt 180. oldal