Schmidt Mária

Idézettség

 1. ADAMS, Willi Paul: Die USA im 20. Jahrhundert. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2000.
  - The Hiss Dossier 191, 292. oldal
 2. ALEXA Károly: ˝Számban szőlő és a hazatérés édes íze…˝ Heller Ágnes-Kőbányai János: Bicikliző majom
  In. KORTÁRS - Irodalmi és kritikai folyóirat
  link: http://epa.oszk.hu/00300/00381/00024/alexa.htm
  - Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben
 3. ALEXA Károly: A magyar polgár – és a magyar író. Álmok, tények, rögeszmék. Kortárs Kiadó, Budapest, 2003.
  - Schmidt Mária 136. oldal
 4. ARANY Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete (Az első világháborútól az őszirózsás forradalomig) In: Alföld folyóirat. 2015/10.
  - Európai testvérháború. 32. oldal
 5. BAKER, Brent: Media Reality Check In: Media Research Center Cyber Alert, Nov. 18. 1996.
  link: http://archive.mrc.org/cyberalerts/1996/cyb19961118.asp
  - The Hiss Dossier
 6. BANDY, Alex: A Csokoládé-gyilkosság. Egy filozófus másik élete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.
  - Schmidt Mária 414, 668. oldal
 7. BANKIER, David: The Jews are Coming Back: The Return of the Jews to Their Countries of Origin After WW II. Berghahn Books ; Jerusalem, 2005.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 309. oldal
 8. BARTH, Bernd-Rainer - SCHWEIZER, Werner – GRIMM, THOMAS: Der Fall Noel Field: Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa I. BasisDruck, 2005.
  - Schmidt Mária: XXV, 133, 221, 929. oldal
 9. BARTH, Bernd-Rainer - SCHWEIZER, Werner – GRIMM, THOMAS: Der Fall Noel Field: Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa II. BasisDruck, 2007.
  - Schmidt Mária: 61, 161, 177, 676. oldal
 10. BARTOV, Omer – MACK, Phyllis: In God´s Name: Genocide and Religion in the wentieth Century. Berghahn Books, 2001.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 239, 242. oldal
 11. BENZIGER, Karl P.: Imre Nagy, Martyr of the Nation: Contested History, Legitimacy, and Popular Memory in Hungary. Lexington Books, 2008.
  - Maria Schmidt, 124, 198.
  - Miért kell a kormánypártoknak Nagy Imre? 131, 192. oldal
 12. BÉKÉS, Márton: Nemzeti forradalom – 1956. In: Kommentár folyóirat. 2018/5–6.
  - Schmidt Mária beszéde a Magyarország barátai konferencián. (Budapest, 2016. május 7.) 54. oldal
 13. BÉKÉS, Márton: Rendszer és korszak. In: Kommentár folyóirat. 2018/3–4., link: http://kommentar.info.hu/attachment/0001/784_11._bekes_-_rendszer_es_korszak.pdf
  - A magyar társadalom a diktatúrák alatt 50. oldal
 14. BÉKÉS Márton: Új jobboldal. In: Kommentár folyóirat. 2019/1.
  - Nyelv és szabadság. 9. oldal
 15. BÉKÉS Márton: Új világ született. In: Kommentár folyóirat. 2019/1.
  - Új világ született, 1914–1922 című kiállítás. 125–126. oldal
 16. BÉKÉS Márton: Mi magunk – A ’20-as évek konzervatív stratégiája. In: Kommentár folyóirat. 2020/1. 3–14., link: http://kommentar.info.hu/cikk/2020/1/mi-magunk           
  - Schmidt Mária 4. oldal
  - Új világ született, 1918–1923. 5. oldal
 17. BERENDT T. Iván: The Revival of Antisemitism in pos-communist Hungary. In: Braham-Chamberlain: The Holocaust in Hungary Sixtee Years Later, Rosenthal Institute For Holocaust Studies, New York City, 2006.
  - Schmidt Mária 172. oldal
 18. BORHI László: A vasfüggöny mögött - Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945-1968. Ister, Budapest, 2000.
  - Ez lesz a perek-pere, 115. oldal
 19. BORHI László: Magyarország a hidegháborúban. Corvina, Budapest, 2005.
  - Diktatúrák ördögszekerén, 352.
  - Ez lesz a perek-pere, 266. oldal
 20. BRAHAM, Randolph L.: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon Belvárosi Könyvkiadó, Budapest,1997
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 478, 479, 486. oldal
 21. BRAHAM, Randolph L: The Treatment of the Holocaust in Hungary and Romania During the Post-communist Era City University of New York Institute for Holocaust Studies, 2004.
  - Diktatúrák ördögszekéren 17, 30, 33. oldal
 22. BRAHAM, Randolph L.: Studies on the Holocaust: Selected Writings. Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center, City University of New York, 2001.
  - Diktatúrák ördögszekéren 209, 210, 221. oldal
 23. BREENE Jr, Robert G.: Latin American Political Yearbook 2001. Transaction Publishers, 2003.
  - The Hiss Dossier 76. oldal
 24. BREINDEL, Eric: The faithful traitor: Alger Hiss´s refusal to recant helped create the myth of his innocence. In: National Review, 1997.02.10.
  link: https://www.unz.com/print/NationalRev-1997feb10-00040/Search/?Title=The+Faithful+Traitor&PubType=All&Text=Schmidt&Action=Search
  - The Hiss Dossier 40. oldal
 25. BOKA László: Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról. Balassi Kiadó, Budapest, 2018.
  - Európai testvérháború 127. oldal
  - Schmidt Mária 307. oldal
 26. BOZÓKI András: Cenzorok helyett fekvőrendőrök. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012.
  - Schmidt Mária 124, 204, 350. oldal
 27. BÖCSKEI Balázs – SEBŐK Miklós szerk: itt van Amerika. Az amerikai politika hatása Magyarországon. Athenaeum, Budapest, 2019.
  - Schmidt Mária 312. oldal
 28. CARMILLY-WEINBERGER, Moshe: The Road to Life: The Rescue Operation of Jewish Refugees on the Hungarian-Romanian Border in Transylvania, 1936-1944. Shengold, 1994.
  - Kollaboráció vagy kooperáció: 37, 129, 130. oldal
  - Vidéki rendőrkapitányok jelentik: 46, 47, 133. oldal
 29. CARMILLY-WEINBERGER: Moshe: A zsidóság története Erdélyben (1623-1944). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1995.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 328. oldal
 30. CESARANI, David ed.: Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary 1944
  Oxford, New York, 1997.
  - Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Riports 16, 27. oldal
 31. COBB, Matthew: The Resistance: The French Fight Against the Nazis. CBS Company, London, 2009.
  - Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives 280. oldal
 32. CREET, Julia: The House of Terror and the Holocaust Memorial Centre: Resentment and Melancholia in Post-89 Hungary. In: MITHANDER, Conny – SUNDHOLM, John – VELICU, Adrian szerk.: European Cultural Memory Post-89. Rodopi, Amsterdam–New York. 2013.
  - Schmidt Mária 34. 48. oldal
  - Terror Háza, Andrássy út 60. 61. oldal
 33. CSÁSZÁR, Gyula: Négy év története, 1998-2002. Accordia, Budapest, 2002.
  - Schmidt Mária 23. oldal
 34. CSIRÁK Csaba szerk.: Szatmári zsidó emlékek Otthonom Szatmár Megye 12, Szatmárnémeti, 2001.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 161, 163. oldal
 35. CSŐSZ László: ˝Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül…˝ Gettósítás Szolnokon 1944-ben In: Századok 2000/3. 633–681.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 641, 655. oldal
 36. Danske Historiske Forening: Historisk tidsskrift. H. Hagerup, 1998.
  - The Hiss Dossier 127. oldal
 37. DEBRECZENI József: Orbán Viktor. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
  - Schmidt Mária 294, 308, 392. oldal
 38. DON, Jehuda: A magyarországi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténete a 19-20. században MTA Judaisztikai Kutatóközpont - Élet és Irodalom, Budapest, 2006.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 191, 193, 194. oldal
 39. DUNN, Dennis J.: Caught Between Roosevelt & Stalin: America´s Ambassadors to Moscow. University Press of Kentucky, 1998.
  - The Hiss Dossier 321, 335. oldal
 40. DURUCZ, Peter: Ungarn in der auswärtigen Politik des Dritten Reiches 1942-1945. V&R Unipress, 2006.
  - Vidéki rendőrkapitányok jelentik, 182. oldal
  - Mentés alibiből, 187, 188. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 299. oldal
 41. EHRMAN, John: The Alger Hiss Case. A Half-Century of Controversy. The Alger Hiss Case (U). In: https://www.cia.gov
  link: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol44no5/html/v44i5a01p.htm
  - The Hiss Dossier 19.jegyzet
 42. EMBER Mária: Wallenberg Budapesten Városháza, Budapest, 2000.
  - Komoly Ottó naplója 67. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 149, 164. oldal
 43. FERENCZI László: A cionista válasz. In: Magyar pax romana
  link: http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/ferenczi_laszlo.htm
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 1. jegyzet
 44. FERWAGNER Péter Ákos: La Hongrie et la Grand Guerre: Mémoires conflictuelles et politiques de commémoration, 1914-2014. In: Observatoire du Centenaire. link: http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IGPS/Ferwagner_-_Hongrie.pdf
  - Schmidt Mária 16. oldal
  - Európai testvérháború 1914–1918. 17. oldal
 45. FORBES, Bertie Charles: Forbes magazine. Forbes Inc. New York, Volume 159. April 7. 1997.
  - The Hiss Dossier 10. 86. oldal
 46. FÖLDESI Margit: A megszállók szabadsága. A hadizsákmányról, a jóvátételről, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.
  - Schmidt Mária: 11, 197. oldal
  - Interjú James Mc. Cargarrel - Földesi Margittal közösen 185. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 256. oldal
  - Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 195. oldal
 47. FÖLDESI Margit – SZERENCSÉS Károly: A megbélyegzés hatalma. Pfeiffer Zoltán 1900–1981. Kairosz Kiadó, Budapest, 2003.
  - Diktatúrák ördögszekerén 104. oldal
 48. FRAZON Zsófia – HORVÁTH K. Zsolt: The Offended Hungary. The House of Terror as a Demonstration of Objects, Memorial, and Political Rite (2002). 2019. november. In: http://mezosfera.org link: http://mezosfera.org/the-offended-hungary-the-house-of-terror-as-a-demonstration-of-objects-memorial-and-political-rite-2002/
  - Mária Schmidt
  - Bátran és szabadon. 10 éves a Terror Háza Múzeum 8. jegyzet
 49. FRAZON Zsófia – HORVÁTH K. Zsolt: A megsértett Magyarország. A Terror Háza mint tárgybemutatás, emlékmű és politikai rítus. In: Regio 2002/4. 303–347.
  - Schmidt Mária 326, 330, 333. oldal
 50. FRICZ, Tamás: Az árok két oldalán: a magyar demokrácia természetrajza. XXI. Század Intézet, Budapest, 2006.
  - Egyazon mércével 320, 322. oldal
 51. FROJIMOVICS Kinga - KOMORÓCZY Géza - PUSZTAI Viktória - STRBIK Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem Városháza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, 1995.
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 683. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 679. oldal
 52. FROJIMOVICS, Kinga - KOMORÓCZY, Géza - PUSZTAI, Viktoria – STRBIK, Andrea: Jewish Budapest: Monuments, Rites, History. Central European University Press, Budapest, 1999.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 555, 561. oldal
  - Diktatúrák ördögszekéren, 555, 561. oldal
 53. FROJIMOVICS Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868-1950. Balassi kiadó, Budapest, 2008.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 338, 339, 348, 458. oldal
 54. FÜZESSÉRY Éva: Az arkangyal tangója – Budapesttől Párizsig. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012.
  - Schmidt Mária 175. oldal
 55. GANNON, James: Stealing Secrets, Telling Lies: How Spies and Codebreakers Helped Shape the Twentieth Century. Brassey´s, 2002.
  - The Hiss Dossier 312. oldal
 56. GAY, James T.: Alger Hiss: Spy? In: American History Magazine, June 1998.
  link: http://www.historynet.com/the-alger-hiss-spy-case.htm
  - The Hiss Dossier
 57. GEIS, Gilbert – BIENEN, Leigh B.: Crimes of the Century: From Leopold and Loeb to O.J. Simpson. UPNE, 1998.
  - The Hiss Dossier 156, 157. oldal
 58. GELLÉRT Ádám szerk: Ellentmondások hálójában: Kritikai észrevételek Veszprémy László Bernát Gyilkos irodák című könyvéhez. Clio Műhelytanulmányok 2020/3.
  - Schmidt Mária 45–46. oldal
  - Provincial Police Reports. New Insights into Hungarian Jewish History 1941–1944. 63. oldal
  - A vidéki rendőrkapitányok jelentik. 63. oldal
 59. GELLÉRT Ádám – GELLÉRT János: „Partizánvadászat” a zsidónegyedben. In: Betekintő 2016/2. link: https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2016_2_gellert_gellert.pdf
  - Provincial Police Reports. New Insights Into Hungarian Jewish History, 1941–1944. 15, 20. oldal
 60. GEREBEN Ágnes: A szovjet holocaust In: Valóság 1999/8. 35–49.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 47. oldal
 61. GEREBEN Ágnes: Antiszemitizmus a Szovjetunióban PolgART, Budapest, 2000.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 183, 194. oldal
 62. GEREBEN Ágnes: Holokauszt a Szovjetunióban In: Valóság 2014/9. 100–113.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 112.
 63. GEREBEN Ágnes: „Engedd el népemet!” - Zsidók a háború utáni Szovjetunióban. Atheneaum 2000 Kiadó, Budapest, 2003-2004.
  - „Ez a per lesz a legek-lege”, 360. oldal
  - Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon, 20, 32, 183, 364. oldal
 64. GERENCSÉR Balázs Szabolcs: „Nyelvében él…” Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól. Kárpát-Haza Könyvek, 2015.
  - Schmidt Mária 177. oldal
 65. GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Az utolsó fejezet - a magyar zsidók legyilkolása. Noran Kiadó, Budapest, 2005.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 56, 98, 120, 129, 156. oldal
  - Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports, 57. oldal
 66. GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Das letzte Kapitel: Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden 1944-1945. Deutsche Verlags-Anstalt, 2002.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 55, 105, 183, 465. oldal
  - Destruction of Hungarian Jews as reflected in Hungarian Police Reports, 57, 61, 465. oldal
 67. GERŐ, András – FENYO, Mario D.: Imagined History: Chapters from Nineteenth- and Twentieth-century Hungarian Symbolic Politics. Social Science Monographs, 2006.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 325. oldal
 68. GERŐ, András – CAMPBELL, Alan: The Jewish Criterion in Hungary. Social Science Monographs, 2007.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 107, 150. oldal
 69. GONDA László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945 Budapest, Századvég Kiadó, 1992.
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 226, 379. oldal
  - A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 373. oldal
  - Múlt és Jövő 367. oldal
  - Közöny, szeretetlenség, gyűlölet 382. oldal
  - Raoul Wallenberg 379. oldal
  - Stern Samu: Versenyfutás az idővel 339. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 382. oldal
  - A magyar zsidóság a második világháború idején 377. oldal
  - Menekülés 379. oldal
  - Destruction of Slovakian Jews as Reflected is Hungarian Police Reports 382. oldal
 70. GRABER, Schlomo - ACHLAMA, Ruth – WIEHN, Erhard R.: Schlajme: Von Ungarn durch Auschwitz-birkenau, Fünfteichen und Görlitz nach Israel: jüdische Familiengeschichte 1859-2001.Hartung-Gorre, 2002.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 140. oldal
 71. GREMION, P: Insights into French-Czechoslovakian communism In: Esprit (3-4): 92-108. mar-apr. 1997.
  link: https://esprit.presse.fr/article/gremion-pierre/apercus-du-communisme-franco-tchecoslovaque-10159
  - The Hiss Dossier 100. oldal
 72. GYARMATI György: Államvédelem a Rákosi-korszakban: tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Történeti Hivatal, Budapest, 2000.
  - Diktatúrák ördögszekerén, 141. oldal
 73. GYŐRI SZABÓ Róbert: A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.
  - Menekülés 70, 103. oldal
  - Diktatúrák ördögszekéren 48, 429, 430. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció 64, 113, 114, oldal
  - A magyar zsidóság a második világháború idején 429. oldal
  - „Ez a per lesz a legek legje” 114, 198, oldal
 74. GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet
  Osiris, Budapest, 2001.
  - A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 634
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 242, 606. oldal
  - Diktatúrák ördögszekerén 583, 588. oldal
  - Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben 599, 626. oldal
 75. HALMOS Sándor: Adatok Bereg és Szabolcs vármegye zsidósága történetéhez a letelepedéstől napjainkig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.
  - Kollaborációs és kooperáció 30. oldal
  - A budapesti Zsidó Tanács 30. oldal
  - Diktatúrák ördögszekéren 285. oldal
 76. HAMP Gábor – HORÁNYI Özséb – RÁBAI László: Magyar megfontolások a Soáról. Balassi kiadó, Budapest, 1999.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 82. oldal
 77. HANDLER, Andrew: A Man for All Connections: Raoul Wallenberg and the Hungarian State Apparatus, 1944-1945. Praeger, 1996.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 67, 120. oldal
 78. HANDLER, Andrew – MESCHEL, Susan V.: Red Star, Blue Star: The Lives and Times of Jewish Students in Communist Hungary (1948-1956). East European Monographs, 1997.
  - Kollaboráció vagy kooperáció 45, 46. oldal
 79. HARASZTI György: Lejtmenetben. A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve. In: Múlt és Jövő, 2007/4.
  link: http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/342/
  - „Ez a per lesz a legek lege” 21. oldal
 80. HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: In Denial, Historians, Comminusm and Espionage Encounter Books, San Francisco, 2003.
  - The Hiss Dossier 148, 280. 312. oldal
 81. HAYNES, John Earl: Corroboration of Chambers’ Statement about Persons Named in Berle’s Notes of Conversation with Chambers, 1939. In:
  link: http://www.johnearlhaynes.org/page100.html
  - „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”, 11., 13. jegyzet
 82. HAYNES, John Earl: Hiss bibliography. In: H-net online. Humanity and Social Sciences. 2006.09.06.
  link: http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-hoac&month=0609&week=a&msg=og8fA/mcsopPZH2iccvDUg&user=&pw=
  - „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”
 83. HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: Hiss Was Guilty. In: Georg Masons University’s History News Network. 2007.04.16.
  link: http://hnn.us/articles/37456.html
  - „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”, 35. jegyzet
 84. HAYNES, John Earl: Ales: Hiss, Foote, Stettinius? In: http://www.johnearlhaynes.org 2007.06.07.
  link: http://www.johnearlhaynes.org/page63.html
  - „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”, 8. jegyzet
 85. HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: The New McCarthyism. In: Washington Decoded. 2007.04.11.
  link: http://www.washingtondecoded.com/site/2007/04/the_new_mccarth.html
  - „Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”, 36. jegyzet
 86. HERF, Jeffrey: East-German communists and the Jewish-question - The case of Merkur, Paul In: Journal of Contemporary History 29 (4): 627-661. oct. 1994.
  - The Hiss Dossier 655. oldal
 87. HERF, Jeffrey: Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys. Harvard University Press, 1997.
  - The Hiss Dossier 438. oldal
 88. HORTHY, Miklós - HORTHY, Nicholas - SIMON L., Andrew – ROOSEVELT,  Nicholas: Admiral Nicholas Horthy: Memoirs. Simon Publications LLC, 2000.
  link: http://www.hungarianhistory.com/lib/horthy/horthy.pdf
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 339. oldal
 89. HORVÁTH Attila: A szovjet típusú diktatúra korszakának jogtörténeti kérdései. In: Jogtörténeti Szemle 2016/3. 23–29.
  - A jövő végérvényesen megbukott 28. oldal
 90. HOVANYECZ László szerk.: A nép nem olyan, mint a körte – Beszélgetés Bacsó Péter filmrendezővel. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011.
  - Schmidt Mária 25. oldal
 91. IZSÁK Lajos: Pártok és politikusok Magyarországon 1944–1994. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010.
  - Diktatúrák ördögszekéren 452. oldal
  - Janus-arcú rendszerváltozás 452. oldal
 92. JAKAB Erő: Titkosszolgálatok hátterében… In: Korunk folyóirat. 2007/9.
  - A titkosszolgálatok kulisszái mögött. 135–137. oldal
 93. JÁMBOR Orsolya Ilona: Emlékezetpolitika vagy manipuláció? In: JÁMBOR Orsolya Ilona – TARJÁN G. Gábor: Csoportosulás, lázadás és a társadalom terrorizálása – Rendészettörténeti tanulmányok 2. Rendőrség Tudományos Tanácsa, Budapest, 2019.
  - Schmidt Mária 211, 215, 225. oldal
 94. JELÍNEK, Ješajahu Andrej: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí: zborník statí. Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, 2000.
  ISBN 8080600244, 9788080600242
  - Margit Slachta’s Activites 22. oldal
 95. JUROVÁ, Anna – ŠALAMON, Pavol: Košice a deportácie Židov v roku 1944: zborník príspevkov z odborného seminára k 50. výročiu deportácií z Košíc. Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 1994.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 159. oldal
 96. JUDT, Tony: Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century, Penguin Press, 2008.
  - Schmidt Mária 445. oldal
 97. KÁDÁR Gábor - VÁGI Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből
  Osiris, Budapest, 2001.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 233, 256. oldal
 98. KÁDÁR, Gábor – VÁGI, Zoltán: Self-financing Genocide: The Gold Train, the Becher Case and the Wealth of Hungarian Jews. Central European University Press, Budapest, 2004.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 396. oldal
 99. KÁDÁR Gábor – VÁGI Zoltán: Hullarablás, a magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Hannah Arendt Egyesület - Jaffa Kiadó, Bp., 2005.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 350, 352, 418. oldal
  - Diktatúrák ördögszekerén 357, 418. oldal
 100. KALMÁR Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945-1990. Osiris Kiadó, Budapest, 2014.
  - A titkosszolgálatok kulisszatitkai mögött 758. oldal
  - Schmidt Mária 615, 773. oldal
 101. KARÁDY Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején In: Medvetánc 1985/2-3. 41–90
  - Komoly Ottó naplója 90. oldal
 102. KARÁDY Viktor: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok Cserépfalvi, 1997.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 323. oldal
 103. KARSAI László: A magyar holocaust. Az Endre-Baky-Jaross per In: Holocaust emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából 96–102
  Budapest, TEDISZ, 1994.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 98. oldal
 104. KARSAI László: Holokauszt Pannonica Kiadó, 2001.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 320, 321, 338. oldal
 105. KARSAI László: Egyetemi és középiskolai tankönyvek a holokausztról. In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000. december, huszonhatodik évfolyam, tizenketedik szám
  link: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00012/dec4.htm
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 157. jegyzet
 106. KARSAI László – MOLNÁR Judit - BRAHAM, Randolph L. – SAJTI A. Enikő: Küzdelem az igazságért: tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Mazsihisz, 2002.
  - Schmidt Mária 48, 49. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 214. oldal
 107. KARSAI László – MOLNÁR Judit (szerk.): A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt. 1956-os KHT, 2004.
 108. KARSAI László: A holokauszt utolsó fejezete. In: Beszélő 2005/10. 74–91.
  - Schmidt Mária 88. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 88. oldal
 109. KARSAI László: Historiker, Geschichtsfälscher und das Gedenken an den Holocaust in Ungarn, 1990–2019. In: Europäische Rundschau 2019/2. 69–78.
  - Mária Schmidt 3, 5–7, 10–22. oldal
  - Diktatúrák ördögszekerén 4. oldal
 110. KACSINECZ Katalin: Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt. Esszék diktatúráról és demokráciáról. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2011/2.
  - Politikailag inkorrekt. 167–168. oldal
 111. KAPRONCZAY Katalin: Európa Nagy Háborúja. In: Valóság folyóirat. 2016/10.
  - Európai testvérháború. 97.
 112. KATZBURG, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 Bábel Kiadó, Budapest, 2002.
  - Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews 294. oldal
  - A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 294. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 272, 273, 283. oldal
 113. KISZELY Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története Korona Kiadó, Budapest 2001.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 369. oldal
  - Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 311. oldal
  - Diktatúrák ördögszekerén 198, 369. oldal
 114. KISZELY Gábor: Mondd el fiaidnak…! A holokauszt és Magyarország. Kairosz, Budapest, 2005.
  - Kollaborációs vagy kooperáció? 241. oldal
  - Diktatúrák ördögszekéren 241. oldal
  - Egyazon mércével 241. oldal
  - A magyar zsidóság a második világháború idején 241. oldal
  - Raoul Wallenberg 241. oldal
 115. KLINGSBERG, Ethan: Case Closed on Alger Hiss? In: The Nation, November 8, 1993.
  link: http://algerhiss.com/history/the-hiss-case-the-1940s/the-witnesses/noel-field-2/
  - The Hiss Dossier
 116. KOCH, Stephen: Kettős szerepben. Az értelmiség elcsábítása XX. Század Intézet, Budapest, 2000.
  - The Hiss Dossier 466-467, 473, 494. oldal
 117. KOCH, Stephen – STOICA, LuanA: Sfârşitul inocenţei : intelectualii din Occident şi tentaţia stalinistă : 30 de ani de război secret. Editura Albatros, 1997.
  - The Hiss Dossier 133, 508, 539. oldal
 118. KOCH, Stephen: Double Lives: Stalin, Willi Münzenberg, and the Seduction of the Intellectuals. Enigma Books, 2004.
  - The Hiss Dossier 165, 327, 328, 366, 389, 417. oldal
 119. KOMORÓCZY Géza: Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe Osiris, Budapest, 2000.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 53. oldal
  - Holokausztok a XX. században 127. oldal
 120. KOVÁCS András: Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig. In: Múlt és Jövő, 2003/3.
  link: http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/492/
  - „Ez a per lesz a legek lege” 17, 30. oldal
 121. KOVÁCS András: A másik szeme. Gondolat kiadó, Budapest, 2008.
  - „Ez a per lesz a legek lege” 135. oldal
  - Diktatúrák ördögszekéren 135. oldal
 122. KOVÁCS Éva: Az emlékezet diszkontinuitása. In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. [szerk.:] Molnár Judit, Balassi Kiadó Budapest, 2005.
  - Holokausztok a XX. században 612. oldal
 123. Kovács, Henriett – MINDLER-STEINER, Ursula K.: Hungary and the Distortion of Holocaust History: The Hungarian Holocaust Memorial Year 2014. In: Politics in Central Europe 2015/2. 49–72.
  - Schmidt Mária 51–52, 60–61. oldal
  - Doppelidentität trotz Holocaust 61, 71. oldal
  - És az én érzékenységem nem számít? 53, 66. oldal
 124. KOVÁCS István László: Együttműködés a KRE Bölcsészettudományi Kar és a Hereditas Egyesület között. In: SPANNRAFT Marcellina szerk.: A kultúraátörökítés médiumai. Tanulmányok Tari János tiszteletére. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2018.
  - Merre tart Európa? 210. oldal
 125. KOVÁCS Mónika: Holokauszt oktatás Magyarországon. In: Hannah Arendt egyesület honlapja. Regio, 2003/2. 88–106.
  link: http://epa.oszk.hu/00000/00036/00050/pdf/04.pdf
  - Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 91. 104. oldal
 126. KOVÁCS Zoltán András: Csendőrsors Magyarországon 1945 után In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában Budapest, Történeti Hivatal, Budapest, 2001. 103–141.
  - Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 115. oldal
 127. KNUDSEN, Daniel C. – METRO-ROLAND, Michelle M. – SOPER, Anne K. – GREER, Charles E. szerk.: Landscape, tourism and meaning. Indiana University, Bloomington, 2008.
  - Schmidt Mária 75, 83. oldal
 128. KRISTÓF Luca: Véleményformálók – Hírnév és tekintély az értelmiségi elitben. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014.
  - Schmidt Mária 178. oldal
 129. L. SIMON László: Új világ született. In: Kortárs – Irodalmi és kritikai folyóirat. 2015/12.
  - Új világ született – Európai testvérháború 1914-1918 című kiállítás. 46. oldal
 130. LACZÓ Ferenc: The foundational dilemmas of Jenő Lévai: on the birth of Hungarian Holocaust historiography in the 1940s. In: Holocaust Studies. 2015/1–2. 93–119.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 112, 119. oldal
 131. LAJOS Attila: Raul Wallenberg. Mítosz és valóság. Minerva, 2007.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 255, 266, 277, 278, 279, 280, 288. oldal
 132. LAKATOS Bálint – PAKSA Rudolf szerk: Történeti emlékkönyvek repertóriuma. Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak egyesített és válogatott bibliográfiája a kezdetektől 2004-ig. ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék – ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2006.
  - Schmidt Mária 420. oldal
  - Hiányzó Szálak 313. oldal
 133. LAKATOS, Pál: A betonba döngölt Magyarország. Kairosz, Szentendre, 2001.
  - Schmidt Mária 363, 367, 368. oldal
 134. LÁSZLÓ Klári: A kirekesztés lajtorjája. A magyar zsidók stációi a vészkorszakban In: Bárdos Katalin - Kardos Péter szerk. Diszkrimináció és üldöztetés: hatások és következmények. (Konferencia Budapest, 2000. november 10-12.) Animula, Budapest, 2001. 81–89.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 88. oldal
 135. LEONARD, Patt – ROUTH, Rebecca: The American Bibliography of Slavic and East European Studies for 1993. M.E. Sharpe, 1996.
  - The Hiss Dossier, 172, 402. oldal
 136. LIGETI Dávid: Európai testvérháború 1914-1918. In: Századok folyóirat. 2015/1.
  - Európai testvérháború. 237–239. oldal
 137. LITVAN, G: Generations of Jews in Hungary and assimilation
  In: New Hungarian Quarterly 27 (104): 119-120. win 1986.
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 110. oldal
 138. LÓRÁND Zsófia: Emlékek versus emlékművek. Polcz Alaine a budapesti Terror Házában. In: Irodalmi és Társadalmi Havi Lap. 2012. április 62–76.
  - Schmidt Mária 63. oldal
  - Terror Háza, Andrássy út 60. [House of Terror] 75. oldal
 139. LÓRÁND Zsófia: Exhibiting Rape, Silencing Women Alaine Polcz in the House of Terror in Budapest. In: East Central Europe 2015/2–3. 321–342.
  - Terror Háza, Andrássy út 60. [House of Terror] 329, 342. oldal
 140. LOWE, David – JOEL, Tony: Remembering the Cold War – Global contest and national stories. Routledge Taylor and Francis Group, London–New York, 2014.
  - Terror Háza Múzeum katalógusa 244. oldal
  - Teaching history in Central Europe 246. oldal
 141. LŐWY Dániel: A téglagyártól a tehervonatig - Kolozsvár zsidó lakosságának története
  Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1998.
  - A magyar zsidóság a második világháború idején 202, 222, 310. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 117, 310. oldal
 142. LŐWY: Dániel: A Kálváriától a tragédiáig: Kolozsvár zsidó lakosságának története. Koinónia, Kolozsvár, 2005.
  - A magyar zsidóság a második világháború idején (1944 nyaráig) 86, 336, 374, 555. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 198, 555. oldal
  - Diktatúrák ördögszekéren 323, 374, 376. oldal
 143. M. KISS Sándor: Péter Gábor Államvédelmi Hatósága, 1950-1953 In: Gyarmati György szerk: Államvédelem a Rákosi-korszakban Történeti Hivatal, Budapest, 2000. 135–157.
  - Diktatúrák ördögszekerén 141. oldal
 144. MAGILL, N. Frank: Dictionary of World Biography : Volume 8. The 20th Century Go–N. Routledge, New York, 2011.
  - The Hiss Dossier 1684, 1685. oldal
 145. MANCHIN, Anna: Staging Traumatic Memory: Competing Narratives of State Violence in Post-Communist Hungarian Museums. In: East European Jewish Affairs. 2015/2–3. 236–251.
  - Schmidt Mária 238–239. oldal
 146. MÁRKUS Beáta: „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban…” Magyarországi németek szovjet kényszermunkán 1944/1945–1949. „Malenkij robot” interjúkötet. Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs, 2013.
  - Diktatúrák ördögszekerén 372. oldal
 147. MARSOVSZKY, Magdalena: Der Antisemitismus in Ungarn. Nur Polit-Folklore?
  link: http://www.hagalil.com/antisemitismus/osteuropa/ungarn.htm
  - Holokausztok a XX. században
 148. MARSOVSZKY, Magdalena: Zwischen Wahrenheitsfindung und Amnesie: Das ´Haus des Terrors´ in Budapest
  link: http://www.klick-nach-rechts.de/gegen-rechts/2002/06/ungarn.htm
  - Holokausztok a XX. században
 149. MARTIN József: A rendszerváltás igézetében – Huszonöt év egy publicista pályáján. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015.
  - Kifosztva és elárulva – Németország a hatvannyolcasok szorításában 132–133. oldal
 150. MASTNY, Vojtech: The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. Oxford University Press US, 1996.
  - The Hiss Dossier 224. oldal
 151. MÁTÉ Zsolt: Amerikai és szocialista előkészületek az ENSZ Közgyűlésének XV. ülésszakára 1960-ban. In: Böhm Gábor – Fedeles Tamás szerk.: Válogatás a PTE BTK XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2015) I–III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, 2015.
  - A hidegháborús konfliktusok és az 1963-as amnesztia 36, 55–56. oldal
 152. MÁTHÉ Áron: A főideológus. In: Valóság, 2005. január, XLVIII.évf. 1.sz.
  - Egy történelmietlen ész kritikája 78. oldal
 153. MÁTHÉ Áron: Málenkij robot – az elhurcolások hazai felelősei. In: Valóság, 2009.január, LII.évf.1.sz.
  - Diktatúrák ördögszekerén, 61, 66. oldal
 154. MÁTHÉ Áron: A nyilaskereszt árnyéka. A magyarországi nemzetiszocializmus elmélete és gyakorlata. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2019.
  - Egy történelmietlen ész kritikája 27, 60, 210. oldal
 155. MINK András szerk.: Rendszerváltás. Osiris Kiadó, Budapest, 2018.
  - Janus arcú rendszerváltozás 684. oldal
 156. MINOCHEHER Rustom Masani – VENKATESWARAN K. S. In the Vanguard of Freedom: Essays in Honour of Minoo Masani. Minoo Masani 90th Birthday Felicitation Committee, 1995.
  - The Hiss Dossier 108. oldal
 157. MOLNÁR Judit: The Foundation and Activities of the Hungarian Jewish Council. March 20 - July 7, 1944.
  link: http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%205417.pdf
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 2, 3, 4, 5, 18, 19, 25. oldal
 158. MOLNÁR Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben
  Cserépfalvi Kiadó, 1995.
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 150. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 14, 127, 150. oldal
 159. MOLNÁR Judit: „Kesztyűs liberalizmus” helyett keresztény-nemzeti fejedelem (1919–1944). In: Molnár Judit szerk.: Emancipáció. Integráció vagy asszimiláció. Tanulmányok az emancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából. Kronosz Kiadó, Pécs–Szeged, 2018.
  - Kollaboráció vagy kooperáció 184. oldal
 160. MÓZES Teréz: Váradi zsidók Nagyvárad, Literator Könyvkiadó, 1995.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 232. oldal
 161. MUSZATOV, Valerij Leonyidovics: Россия и Восточная Европа: связь времен URSS. Moszkva, 2008.
  - Mit kezdjünk vele?, 103, 104. oldal
 162. NAGY Mihály Zoltán: Adalékok Wass Albert népbírósági bűnperéhez. In: Korunk, Július 2005
  link: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00103/2005honap7cikk1060.htm
  - Politikai igazságszolgáltatás a háború utáni Európában. 6, 7. jegyzet
 163. NAPOLITANO, Matteo Luigi: Budapest igazai. A Soá és a vatikáni diplomaták. Ford: Puskely Mária. Szent István Társulat, Budapest, 2014.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 196. oldal
 164. NAVASKY, Victor: Allen Weinstein´s Docudrama
  In: The Nation, November 3, 1997
  link: https://www.thenation.com/article/allen-weinsteins-docudrama/
  - The Hiss Dossier
 165. NEMES Gyula: Marosszentgyörgy történetéből. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely – Marosszentgyörgy, 2012.
  - Schmidt Mária 40. oldal
 166. NOVÁK Attila: A Chance Not Taken. Zionist-Hungarian Diplomatic Cooperation in the Second Half of the 1930s In: András Kovács - Eszter Andor ed.: Jewish Studies at the Central European University II. 1999-2001 Budapest, CEU, 2002. 327–353
  link: http://web.ceu.hu/jewishstudies/pdf/02_novak.pdf
  - A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelések tükrében 332. oldal
 167. NOVÁK Attila: Az Engländer-ügy, avagy cionista underground a sztálinista Magyarországon – az állambiztonsági iratok tükrében (1949–1953). In: Betekintő 2018/3. link: https://betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2018_3_novak.pdf
  - „Ez a per lesz a legek lege” 42, 44. oldal
  - Diktatúrák ördögszekerén 42, 44. oldal
 168. NOVÁK Attila: Cionisták, baloldaliak, államrezon (Cionizmus és államhatalom a 30'-as évek Magyarországán) 2. In: Századok 1996/6. 1341–1392.
  - „A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőri megfigyelés tükrében” 1376, 1380. oldal
 169. NOVÁK Attila: Ideológia és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2020.
  - „Ez a per lesz a legek lege.” 30, 202. oldal
 170. NOVÁK Attila: Identitásváltások. Mozaikok a magyar zsidóság szellemi változásairól a második világháború évei alatt. In: Századvég 2014/4. 29–56.
  - Komoly Ottó beadványa 32, 55. oldal
 171. OLMSTED, Kathryn S.: Red Spy Queen: A Biography of Elizabeth Bentley. UNC Press, 2002.
  - The Hiss Dossier 211. oldal
 172. ÖTVÖS István: Schmidt Mária: A titkosszolgálatok kulisszái mögött – Hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században. In: Szépirodalmi figyelő. 2006/1. link: http://epa.oszk.hu/01400/01433/00024/pdf/06-1-035_schmidt_otvos.pdf
  - A titkosszolgálatok kulisszái mögött. 139–140. oldal
 173. PAKSA Rudolf: Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. Osiris Kiadó, Budapest, 2013.
  - Schmidt Mária 8, 397. oldal
  - Diktatúrák ördögszekéren 372. oldal
 174. PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology
  Detroit, Wayne State University Press, 1996.
  - Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 614, 694, 695, 696, 721. oldal
 175. PELLE János: Tömegsírok titka. In: Szombat folyóirat. 1990/10.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 26–27. oldal
 176. PELLE János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből Budapest, Pelikán Kiadó, 1995.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 329. oldal
 177. PELLE János: Antiszemitizmus és totalitarizmus Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1999.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 54. oldal
 178. PELLE János: A Holocaust lezárhatatlan dossziéja. In: Beszélő online.
  link: http://beszelo.c3.hu/97/12/pelle.htm
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 9. jegyzet
 179. PELLE János: A posztkommunisták és az új magyar jobboldal, avagy a XX. század elátkozott öröksége (Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt). In: Nagyvilág folyóirat. 2011/9–10.
  - Politikailag inkorrekt: 783–786. oldal
 180. PERJÉS Géza - HAUSNER Gábor - CSÁKVÁRY ferenc: Az értelem bátorsága: tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum, 2005.
  - A szovjet hadsereg atrocitásairól Magyarországon (Stúdióbeszélgetés Perjés Géza, Sára Sándor, Schmidt Mária, Stark Tamás, Szabó Péter, műsorvezető: Szakály Sándor), 849. oldal
 181. PÉTERI György: The Prince and the Savant: Political Change and Social Knowledge in Late Modern Hungary. In: East central Europe. L'Europe du centre-est 2017/2–3. 177–185.
  - Schmidt Mária 178. oldal
  - Ellopott történelem 178, 185. oldal
 182. PÉTERFI Gábor szerk.: A huszadik század emlékezete a Galga mentén. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012.
  - Diktatúrák ördögszekéren 192. oldal
 183. PETŐ Iván: Politikai curriculum vitae: cikkek, interjúk, beszédek. Új Mandátum, Budapest, 2000.
  - Bocsánatos és halálos bűnök 84. oldal
 184. PETŐCZ György: A történelem mítoszai. In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000 január, huszonhatodik évfolyam, első szám
  link: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00001/januar7.htm
  - Bocsánatos és halálos bűnök 1. jegyzet
 185. POHL, D: National-socialist extermination of Jews as a problem of East-European history and historiography In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 40 (1): 96–119. 1992.
  link: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00003840/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=106&pdfseitex=
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 116. oldal
 186. PREPUK Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században Csokonai Kiadó, Debrecen 1997.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 231. oldal
 187. RADONIC, Ljiljana: Das Holocaust-Gedenkzentrum in Budapest – Ein ‚unmögliches‘ Museum? In: https://www.medaon.de/ 2014/15 link: https://www.medaon.de/de/artikel/das-holocaust-gedenkzentrum-in-budapest-ein-unmoegliches-museum/
  - Schmidt Mária 10, 13, 16. oldal
  - Haus des Terrors. Andrassy Straße 60. 12. oldal
 188. RADOSH, Ronald: The Persistence of Anti-Anti-Communisme In: FrontPageMagazine.com July 11, 2001.
  - The Hiss Dossier
 189. RAINER M. János: Nagy Imre: politikai életrajz. 1956-os Intézet, 1999.
  - A Rajk per és az amerikai kapcsolat 463. oldal
 190. RAINER M. János: Kulissza csak. In: Mozgó Világ folyóirat. 2006/3. link: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00073/11rolrol6.htm
  - A titkosszolgálatok kulisszái mögött: 117–121. oldal
 191. RÁNKI Vera: Magyarok - Zsidók - Nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája Budapest, Új Mandátum, 1999.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 134. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció 126, 127, 151, 153, 155, 160. oldal
 192. RÁNKI, Vera: The Politics of Inclusion and Exclusion: Jews and Nationalism in Hungary. Holmes & Meier, 1999.
  - Vidéki rendőrkapitányok jelentik: 156, 255. oldal
  - Kollaboráció és kooperáció: 147, 177, 180, 237, 255. oldal
 193. REGELBRUGGE, Paul V.: The yellow star house - The Remarkable Story of One Boy's Survival in a Protected House in Hungary. Szerzői Kiadás, 2019.
  - Schmidt Mária 214. oldal
 194. RICHELSON, Jeffrey T.: A Century of Spies: Intelligence in the Twentieth Century. Oxford University Press US, 1997.
  - The Hiss Dossier 95. oldal
 195. RIPP Zoltán: Eltékozolt esélyek? A rendszerváltás értelme és értelmezései – 20 év után. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009.
  - Janus arcú rendszerváltozás 224. oldal
 196. ROGOW, Sally M.: They Must Not Be Forgotten: Heroic Priests and Nuns Who Saved People from the Holocaust. Holy Fire Publishing, 2005.
  - The Action of Slachta Margit, 59, 129. oldal
 197. ROMERSTEIN, Herbert – BREINDEL, Eric: The Venona Secrets: Exposing Soviet Espionage and America´s Traitors. Regnery Publishing, 2001.
  - The Hiss Dossier 135, 600. oldal
 198. ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században Budapest, Osiris Kiadó, 1999.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 627. oldal
 199. ROMSICS Ignác szerk: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
  - Ellopott történelem 213. oldal
 200. ROMSICS Ignác: Múltról a mának. Osiris, Budapest, 2004.
  - Ellopott történelem 2, 354. oldal
 201. SÁGVÁRI Ágnes: Zsidó közösségek sorsa a proletárdiktatúra rendszerében In: Püspöki Nagy Péter szerk: 1100 éves együttélés - a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában Holocaust Emlékalapítvány, Budapest, 2001. 176–204.
  - Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 200. oldal
 202. SAFRIAN, Hans: Die Eichmann-Männer Wie-Zürich, Europaverlag, 1993.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 312. oldal
 203. SALAMON Konrád szerk.: Világtörténet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.
  - A titkosszolgálatok kulisszái mögött 1201. oldal
 204. SÁRKÖZI Mátyás: Vízszintes zuhanás. Négy év naplójegyzetei, 2004–2007. Kortárs Kiadó, Budapest, 2007.
  - Schmidt Mária 184. oldal
 205. SEEWANN, Gerhard – DIPPOLD, Péter: Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1997.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 477. oldal
  - The Zionist left under police control, 483. oldal
  - A vidéki rendőrkapitányok jelentik, 483. oldal
  - Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn 1867–1987. 486. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 499. oldal
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 499. oldal
 206. SHAFIR, Michael: Hungarian Politics and the post-1989 legacy of the holocaust. In: Braham-Chamberlain: The Holocaust in Hungary Sixty Years Later, Rosenthal Institute For Holocaust Studies, New York City, 2006.
  - Schmidt Mária 275, 276. oldal
 207. SHEETZ, Jessica A.: Margit Slachta and the early rescue of Jewish families, 1939-42
  link: https://www.millersville.edu/holocon/files/margit-slachta-and-the-early-rescue-of-jewish-families.pdf
  - Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews 11. jegyzet
  - Provincial Police Reports: New Insights into Hungarian Jewish History, 1941-1944 18. jegyzet
  - Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943. 35. jegyzet
 208. SIPOS Balázs: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkor-története – 20 év után. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010.
  - Janus arcú rendszerváltozás 135, 219. oldal
 209. Slachta Margit a vészkorszak idején is bátran ellenállt a gonosznak
  link: http://www.katolikus.hu/news/981204.html
  - Diktatúrák ördögszekerén
 210. SMOLAR, A: Strategies for change in postcommunist Poland In: Revue d´Etudes Comparatives Est-Ouest 25 (4): 163-181. dec. 1994.
  link: https://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_1994_num_25_4_2703
  - Lessons of the Eichmann trial 172. oldal
 211. STANISZKIS, J: Post-kommunism: the emerging enigma In: Polish Sociological Review No. 135. 2001. 313–328.
  link: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-01/Stanitskis.pdf
  - Janus-arcú rendszerváltozás 328. oldal
 212. SUDOPLATOV, Pavel and Anatoli, with Jerrold L, and Leona P. Schechter: Special tasks : The memoirs of an unwanted witness. A soviet Spymaster Little, Brown and Co. Boston, 1994.
  - The Hiss Dossier 228, 229. oldal
 213. SUMMERS, Anthony with Robert Swan: The Arrogance of Power. The Secret World of Richard Nixon Pewnguin Books, 2000.
  - The Hiss Dossier 75, 491. oldal
 214. SÜKÖSD Mihály: Bárdossy: mártír vagy háborús bűnös? In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000 január, huszonhatodik évfolyam, első szám
  link: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00001/januar10.htm
  - Diktatúrák ördögszekéren
 215. SZABÓ Géza: Árnyaltabb képet! In: Korunk folyóirat. 1999/2.
  - Diktatúrák ördögszekéren. 120–125. oldal
 216. SZABÓ Márton: Politikai idegen – posztmodern politológiák. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006.
  - Helyet teremtünk magunknak 129, 236. oldal
 217. SZABÓ Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon (1945-1956) Windsor Kiadó, 1995.
  - A magyar zsidóság a második világháború idején 325. oldal
  - Menekülés 264, 267, 268. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 98. oldal
  - Ez lesz a perek legek-legje 273, 274. oldal
  - Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 273. oldal
 218. SZAKÁLY Sándor: Diktatúrákról másként? In: Magyar Napló. 1999/1.
  - Diktatúrák ördögszekéren. 59–60. oldal
 219. SZAKÁLY Sándor: Azonos a mérce? In: Magyar Napló. 2004/3.
  - Azonos mércével. 50–51. oldal
 220. SZENES, Sándor - BARON, Frank: Von Ungarn nach Auschwitz. Die verschwiegene Warnung, Westfälisches Dampfboot, Münster, 1994.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 46. oldal
 221. SZERENCSÉS Károly: ˝Az ítélet: halál˝. Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt Kairosz Kiadó, Budapest 2002.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 49, 175. oldal
  - Diktatúrák ördögszekerén 29, 30, 31, 135. oldal
 222. SZILÁGYI Ernő - NOVÁK Attila - ÁBRAHÁM Zoltán - SZITA Szabolcs: Ismeretlen memoár a magyar vészkorszakról. Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
  - Diktatúrák ördögszekerén 214, 232. oldal
 223. SZITA Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945 Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1989.
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 229. oldal
 224. SZITA Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945 Metalon Manager Iroda Kft, 1991.
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 197. oldal
 225. SZITA Szabolcs: A zsidók üldöztetése Budapesten 1944-1945 In: Holocaust füzetek 1994/4.
  - Komoly Ottó naplója 27. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 72. oldal
 226. SZITA Szabolcs szerk: A humánum példái. Dokumentumok, emlékezések a magyarországi embermentő akciók 1944-1945. évi történetéhez Budapest, Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ, Budapest, 1998.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 34. oldal
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 34. oldal
 227. SZITA Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Segédkönyv a történelem középiskolai tanulásához Budapest, Korona Kiadó, 2001.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 283. oldal
 228. SZITA Szabolcs: A Gestapo Magyarországon Korona Kiadó, Budapest, 2002
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 237, 238. oldal
 229. SZITA Szabolcs: Aki egy embert megment – a világot menti meg. Mentőbizottság, Kasztner Rezső, SS-embervásár. Corvina, Budapest, 2005.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 111, 116. oldal
 230. SZITA Szabolcs: A magyar zsidók mentése Magyarországon és Ausztriában. In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. [szerk.:] Molnár Judit, Balassi Kiadó, Budapest, 2005.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 283. oldal
 231. SZITA, Szabolcs – LAMBERT, SEAN: Trading in Lives?: Operations of the Jewish Relief and Rescue Committee in Budapest, 1944-1945. Central European University Press, Budapest, 2005.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 140. oldal
 232. SZŐTS Zoltán Oszkár: Volt egyszer egy évforduló – válogatás az utóbbi két év első világháborús szakirodalmából. In: Múltunk folyóirat. 2016/2.
  - Európai testvérháború. 1914–1918. 141. oldal
  - Europe’s Fraternal War. 142. oldal
 233. TANENHAUS, Sam: Whittaker Chambers - A Biography Random House, New York, 1997.
  - The Hiss Dossier 544, 572, 600. oldal
 234. TANENHAUS, Sam: Hiss Case ´Smoking Gun´? In: New York Times, October 15, 1993.
  link: http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CE3DE143BF936A25753C1A965958260
  - The Hiss Dossier
 235. THOMPSON, Clifford: Russia & Eastern Europe. H.W. Wilson Co., 1998.
  - The Hiss Dossier 128, 129, 178. oldal
 236. TÖRÖK Bálint: Tudjuk miben vétkeztünk, s miben nem. In: Magyar Szemle folyóirat. 1999/7–8.
  - Diktatúrák ördögszekéren. 170–180. oldal
 237. TÖRÖK Bálint: História, história… In: Kortárs, 2001/1
  link: http://epa.oszk.hu/00300/00381/00043/torok.htm
  - Schmidt Mária
 238. TÖRÖK Bálint: Zsidómentés Magyarországon. A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. I. In: Magyar Szemle, 2003/1-2.
  link: http://www.magyarszemle.hu/cikk/20060815_a_magyar_fuggetlensegi_mozgalom_zsidomento_tevekenysege_1_resz
  - A civilkurázsi elsorvasztása
  - Diktatúrák ördögszekéren 21. jegyzet
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 43. jegyzet
 239. TÓTH György László: A kádárizmus örökösei és a polgári Magyarország: publicisztikák, tanulmányok: válogatás. Kairosz, Szentendre, 1997.
  - Schmidt Mária: 16, 28, 41, 62–65, 75, 94. oldal
  - A jövő mérnökeinek csak az eszme számít: 329–330. oldal
 240. TÓTH György László: Az előre jelzett földrengés : Közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása. Kairosz, Szentendre, 1998.
  - Schmidt Mária 24-25. oldal
  - Elmaradt igazságtétel 78. oldal
 241. TRENCSÉNYI Balázs – KOPEČEK, Michal – GABRIJELČIČ, Luka Lisjak – FALINA, Maria – BAÁR Mónika – JANOWSKI, Maciej: A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume II. Oxford University Press, Oxford, 2018.
  - Kifosztva és elárulva – Németország a hatvannyolcasok szorításában 283. oldal
  - Schmidt Mária 390. oldal
 242. UNGVÁRY Krisztián: Budapest Ostroma. Corvina. 2001.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 312. oldal
 243. UNGVÁRY, Krisztián - LUKACS, John – LÖB, Ladislaus: The Siege of Budapest: One Hundred Days in World War II. Yale University Press, 2006.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 443. oldal
 244. UNGVÁRY, Krisztián - LÖB, L Ladislaus: Battle for Budapest: One Hundred Days in World War II. I.B.Tauris, 2012.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 345. oldal
 245. UNGVÁRY Krisztián - SEBŐK László: A magyar honvédség a második világháborúban. Osiris, Budapest, 2005.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 549, 581. oldal
  - Diktatúrák ördögszekéren 549, 581. oldal
 246. UNGVÁRY, Krisztián: Noltéról írni In: Élet és Irodalom, 2003. augusztus 15.
  link: https://www.es.hu/cikk/2003-08-18/ungvary-krisztian/nolterol-irni.html
  - Schmidt Mária
 247. UNGVÁRY Krisztián: Mesterterv? A deportálások döntési mechanizmusa. In: Századok folyóirat. 2015/1.
  - És az én érzékenységem nem számít? 2. oldal
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 9. oldal
 248. VARGA László: A Rajk-per hátterében In: VIII. Évkönyv, 56-os Intézet 2000.
  link: http://www.rev.hu/ords/f?p=600:2:::::P2_PAGE_URI:kiadvanyok/szovegek_evk2000/varga
  - A Rajk-per és az amerikai kapcsolat 39, 50. jegyzet
 249. VARGYAI Gyula - SZITA Szabolcs - ALMÁSI János: Magyarország 1944. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
  - Menekülés 242. oldal
 250. VASVÁRI, Louise Olga - TÖTÖSY De Zepetnek, Steven: Imre Kertész and Holocaust Literature. Purdue University Press, 2005.
  - Kollaboráció vagy kooperáció 74, 75. oldal
 251. VÁRADI László: Külföldi diplomáciai mentési kísérletek a budapesti zsidóságért In: Medvetánc 1985/2-3. 99–110.
  - Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 110. oldal
 252. VERNON, Wes: AIM Report: Media Won’t Give Up on Red Spy Alger Hiss - July B.
  link: http://www.aim.org/aim-report/aim-report-media-wont-give-up-on-red-spy-alger-hiss-july-b/
  - The Hiss Dossier
 253. VESZPRÉMY László Bernát: „Nyilas rabbi” Vagy különös hős? – Berend Béla emlékezete. In: szombat http://www.szombat.org link: http://www.szombat.org/politika/nyilas-rabbi-vagy-kulonos-hos-berend-bela-emlekezete 2017. július 15.
  - Kollaboráció vagy kooperáció? 10. jegyzet
 254. VIDA István szerk.: Magyarországi politikai pártok lexikona: 1846-2010 – Pártok és politika. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011.
  - Janus arcú rendszerváltozás 502, 508. oldal
 255. WALLER, John H.: The Unseen War in Europe: Espionage and Conspiracy in the Second World War. I.B.Tauris, 1996.
  - The Hiss Dossier 360, 432, 470. oldal
 256. WEINSTEIN, Allen: Perjury. The Hiss - Chambers case Random House, New Yor, 2013.
  - Schmidt Mária: 796. oldal
  - The Hiss Dossier 232, 233, 259, 260, 641-642. oldal
 257. WELTSCH, Robert - PAUCKER, Arnold: Leo Baeck Institute Yearbook 1990. Leo Baeck Inst, 1990.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 532, 586. oldal
 258. WHITE, G. Edward: Alger Hiss´s Looking-Glass Wars: The Covert Life of a Soviet Spy. Oxford University Press US, 2005.
  - The Hiss Dossier 233, 295. oldal
 259. WHITE, John Kenneth: Still Seeing Red: How the Cold War Shapes the New American Politics. Westview Press, 1997.
  - The Hiss Dossier 363. oldal
 260. Yad Ṿa-Shem, Rashut Ha-Zikaron La-Shoʼah Vela-Gevurah Yad Vashem Studies. Yad Vashem Martyrs´ and Heroes´ Remembrance Authority, 1991.
  - Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 30, 53, 239, 412. oldal
 261. ZINNER Tibor: Az egyik gyújtózsinór a Rajk-Brankov-ügyhöz (is) In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában 241-351. Történeti Hivatal, Budapest, 2001.
  - A Rajk-per és az amerikai kapcsolat 255, 258, 294, 311, 342. oldal
 262. ZINNER Tibor: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban 1918-1962. Közlöny, 2005.
  - Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon, 471. oldal
 263. ZOMBORY Máté: The birth of the memory of Communism:memorial museums in Europe. In: Nationalities Papers. 2017/6. 1028–1046.
  - Schmidt Mária 1041. oldal
  - Egyazon mércével 1033, 1041, 1046. oldal
  - „Terror Háza, Andrássy Út 60” (House of Terror, Andrássy Út 60) 1038–1039, 1046. oldal