Schmidt Mária

Köszöntő – Eötvös József előadások – Francesco Sisci professzor: Merre tart Kína? című előadásán

„Használni akarok: ez emberi hivatásunk”
Eötvös József

Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Bizonyára egyetértenek velem, ha azt mondom, sosem volt még ilyen nehéz megismerni a világot, mint ma, amikor az információk a fény sebességével jutnak el hozzánk. Nem a mennyiség okozta problémákra utalok elsősorban, hanem a hitelességre. Soha ennyire tudatosan célba juttatott információval nem próbáltak minket befolyásolni, mint napjainkban. A legfontosabb kérdés tehát, amire választ keresünk: mitől hiteles egy információ? Mi Közép- és Kelet-Európában leginkább saját tapasztalatainknak hiszünk, ami nem véletlen, hiszen a diktatúrák alatt megtanultuk: lehet ugyan a dolgokat igaznak vagy jónak hazudni, attól azok nem lesznek sem igazak, sem jók. Ezért becsüljük annyira a tapasztalatot, azt, ha valaki személyes életútjával hitelesíti gondolatait és azt a tudást, amit átad nekünk.

Beláthatjuk tehát, van alapja annak, hogy ennyire bizalmatlanok vagyunk, hogy ennyire nehezen értékeljük mások teljesítményét. Aki pedig bizalmatlan, aki képtelen arra, hogy nyitottan, elfogulatlanul ítéljen, az nem lehet szabad, mert előítéletei foglya. Ebből az állapotból csak egyféleképpen lehet kitörni. Hogy előadássorozatunk névadóját báró Eötvös Józsefet idézzem: „A szabadság biztosítéka miveltség.” Kevesen fogalmazták meg ennyire tömören és érthetően az előttünk álló feladatot. Meg kell ismernünk a világot, hogy ne féljünk tőle!

Kedves Barátaim!

Büszke vagyok arra, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal közösen szervezett mostani és jövőbeni előadásaink a néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter nevét viselik. Eötvös József báró XIX. századi történelmünk egyik legnagyobb alakja, szerepe csak Széchenyivel, Kossuthtal, Batthyányval és Deákkal mérhető. Eötvös kora válságkor volt, akárcsak a miénk. Ezért is téved, aki úgy véli, Eötvös korának kihívásai már semmiféle tanulsággal nem szolgálnak a mának. Kontinensünk és a világ közösségeinek mozgása, a ma meghozott döntések mozgatórugói természetük szerint nem változtak annyira. Így ha Eötvös József vezérgondolatait sorra vesszük, hamar kiderül: megoldási javaslatai mai válságaink, kiútkereséseink közepette is zsinórmértékül szolgálhatnak.

Előadássorozatról beszéltem, ami azt jelenti, évente legalább két – intellektuális teljesítményük és életútjuk révén – hiteles személyt kérünk fel arra, hogy mutassák be jelenünk eseményeit, világítsák meg a mögöttük megbúvó történeti gyökereket, értelmezzék számunkra a jelenkor történéseit, mozgásait.

Első előadásunk vendégét – és így magát a témát – tudatosan választottuk. Francesco Sisci a Pekingi egyetem professzora 1988-ban első külföldiként nyert felvételt Kína legrangosabb kutatóintézetébe, a Kínai Társadalomtudományi Akadémiára. Újságíróként kezdett tudósítani az Asia Times-nak, ahol ma már saját rovata van. Olyan sinológus ő, aki képes az európai gondolkodás számára is követhető és megragadható módon bemutatni azt a változó és részben már meg is változott Kínát, amely jelenünk átrendeződéseinek egyik meghatározó szereplője.

„Kína egy alvó óriás. Hagyd aludni! Mert ha felébred, mozgásba hozza a Földet” – mondta több mint kétszáz évvel ezelőtt Napóleon. Kína – ezt nyilván senki sem vitatja – felébredt és folyamatosan változásaival mozgásba hozta a Földet. A korábbi évszázadok bezárkózó Kínájához képest most egy a világra nyitott, a globális folyamatokat tevékenyen befolyásoló földrésznyi országról beszélhetünk, melyet ugyanakkor jobban áthat a Nyugat kultúrája, mintsem azt gondolnánk.

Sisci professzor budapesti előadására időzítettük „Merre tart Kína” című könyvének magyar kiadását is. Egy alig 80 oldalas összegzésről van szó, és nem túlzok, ha azt mondom, aki elolvassa, másképp tekint majd Kínára, a világ előtt álló kihívásokra – miközben kellő szerénységgel elengedni kényszerül azt a sok közhelyet, előítéletet, melyekkel nem kevesen ma is megkísérelik leírni a tőlünk talán már nem is olyan távol keletet.

Kedves Barátaim!

Az Eötvös József előadások célja, hogy mindannyian az adott témában legjáratosabb, leginkább lényeglátó, a végeredményt tekintve leghitelesebb gondolkodók, elemzők és értelmezők segítségével gondolkodhassanak el változó világunkról. Nem mindegy mit és mennyit tudunk erről a világról, hiszen e tudás mennyisége és minősége szabja meg a gondolkodásunkat. Örülök, hogy előadónk elfogadta meghívásunkat, és biztos vagyok benne, hogy segít abban, ami Eötvös József hitvallása szerint is az egyik legnemesebb törekvésnek tartunk: meghaladni régi beidegződéseinket, új nézőpontok, új megközelítési kísérletek segítségével esélyt kapni arra, hogy szembenézhessünk az előttünk álló új évszázad próbatételeivel.