Schmidt Mária

Köszöntő beszéd Joshua Muravchik előadása előtt

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Amikor 2015 márciusában a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal elindítottuk az Eötvös József báró nevét viselő előadássorozatunkat, negyedszázaddal hagytuk már magunk mögött térségünk sikeres antikommunista forradalmait. Akkor már több mint tíz éve tagjai voltunk az Európai Uniónak – és lassan rádöbbentünk, hogy az elképzeléseink és a valóság közötti réseket, ameddig ez lehetséges volt, sajnos illúziókkal töltöttük ki.

 

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

2015-re már megszenvedtük a 2008-ban kirobbant pénzügyi világválságot is. De azt nem tudhattuk még, hogy ez az év az Európába irányuló erőszakos és illegális migráció mérföldköve lesz. Éppen ezért akkor, 2015 márciusában egy olasz „kínait” hívtunk Budapestre, Francesco Sisci professzort, aki a 80-as évek eleje óta élt Pekingben.

Furcsa, de hat év távolából nem is dönthettünk volna jobban. Idő kellett ugyanis ahhoz, hogy megértsük mindazt, amit ő akkor mondott. Bennem csak évek múlva állt össze a kép, az, hogy a Nyugat is egyre nagyobb teret enged az állami beavatkozásnak és egyre kevesebbet az egyéni szabadságnak.

 

Kedves Barátaim!

Csak azért hozom fel ezt, mert a gondolatoknak is megvan a maguk sorsa. És igaz ez minden Eötvös József báróról elnevezett előadásunkra is. 

Bevallom, magam is meglepődöm azon, hogy eredeti célunkat mennyire sikeresen teljesítjük. Ez a cél pedig nem más, mint hogy a világ jelenségeit mélyreható elemzésekkel mutassuk be, hogy képesek legyünk összegezni, értelmezni azokat a globális trendeket amelyek meghatározzák korunkat. Higgyék el, egy ilyen előadás megtartása nem kis teljesítmény.

A keresztény értékekről a 21. században Erdő Péter esztergomi érsek és Balog Zoltán református püspök beszélt. Az esztergomi érsek-bíboros többek között a gyors változások tudatállapotát írta le, amely korunk sajátja, és amely szemben áll az állandóság tudatával és így bizonytalanságot és félelmet kelt bennünk. Balog Zoltán akkor miniszterként arra világított rá, hogy a vallás nem magánügy, ellenkezőleg, a legszemélyesebb közügy, olyan kulturális alap, amely meghatározza a szabadsághoz és a felelősséghez való viszonyunkat.

Súlyos és érvényes gondolatok ezek, melyek erős visszhangot váltottak ki, és azóta is visszhangoznak bennünk.

Ezen a helyen beszélt később Frank Füredi, nemzetközi hírű szociológus vagy Stephen Bannon, aki sokáig Donald Trump elnök legközelebbi tanácsadója volt. És e pulpitus mögött állt Szájer József barátom is, akinél kevesen ismerik jobban az Európai Unió értékválságát, adminisztratív működésének fojtogató korlátait. A pandémia előtti utolsó előadást Ryszard Legutko, a lengyel és európai politikai gondolkodás meghatározó alakja tartotta.

Újra és újra olvasva az itteni megszólalásokat, megtekintve az előadások felvételeit, úgy látom, minden egyes előadás túlmutatott önmagán. Egy közös szellemi DNS rajzolódik ki belőlük, hiszen míg Frank Füredi a múlt, a történelem halála, pontosabban kivégzése mögött meghúzódó szándékokról beszélt, Steve Bannon leírta nekünk az Egyesült Államok átalakulását, sajtójának, digitális médiavilágának gépezetszerűvé vált működését, a fake news mindent meghamisító világát, amely – mint azóta megtapasztalhattuk – arra is képes, hogy ideológiai szempontjait figyelembe véve, vélt vagy valós érdekei alapján ábrázolja a világot, a valóságot a saját érdekeinek megfelelően saját világképére hajlítsa. 

Legutko professzor arra hívta fel a figyelmünket, hogy a kommunizmus bár 30 éve elbukott Európában, és kontinensünk a 21. században civilizáltnak és erőszakmentesnek tűnik, ne legyen kétségünk: a liberalizmus jelen szószólói igazi neomarxisták, akik ugyanolyan kíméletlenül akarnak leszámolni ellenségeikkel, mint egykor az igazi marxisták. Igaz, most nem osztály alapon, hanem politikailag korrektül. A „világforradalom” és a „kizsákmányolás mentes világ” ígérete helyett a naprendszer legszéléig kiterjesztett emberi jogok új ígéretével kampányolnak és kizárólagos érvényt akarnak szerezni egyre újabb és újabb hitelveiknek.

 

Kedves Barátaim!

Nem kertelek, tudják, nem szokásom, de az Eötvös-előadások nyomán egy új, egy épülő totalitarizmus rémképe rajzolódott ki. Ezért is döntöttünk úgy a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal, hogy 2021-ben Joshua Muravchikot hívjuk Budapestre. Őt kérjük fel az Eötvös előadás megtartására. A „Földre szállt mennyország” című bestseller könyvnek a szerzője ő, a tradicionális neokonzervatív amerikai gondolkodás egyik legfajsúlyosabb alakja, aki alaposan ismeri a kommunizmus, illetve egykori becenevén, a szocializmus történetét.

 

Kedves Josh!

Akik itt vagyunk, mindig azért vagyunk itt, hogy értsünk, hogy megértsünk valamit világunkból. Köszönöm, hogy a Covid ellenére vállaltad az utazást! Csak jelzem, ez utóbbi olyan jelenség, amelyről minél többet hallunk vagy olvasunk, annál kevesebbet tudunk. Más szavakkal: nyugtalanítóan furcsa jelenség ez, amit meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy egyszer talán megértsük, mi is történt, történik velünk valójában.

 

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Elhangzott 2021. szeptember 28-án, a Várkert Bazárban, Joshua Muravchik előadását megelőzően.