Az Osztrák-magyar Monarchia átalakítására készített tervezetek a századfordulón. Kiadatlan szakdolgozati disszertáció (ELTE 1980)

Komoly Ottó: Komoly Ottó naplója. 1944 (Közli: Majsai Tamás, Mester Miklós, Schmidt Mária; Bevezetőt írta: Schmidt Mária és Majsai Tamás)
In: Ráday évkönyv 3, Budapest, 1983

A Nagyausztriai Egyesült Államok. Kiadatlan doktori disszertáció (ELTE, 1985)

Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt
In: Medvetánc, No. 2-3, Budapest, 1985

Action of Margit Slachta to rescue Slovakian Jews
In: Danubian Historical Studies, Vol. I. No.1. 1987

Holocaust in Hungary: Fourty years later
In: Polin, Oxford, Vol. 2, 1987

Múlt és Jövő. Irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai folyóirat. 1911-1944
In: Kultúra és Közösség, 6. 1987

A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében
In: Történelmi Szemle, No.3. 1987-88. 339-351.

˝Közöny, szeretetlenség, gyűlölet˝. Katolikusok a zsidóságért
In: Historia, No. 2-3. 1988

Raoul Wallenberg
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 87-89.

Arthur Koestler: Meta (jegyzettel ellátta: Schmidt Mária)
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 114-116.


Provincial Police Reports. New Insights into Hungarian Jewish History 1941-1944
In: Yad Vashem Studies, Jerusalem, Vol. XIX. 1988. 233-267.

Stern Samu: Versenyfutás az idővel! A Zsidó Tanács működése a német megszállás és a nyilas uralom idején (közreadta és a bevezetőt írta Schmidt Mária)
In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve 6, 1989. 266-304.
In: Kortárs 33, 1989. 11. 115-124.

Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943
In: Remebering for the Future, New York, Vol. I. 1989
In: Genocide and Holocaust Studies, Tel-Aviv Vol. 5. 1990

A bricha (Menekülés)
In: Szombat, 1990/8

Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn (1867-1987)
In: Österreichische Osthefte, Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung 33. Jahrgang Heft 2, Wien, 1991

Lessons of the Eichmann trial
In: East European reporter Jan-Febr 1992. Vol. 5. No. 1

The Zionists left under Police controll. Some notes of the participants in the left Zionist movement in Hungary between world wars
In: Hahn Yearbook, ELTE 1993

The Hiss Dossier: A Historian´s Report
(Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary.)
In: New Republic, New York, 1993. nov. 8.

A Rajk per és az amerikai kapcsolat. Néhány új szempont az Egyesült államokbeli Hiss-Chambers ügy és a magyarországi Rajk per történetéhez.
In: Magyar Szemle, 1994 március, április
In: Korunk, Kolozsvár, 1998 május

Vidéki rendőrkapitányok jelentik. Adalékok a magyar zsidóság történetéhez 1941-1944 között.
In: Valóság 37, 1994. 6.

Mentés alibiből
In: Az Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve (szerk. Schweitzer József)
Budapest, 1994. 325-331.

Rajkuvproces a jeho americke vazby
In: Stredni Evropa Nr. 44/45, 1994. december, 157-187.

Komoly Ottó: Komoly Ottó beadványa (Közreadta, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
In: Valóság 38, 1995. 4.

˝Ez a per lesz a legek-lege˝ Adalékok a torzóban maradt 1952-53-as budapesti zsidóellenes tisztogatásokhoz.
In: Szombat 7, 1995. 4. 30-34.

A magyar társadalom a diktatúrák alatt
In: Magyar Szemle 1995. szept. 928-942.

Das Volk richtet. Volksgerichtliche Rechtssprechung nach 1945
Linz, Zeitgeschichtentag, 1995

A Holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében (1945-1956)
In: Protestáns Szemle, 1996/2. 114-131.

Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben
In: Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998

Magyarok az orosz büntetőtörvénykönyv 58. §-a és a kényszermunka árnyékában
A Történészi Kutató Műhely 2000. január 27-28-i ülésén elhangzott előadások és a vita szó szerinti jegyzőkönyve
Schmidt Mária megnyitója
Budapest, PETIT REAL Könyvkiadó, 2000

Ne hass, ne alkoss, ne gyarapíts! A Terror Háza Múzeum első éve
In: Magyarország politikai évkönyve 2003.

Ungarn zwölf Jahre nach 1918, nach 1945 und nach 1989
In: Nach der Diktatur. Demokratische Umbrüche in Europa - zwölf Jahre später
Stiftung Ettersberg, Böhlau Verlag, Weimar 2003. 89-99.

Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956
In: Kirchliche Zeitgeschichte 1/2004. 100-113.

A média helyzete ma címmel 2003. október 31-én elhangzott előadás, a Konrad Adenauer Stiftung és a Protestáns Fórum által szervezett médiakonferencián.
In: A médiák Magyarországon. Történelmi adottságok, orientálás és küldetés
KAS Budapesti Képviselete, 2004

Perek és ellenperek
In: Valóság 2004/6. 26-31.

Noel Field – The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives
In: American Communist History 2004/2

Történeti kiállítás és élő emlékhely
In: Korrajz 2003. A XX. Század Intézet évkönyve; XX. Század Intézet, 2004. 279-285.

Hiányzó szálak
In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére; PPKE BTK, 2004. 347-359.

Doppelter Gedenkort – Fragen, die Europa noch lange beschäftigen werden
In: Gerbergasse 18. III/2005.

Das Budapester Museum ˝Haus des Terrors˝. Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstatte
in: Der Kommunismus im Museum, Formen der Auseinandrsetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa.
Herausgegeben von Volkhard Knigge und Ulrich Mahlert, im Auftrag der Stiftung Ettesberg und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Böhlau, Köln, Weimar, 2005, 161-171, pp.

Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur. Kommentar aus ungarischer Sicht
In: Woran erinnern? Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur
Böhlau Verlag Köln Weirmar Wien, 2006. 201-204.

Der Kommunismus, ein Verbrechen ohne Folgen? (Communism: crime without consequences?) In: CRISTIN, Renato: Memento Gulag – Zum Gedenken an die Opfer totalitarian Regime
Duncker & Humblot, Berlin, 2006. 91 – 97.

Modern „vallásháború” – Az Alger hisstory
In: Rubicon 2007/3. 65-68.

Mit kezdjünk vele?
In: Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912-1989), XX. Század Intézet, 2007. 7-12.

Ellopott történelem
In: Tíz éve szabadon - Átmenet és konszolidáció (1990-2000)
(Szerk. Schmidt Mária)
(megjelenése előkészületben)

The Stolen History
In: Ten Years Freedom
Atlantic Research and Publications, Inc
(megjelenése előkészületben)

Die aus ihrem Takt geratene Zeit
(megjelenés előkészületben)

A kizökkent idő
(megjelenés előkészületben)

A jövő végérvényesen elbukott
In: Kommunista világ született. Nemzetközi konferencia a XX. Század Intézetben, XX. Század Intézet, 2008. 7-18.

Eltiport tavasz.
In: A dimenziók éve - 1968. XX. Századi Intézet, 2008, 7-13.

„A világot akarjuk! Most rögtön!”
In: A dimenziók éve - 1968. XX. Századi Intézet, 2008, 147-152.

Marx és a Coca-Cola gyermekei.
In: A dimenziók éve - 1968. XX. Századi Intézet, 2008, 277-281.

Kihívások válaszok nélkül
Politikai vagy alkotmányos válság
Diagnózisok és terápiák
Válságban a kapitalizmus is?
Globalizáció, deglobalizáció – avagy merre van az előre?
Direktívák és tabuk nélkül
In:Korrajz 2008-2009 Válság vagy esély? Vesztesek leszünk vagy győztesek? XXI. Század Intézet, 2009

Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, Zwei Jahrzehnte Demokratie in Ungarn
In: Halbesjahresschrift für südosteuropaische Geschichte, Literatur und Politik, November 2009.

Zwischen Hoffnung und Enttauschung: Zwanzige Jahre Demokratie in Ungarn
In: Die Folgen der Revolution – 20 Jahre nach dem Kommunismus, Köln - Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2010. 61-72.


„Jetzt werden sie alles so machen wie bei den Russen!” Der Ausbau des kommunismus in Ungarn
In: Der Neubeginn in Europa 1945-1949 – Determinaten und Spielraume, München, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 2010. 119-128.

Ungarische Geschichte und Gegenwart
Die problematischen Relikte der kommunistischen Diktatur in Ungarn setzen sich bis heute fort.
In.: Die politische Meinung, Wege aus der Diktatur - europaische Perspektiven, 25-30. Seite, Konrad Adenauer Stiftung, 01-02/2011.

Ronald Reagan – A Contry Boy against the Evil Empire
In: A Country Boy against the Evil Empire– Ronald Reagan (1911-2004)
Budapest, XX. Század Intézet, 2011, 13-35.

Ronald Reagan - Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen
In: Egy vidéki srác a gonosz birodalma ellen – Ronald Reagan (1911-2004)
Budapest, XX. Század Intézet, 2011, 13-35.

Skót szoknya: menő, bocskai: ciki
In:Korrajz 2011, XXI. Század Intézet, 2011

Vesztesnek lenni
Két pogány közt. Münchentől Jaltáig
Merénylet a lengyel nemzet ellen
Búcsú Andrzejtől
In: Miért beszélnek az európaiak még mindig a háborúról? - Korrajz 2010, XX. Század Intézet, 2011

Auf dem Weg zu einem europäischen Gedächtnis? Eine ungarische Sicht auf das geplante Haus der Europäischen Gesichte
In: Volkhard Knigge/Hans-Joachim Veen/Ulrich Mählert/Franz-Josef Schlichting (Hg.): Arbeit am europäischen Gedächtnis, Schriften der Stiftung Ettersberg, Band 16, Boehlau: Koeln/Weimar/Wien 2011, S. 165-167.

Schmidt Mária: Európa szerencséje
Origo, komment.hu, 2012. június 25.

Schmidt Mária: Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben
komment.hu, 2012. augusztus 29.

Schmidt Mária:  Magyarország lelkiismerete
Heti Válasz, 2012. szeptember 20.

Schmidt Mária: Die Ästhetik der Erinnerungspolitik
Budapester Zeitung, 2012. szeptember 20.

Európa szerencséje
In: Európa szerencséje – George H. W. Bush, az USA 41. elnöke
Budapest, XX. Század Intézet, 2012, 7-23.

Europe’s Luck
In: Europe’s Luck – 41st President of the United States
Budapest, XX. Század Intézet, 2012, 7-23.

Ronald Reagan – Ein Junge vom Lande gegen dasReich des Bösen
In: Europas Glück – Ronald Reagan und George Bush – Der Vionar und der Praktiker
Budaopest, XX. Század Intézet, 2013, 19-44.

Ein Glücksfall für Europa
In: Europas Glück – Ronald Reagan und George Bush – Der Vionar und der Praktiker
Budapest, XX. Század Intézet, 2013, 247-263.

Schmidt Mária: Franciaország szolgálatában - Charles André Joseph Marie de Gaulle(1890. November 22. – 1970. November 9.)
In: komment.hu, 2013.április 10.

A hidegháborús konfliktusok és az 1963-as amnesztia
In: Kahler Frigyes (főszerk.) Bank Barbara (szerk.) 
Utak és útkereszteződések – Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére

Európai testvérháború
In: Kommentár 2014/2.
Budapest, 2014, 7-11.

Nyelv és szabadság
In: Látószög
2016. március 24.

Búcsú Kertész
In: Látószög
2016. április 1.

Mit tanít a holokausztról Kertész?
In: latoszogblog.hu
2016. április 17.

Az elárvult hagyaték
In: latoszogblog.hu
2016. május 4.

Vissza

Szakma | Közélet | Galéria | Fórum | Vendégkönyv | Levélírás | Fejlesztette: CENTER.HU Kft.