Szakirodalmi hivatkozások

ADAMS, Willi Paul: Die USA im 20. Jahrhundert. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2000.
„The Hiss Dossier”, 191, 292

ALEXA Károly: ˝Számban szőlő és a hazatérés édes íze…˝ Heller Ágnes-Kőbányai János: Bicikliző majom
In. KORTÁRS - Irodalmi és kritikai folyóirat
http://www.elender.hu/kortars/9905/alexa.htm
Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben

BAKER, Brent: Media Reality Check
In: Media Research Center Cyber Alert, Nov. 18. 1996
http://secure.mediaresearch.org/news/cyberalert/1996/cyb19961118.html
„The Hiss Dossier”,

BANKIER, David: The Jews are Coming Back: The Return of the Jews to Their Countries of Origin After WW II. Berghahn Books ; Jerusalem, 2005.
Collaboration or cooperation, 309

BARTH, Bernd-Rainer - SCHWEIZER, Werner – GRIMM, THOMAS: Der Fall Noel Field: Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa. BasisDruck, 2005.
Schmidt Mária, 929

BARTOV, Omer – MACK, Phyllis: In God´s Name: Genocide and Religion in the wentieth Century. Berghahn Books, 2001.
Provincial Police Reports, 239

BENZIGER, Karl P.: Imre Nagy, Martyr of the Nation: Contested History, Legitimacy, and Popular Memory in Hungary. Lexington Books, 2008.
Maria Schmidt, 198

BERENDT T. Iván: The Revival of Antisemitism in pos-communist Hungary. In: Braham-Chamberlain: The Holocaust in Hungary Sixtee Years Later, Rosenthal Institute For Holocaust Studies, New York City, 2006.
Schmidt Mária tv sorozata, ARD, rend.: Lea Rosch, 172

BORHI László: A vasfüggöny mögött - Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945-1968. Bp., Ister, 2000.
Diktatúrák ördögszekerén, 91

BORHI László: Magyarország a hidegháborúban. Bp., Corvina, 2005.
Diktatúrák ördögszekerén, 221

BRAHAM, Randolph L.: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon
Budapest, Belvárosi Könyvkiadó, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? 434, 486

BRAHAM, Randolph L.: City University of New York Institute for Holocaust Studies: The Treatment of the Holocaust in Hungary and Romania During the Post-communist Era. Social Science Monographs, 2004.
„The Fisrt Show Trial”, 17, 30, 33

BRAHAM, Randolph L.: Studies on the Holocaust: Selected Writings. Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center, City University of New York, 2000.
„The Fisrt Show Trial”, 209, 210, 220

BREENE Jr, Robert G..: Latin American Political Yearbook 2001. Transaction Publishers, 2003.
„The Hiss Dossier”, 76

BREINDEL, Eric: The faithful traitor: Alger Hiss´s refusal to recant helped create the myth of his innocence. In: National Review, 1997.02.10.
„The Hiss Dossier”
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1282/is_n2_v49/ai_19100539

CARMILLY-WEINBERGER, Moshe: The Road to Life: The Rescue Operation of Jewish Refugees on the Hungarian-Romanian Border in Transylvania, 1936-1944. Shengold, 1994.
Collaboration or cooperation, 129

CESARANI, David ed.: Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary 1944
Oxford, New York, 1997
Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Riports 16

CHARLES, Bertie: Forbes. Forbes Inc., 1997.
„The Hiss Dossier”, 86, 220

CSIRÁK Csaba szerk.: Szatmári zsidó emlékek
Szatmárnémeti, Otthonom Szatmár Megye 12, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? 116, 136

CSŐSZ László: ˝Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül …˝ Gettósítás Szolnokon 1944-ben
In: Századok 2000/3. 633-681
Kollaboráció vagy kooperáció? 641, 655

Danske Historiske Forening: Historisk tidsskrift. H. Hagerup, 1998
„The Hiss Dossier”, 127

DON, Jehuda: A magyarországi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténete a 19-20. században. Bp., MTA Judaisztikai Kutatóközpont - Élet és Irodalom, 2006.
Kollaboráció vagy kooperáció, 191, 193, 194

DUNN, Dennis J.: Caught Between Roosevelt & Stalin: America´s Ambassadors to Moscow. University Press of Kentucky, 1998.
„The Hiss Dossier”, 321, 335

DURUCZ, Peter: Ungarn in der auswärtigen Politik des Dritten Reiches 1942-1945. V&R Unipress, 2006.
Vidéki rendőrkapitányok jelentik, 182
Mentés alibiből, 187, 188
Kollaboráció vagy kooperáció, 299

EHRMAN, John: The Alger Hiss Case. A Half-Century of Controversy. The Alger Hiss Case (U). In: https://www.cia.gov
„The Hiss Dossier”, 19.jegyzet
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/docs/v44i5a01p.htm

EMBER Mária: Wallenberg Budapesten
Budapest, Városháza, 2000
Komoly Ottó naplója 67
Kollaboráció vagy kooperáció? 149

FERENCZI László: A cionista válasz. In: Magyar pax romana
Kollaboráció vagy kooperáció
http://www.magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/soa/ferenczi_laszlo.htm

FÖLDESI Margit: A megszállók szabadsága. A hadizsákmányról, a jóvátételről, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon
Kairosz Kiadó, 2002
Interjú James Mc. Cargarrel - Földesi Margittal közösen 185
Kollaboráció vagy kooperáció? 256
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 195

FÖLDESI Margit – SZERENCSÉS Károly: A megbélyegzés hatalma. Pfeiffer Zoltán 1900-1981. Kairosz, 2003.
Diktatúrák ördögszekerén, 104

FRANKEL, Benjamin - ALLISON, Robert J. – SHOWALTER, Dennis E.: History in Dispute: The Cold War. St. James Press, 2000.
„The Hiss Dossier”, 126
„The Hiss Dossier”, 129

FROJIMOVICS Kinga - KOMORÓCZY Géza - PUSZTAI Viktória - STRBIK Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem
Budapest, Városháza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 683
Kollaboráció vagy kooperáció? 679

FROJIMOVICS, Kinga - KOMORÓCZY, Géza - PUSZTAI, Viktoria – STRBIK, Andrea: Jewish Budapest: Monuments, Rites, History. Central European University Press, 1999.
Collaboration or cooperation, 555

FROJIMOVICS Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868-1950. Balassi kiadó, Budapest, 2008.
Kollaboráció vagy kooperáció, 338-339, 348

GANNON, James: Stealing Secrets, Telling Lies: How Spies and Codebreakers Helped Shape the Twentieth Century. Brassey´s, 2002
„The Hiss Dossier”, 312

GAY, James T.: Alger Hiss: Spy?
In: American History Magazine, June 1998
http://history1900s.about.com/library/prm/blalgerhiss4.htm
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

GEIS, Gilbert – BIENEN, Leigh B.: Crimes of the Century: From Leopold and Loeb to O.J. Simpson. UPNE, 1998
„The Hiss Dossier”, 156, 157

GEREBEN Ágnes: A szovjet holocaust
In: Valóság 1999/8. 35-49
Kollaboráció vagy kooperáció? 47

GEREBEN Ágnes: Antiszemitizmus a Szovjetunióban
Budapest, PolgART, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció? 183, 194

GEREBEN Ágnes: „Engedd el népemet!” - Zsidók a háború utáni Szovjetunióban. Atheneaum 2000 Kiadó, 2003-2004.
„Ez a per lesz a legek-lege”, 360
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon, 20, 32, 183

GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord an den Ungarischen Juden 1944-1945
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart - München, 2002
Provoncial Police Reports
Destruction of Slovakian Jews

GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Az utolsó fejezet - a magyar zsidók legyilkolása. Noran Kiadó, Bp., 2005.
Provincial Police Reports, 56, 98, 120, 129, 156
Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports, 57

GERLACH, Christian - GÖTZ Aly: Das letzte Kapitel: Realpolitik, Ideologie und der Mord an den ungarischen Juden 1944-1945. Deutsche Verlags-Anstalt, 2002
Provincial Police Reports, 55, 105, 183, 465
Destruction of Hungarian Jews as reflected in Hungarian Police Reports, 57, 61, 465

GERŐ, András – FENYO, Mario D.: Imagined History: Chapters from Nineteenth- and Twentieth-century Hungarian Symbolic Politics. Social Science Monographs, 2006.
Collaboration or cooperation, 325

GERŐ, András – CAMPBELL, Alan: The Jewish Criterion in Hungary. Social Science Monographs, 2007.
Collaboration or cooperation, 107

GONDA László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945
Budapest, Századvég Kiadó, 1992
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 226, 379
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 373
Múlt és Jövő 367
Közöny, szeretetlenség, gyűlölet 382
Raoul Wallenberg 379
Stern Samu: Versenyfutás az idővel 339
Kollaboráció vagy kooperáció? 382
A magyar zsidóság a második világháború idején 377
Menekülés 379
Destruction of Slovakian Jews as Reflected is Hungarian Police Reports 382

GRABER, Schlomo - ACHLAMA, Ruth – WIEHN, Erhard R.: Schlajme: Von Ungarn durch Auschwitz-birkenau, Fünfteichen und Görlitz nach Israel: jüdische Familiengeschichte 1859-2001.Hartung-Gorre, 2002.
Collaboration or cooperation, 140

GREMION, P: Insights into French-Czechoslovakian communism
In: Esprit (3-4): 92-108. mar-apr. 1997. (Web of Sciences, A&HCI)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

GYARMATI György: Államvédelem a Rákosi-korszakban: tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Történeti Hivatal, 2000.
Diktatúrák ördögszekerén, 141

GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet
Budapest, Osiris, 2001
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 634
Kollaboráció vagy kooperáció? 242, 606
Diktatúrák ördögszekerén 583, 588
Az ˝antiszemitizmus elleni harc˝ szerepe a rendszerváltozás éveiben 599, 626

HAMP Gábor - HORÁNYI Özséb - RÁBAI László: Magyar megfontolások a Soáról. Balassi kiadó, 1999.
Kollaboráció vagy kooperáció, 82

HANDLER, Andrew: A Man for All Connections: Raoul Wallenberg and the Hungarian State Apparatus, 1944-1945. Praeger, 1996.
Collaboration or cooperation, 67, 120

HANDLER, Andrew – MESCHEL, Susan V.: Red Star, Blue Star: The Lives and Times of Jewish Students in Communist Hungary (1948-1956). East European Monographs, 1997.
Collaboration or cooperation, 46

HARASZTI György: Lejtmenetben. A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve. In: Múlt és Jövő, 2007/4.
„Ez a per lesz a legek lege” 55.jegyzet
 (http://www.multesjovo.hu/hu/content_one.asp?ContentID=580&PrintedID=38)

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: In Denial, Historians, Comminusm and Espionage
Encounter Books, San Francisco, 2003
The Alger Hiss Case 148

HAYNES, John Earl: Corroboration of Chambers’ Statement about Persons Named in Berle’s Notes of Conversation with Chambers, 1939. In: http://www.johnearlhaynes.org
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”, 11. jegyzet
http://www.johnearlhaynes.org/page100.html

HAYNES, John Earl: Hiss bibliography. In: H-net online. Humanity and Social Sciences. 2006.09.06.
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-hoac&month=0609&week=a&msg=og8fA/mcsopPZH2iccvDUg&user=&pw=

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: Hiss Was Guilty. In: Georg Masons University’s History News Network. 2007.04.16.
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”, 35. jegyzet
http://hnn.us/articles/37456.html

HAYNES, John Earl: Ales: Hiss, Foote, Stettinius? In: http://www.johnearlhaynes.org 2007.06.07.
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”, 8. jegyzet
http://www.johnearlhaynes.org/page63.html

HAYNES, John Earl – KLEHR, Harvey: The New McCarthyism. In: Washington Decoded. 2007.04.11.
„Noel Field—The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives”, 36. jegyzet
http://www.washingtondecoded.com/site/2007/04/the_new_mccarth.html

HERF, Jeffrey: East-German communists and the Jewish-question - The case of Merkur, Paul
In: Journal of Contemporary History 29 (4): 627-661. oct. 1994. (Web of Sciences, A&HCI)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

HERF, Jeffrey: Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys. Harvard University Press, 1997.
„The Hiss Dossier”, 438, 447

Holokauszt oktatás Magyarországon. In: Hannah Arendt egyesület honlapja. (Regio, 2003. 2. szám, 88-106.)
Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt
http://www.hae.hu/regio.htm

HORTHY, Miklós - HORTHY, Nicholas - SIMON L., Andrew – ROOSEVELT,  Nicholas: Admiral Nicholas Horthy: Memoirs. Simon Publications LLC, 2000.
Collaboration or cooperation, 339

JELÍNEK, Ješajahu Andrej: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí: zborník statí. Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, 2000.
ISBN 8080600244, 9788080600242
Margit Slachta’s Activites, 22

JUROVÁ, Anna – ŠALAMON, Pavol: Košice a deportácie Židov v roku 1944: zborník príspevkov z odborného seminára k 50. výročiu deportácií z Košíc. Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 1994.
Kollaboráció vagy kooperáció, 158, 159

JUDT, Tony: Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century, Penguin Press, 2008.
Schmidt, 445

KÁDÁR Gábor - VÁGI Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből
Budapest, Osiris, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? 37

KÁDÁR, Gábor – VÁGI, Zoltán: Self-financing Genocide: The Gold Train, the Becher Case and the Wealth of Hungarian Jews. Central European University Press, 2004.
Collaboration or cooperation, 396

KÁDÁR Gábor – VÁGI Zoltán: Hullarablás, a magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Hannah Arendt Egyesület - Jaffa Kiadó, Bp., 2005.
Kollaboráció vagy kooperáció, 350, 352
Diktatúrák ördögszekerén, 357

KARÁDY Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita törvények idején
In: Medvetánc 1985/2-3. 41-90
Komoly Ottó naplója 90

KARÁDY Viktor: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok
Cserépfalvi, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? 323
 
KARSAI László: A magyar holocaust. Az Endre-Baky-Jaross per
In: Holocaust emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából (96-102)
Budapest, TEDISZ, 1994
Kollaboráció vagy kooperáció? 98

KARSAI László: Holokauszt
Pannonica Kiadó, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? 264, 268

KARSAI László: Egyetemi és középiskolai tankönyvek a holokausztról. In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000 december, huszonhatodik évfolyam, tizenketedik szám
Kollaboráció vagy kooperáció 157. jegyzet
http://www.mozgovilag.hu/2000/12/dec4.htm

KARSAI László – MOLNÁR Judit - BRAHAM, Randolph L. – SAJTI A. Enikő: Küzdelem az igazságért: tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Mazsihisz, 2002.
Schmidt Mária, 48, 49
Kollaboráció vagy kooperáció, 214

KARSAI László – MOLNÁR Judit (szerk.): A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt. 1956-os KHT, 2004.
Az első kirakatper, 16

KATZBURG, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943
Budapest, Bábel Kiadó, 2002
Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews (294)
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rendőrségi megfigyelés tükrében 294
Kollaboráció vagy kooperáció? 272, 273, 283

KISZELY Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története
Budapest, Korona Kiadó, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció?369
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 291
Diktatúrák ördögszekerén 198, 369

KLINGSBERG, Ethan: Case Closed on Alger Hiss?
In: The Nation, November 8, 1993
http://homepages.nyu.edu/~th15/klings.html
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

KOCH, Stephen: Kettős szerepben. Az értelmiség elcsábítása
XX. Század Intézet, 2000
The Hiss Dossier 250, 463, 466-467

KOCH, Stephen – STOICA, LuanA: Sfâr?itul inocen?ei: intelectualii din Occident ?i tenta?ia stalinistă : 30 de ani de război secret. Editura Albatros, 1997.
„The Hiss Dossier”, 133, 450, 507

KOCH, Stephen: Double Lives: Stalin, Willi Münzenberg, and the Seduction of the Intellectuals. Enigma Books, 2004.
„The Hiss Dossier”, 363, 390

KOMORÓCZY Géza: Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe
Budapest, Osiris, 2000
Kollaboráció vagy kooperáció? 53
Holokausztok a huszadik században 127

KOVÁCS András: Magyar zsidó politika a háború végétől a kommunista rendszer bukásáig. In: Múlt és Jövő, 2003/3.
http://www.multesjovo.hu/hu/content_one.asp?ContentID=6&PrintedID=3
„Ez a per lesz a legek lege”

KOVÁCS Éva: Az emlékezet diszkontinuitása. In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. [szerk.:] Molnár Judit, Balassi Kiadó Bp., 2005.
Holokausztok a XX. században, előadás az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián, 1999. november 11., 612

KOVÁCS Zoltán András: Csendőrsors Magyarországon 1945 után
In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában (103-141)
Budapest, Történeti Hivatal, 2001
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 115

KROHN, Claus-Dieter: Rückblick und Perspektiven. Text + Kritik, 1996.
„The Hiss Dossier”, 276

Különjáratok. In: Hazánkért Online, 2004.
Kollaboráció vagy kooperáció
http://www.hazankert.com/tkal20.html

LAJOS Attila: Raul Wallenberg. Mítosz és valóság. Minerva, 2007.
Kollaboráció vagy kooperáció, 47, 92, 94, 96, 100, 104, 130

LÁSZLÓ Klári: A kirekesztés lajtorjája. A magyar zsidók stációi a vészkorszakban
In: Bárdos Katalin - Kardos Péter szerk. Diszkrimináció és üldöztetés: hatások és következmények. Konferencia Budapest, 2000. november 10-12. (81-89)
Budapest, Animula, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? 88

LEONARD, Patt – ROUTH, Rebecca: The American Bibliography of Slavic and East European Studies for 1993. M.E. Sharpe, 1996.
The Hiss Dossier, 172
„The Hiss Dossier”, 172, 402

LITVAN, G: Generations of Jews in Hungary and assimilation
In: New Hungarian Quarterly 27 (104): 119-120. win 1986 (Web of Sciences, A&HCI)
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt

LŐWY Dániel: A téglagyártól a tehervonatig - Kolozsvár zsidó lakosságának története
Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1998
A magyar zsidóság a második világháború idején (202, 222)
Kollaboráció vagy kooperáció? 117

M. KISS Sándor: Péter Gábor Államvédelmi Hatósága, 1950-1953
In: Gyarmati György szerk: Államvédelem a Rákosi-korszakban (135-157)
Budapest, Történeti Hivatal, 2000
Diktatúrák ördögszekerén 141

MARSOVSZKY, Magdalena: Der Antisemitismus in Ungarn. Nur Polit-Folklore?
http://www.antisemitismus.net/osteuropa/ungarn.htm
Holokausztok a huszadik században

MARSOVSZKY, Magdalena: Zwischen Wahrenheitsfindung und Amnesie: Das ´Haus des Terrors´ in Budapest
http://www.klick-nach-rechts.de/gegen-rechts/2002/06/ungarn.htm
Holokausztok a huszadik században

MASTNY, Vojtech: The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years. Oxford University Press US, 1996.
„The Hiss Dossier”, 224

MÁTHÉ Áron: A főideológus. In: Valóság, 2005. január, XLVIII.évf. 1.sz.
Egy történ(elmietlen) ész kritikája (Népszabadság/Hétvége, 2003.aug.9., 9.o.), 77

MÁTHÉ Áron: Málenkij robot – az elhurcolások hazai felelősei. In: Valóság, 2009.január, LII.évf.1.sz.
Diktatúrák ördögszekerén, 61

MINOCHEHER Rustom Masani – VENKATESWARAN K. S.  In the Vanguard of Freedom: Essays in Honour of Minoo Masani. Minoo Masani 90th Birthday Felicitation Committee, 1995.
„The Hiss Dossier”, 108

MOLNÁR Judit: The Foundation and Activities of the Hungarian Jewish Council. March 20 - July 7, 1944
http://www.yad-vashem.org.il/download/about_holocaust/studies/molnar.PDF
Kollaboráció vagy kooperáció?

MOLNÁR Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben
Cserépfalvi Kiadó, 1995
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt 150
Kollaboráció vagy kooperáció? 14, 127, 150

MÓZES Teréz: Váradi zsidók
Nagyvárad, Literator Könyvkiadó, 1995
Kollaboráció vagy kooperáció? (232)

MUSZATOV, Valerij Leonyidovics: Rosszija i Vosztocsnaja Evropa. URSS. Moszkva, 2008.
Mit kezdjünk vele?, 103, 104

NAGY Mihály Zoltán: Adalékok Wass Albert népbírósági bűnperéhez. In: Korunk, Július 2005
http://www.korunk.org/korunk/?q=node/7920
Politikai igazságszolgáltatás a háború utáni Európában

NAVASKY, Victor: Allen Weinstein´s Docudrama
In: The Nation, November 3, 1997
http://homepages.ny.edu/~th15/nav33.html
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

NOE, Denise: The Alger Hiss Case. In: http://www.trutv.com
„The Hiss Dossier”
http://www.trutv.com/library/crime/terrorists_spies/spies/hiss/12.html

NOVÁK Attila: A Chance Not Taken. Zionist-Hungarian Diplomatic Cooperation in the Second Half of the 1930s
In: András Kovács - Eszter Andor ed.: Jewish Studies at the Central European University II. 1999-2001 (327-353)
Budapest, CEU, 2002
Rendőrségi megfigyelés alatt a baloldali cionisták 332

OLMSTED, Kathryn S.: Red Spy Queen: A Biography of Elizabeth Bentley. UNC Press, 2002.
The Hiss Dossier, 211

PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology
Detroit, Wayne State University Press, 1996
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon - utószó 614

PELLE János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből
Budapest, Pelikán Kiadó, 1995
Kollaboráció vagy kooperáció? 105

PELLE János: Antiszemitizmus és totalitarizmus
Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1999
Kollaboráció vagy kooperáció? 54

PELLE János: A Holocaust lezárhatatlan dossziéja. In: Beszélő online.
Kollaboráció vagy kooperáció
http://beszelo.c3.hu/97/12/pelle.htm

PERJÉS Géza - HAUSNER Gábor - CSÁKVÁRY ferenc: Az értelem bátorsága: tanulmányok Perjés Géza emlékére. Argumentum, 2005.
A szovjet hadsereg atrocitásairól Magyarországon (Stúdióbeszélgetés Perjés Géza, Sára Sándor, Schmidt Mária, Stark Tamás, Szabó Péter, műsorvezető: Szakály Sándor), 849

PETŐCZ György: A történelem mítoszai. In: A Mozgó Világ internetes változata: 2000 január, huszonhatodik évfolyam, első szám
Bocsánatos és halálos bűnök. Magyar Nemzet, 1999. július 3.
http://www.mozgovilag.hu/2000/01/januar7.htm

POHL, D: National-socialist extermination of Jews as a problem of East-European history and historiography
In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 40 (1): 96-119. 1992. (Web of Sciences, A&HCI)
Kollaboráció vagy kooperáció?

PREPUK Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században
Debrecen, Csokonai Kiadó, 1997
Kollaboráció vagy kooperáció? 231

RADOSH, Ronald: The Persistence of Anti-Anti-Communisme
In: FrontPageMagazine.com July 11, 2001.
http://www.frontpagemag.com/Articles/Printable.asp?ID=1491
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary

RAINER M. János: Nagy Imre: politikai életrajz. 1956-os Intézet, 1999.
A Rajk per és az amerikai kapcsolat, 463

RÁNKI Vera: Magyarok - Zsidók - Nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája
Budapest, Új Mandátum, 1999
Provincial Police Riports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 134
Kollaboráció vagy kooperáció? 126-127, 151, 153, 155, 160

RANKI, Vera: The Politics of Inclusion and Exclusion: Jews and Nationalism in Hungary. Holmes & Meier, 1999.
Provincial Police Reports, 156

RICHELSON, Jeffrey T.: A Century of Spies: Intelligence in the Twentieth Century. Oxford University Press US, 1997.
„The Hiss Dossier”, 95

ROGOW, Sally M.: They Must Not Be Forgotten: Heroic Priests and Nuns Who Saved People from the Holocaust. Holy Fire Publishing, 2005.
The Action of Slachta Margit, 59

ROMERSTEIN, Herbert – BREINDEL, Eric: The Venona Secrets: Exposing Soviet Espionage and America´s Traitors. Regnery Publishing, 2001.
„The Hiss Dossier”, 135, 533, 600

ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században
Budapest, Osiris Kiadó, 1999
Kollaboráció vagy kooperáció? 627

ROMSICS Ignác szerk: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről
Budapest, Osiris Kiadó, 2002
Ellopott történelem 213

ROMSICS Ignác: Múltról a mának. Osiris, 2004.
Ellopott történelem, Népszava, 2000. november 2., 354

SÁGVÁRI Ágnes: Zsidó közösségek sorsa a proletárdiktatúra rendszerében
In: Püspöki Nagy Péter szerk: 1100 éves együttélés - a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (176-204)
Budapest, Holocaust Emlékalapítvány, 2001
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon 200

SAFRIAN, Hans: Die Eichmann-Männer
Wie-Zürich, Europaverlag, 1993
Provincial Police Reports: New insights into Hungarian Jewish History 1941-1944 312

SEEWANN, Gerhard  - DIPPOLD, Péter: Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1997.
Provincial Police Reports, 477
The Zionist left under police control, 483
A vidéki rendőrkapitányok jelentik, 483
Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn 1867-1987., 486
Kollaboráció vagy kooperáció, 499

SHAFIR, Michael: Hungarian Politics and the post-1989 legacy of the holocaust. In: Braham-Chamberlain: The Holocaust in Hungary Sixtee Years Later, Rosenthal Institute For Holocaust Studies, New York City, 2006.
Terror Háza koncepció, 275, 276

SHEETZ, Jessica A.: Margit Slachta and the early rescue of Jewish families, 1939-42
http://muweb.millersville.edu/~holo-con/sheetz.html
Action of Margit Slachta to Rescue Slovakian Jews
Provincial Police Reports: New Insights into Hungarian Jewish History, 1941-1944
Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943

Slachta Margit a vészkorszak idején is bátran ellenállt a gonosznak
http://www.katolikus.hu/news/981204.html (Magyar Katolikus Egyház honlapja)
Diktatúrák ördögszekerén

SMOLAR, A: Strategies for change in postcommunist Poland
In: Revue d´Etudes Comparatives Est-Ouest 25 (4): 163-181. dec. 1994. (Web of Sciences, SSCI)
Lessons of the Eichmann trial

STANISZKIS, J: Post-kommunism: the emerging enigma
In: Sotsiologicheskie issledovaniya (1): 17-+ 2002. (Web of Sciences, SSCI)
Janus-arcú rendszerváltozás

STARK Tamás: Hungary in the World War II. Bibliographical Essay
In. Houwink, J. ed: Publications on World war II.
Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 2003 (megjelenés alatt)
Kollaboráció vagy kooperáció?
Diktatúrák ördögszekerén

SUDOPLATOV, Pavel and Anatoli, with Jerrold L, and Leona P. Schechter: The memoirs of an unwanted witness. A soviet Spymaster
Little, Brown and Co. Boston, 1994
The Hiss Dossier 228-229

SUMMERS, Anthony with Robert Swan: The Arrogance of Power. The Secret World of Richard Nixon
Pewnguin Books, 2000
The Hiss Dossier 75, 491-492

SÜKÖSD Mihály: Bárdossy: mártír vagy háborús bűnös? In:A Mozgó Világ internetes változata: 2000 január, huszonhatodik évfolyam, első szám
Az első kirakatper
http://www.mozgovilag.hu/2000/01/januar10.htm

SZABÓ Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon (1945-1956)
Windsor Kiadó, 1995
A magyar zsidóság a második világháború idején (325)
Menekülés (54, 87, 90)
Kollaboráció vagy kooperáció? (98)
Ez lesz a perek legek-legje (189, 202, 206)
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon (185)

SZENES, Sándor - BARON, Frank: Von Ungarn nach Auschwitz. Die verschwiegene Warnung
Münster, Westfälisches Dampfboot, 1994
Kollaboráció vagy kooperáció? (46)

SZERENCSÉS Károly: ˝Az ítélet: halál˝. Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt
Budapest, Kairosz Kiadó, 2002
Kollaboráció vagy kooperáció? (49)
Diktatúrák ördögszekerén (29, 30, 31, 135, 175)

SZILÁGYI Ernő - NOVÁK Attila - ÁBRAHÁM Zoltán - SZITA Szabolcs: Ismeretlen memoár a magyar vészkorszakról. Akadémiai Kiadó, 2005.
Diktatúrák ördögszekerén, 213, 214, 232

SZITA Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945
Kossuth Könyvkiadó, 1989
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (229)

SZITA Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált Ausztriában 1944-1945
Metalon Manager Iroda Kft, 1991
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (39, 40, 41)

SZITA Szabolcs: A zsidók üldöztetése Budapesten 1944-1945
In: Holocaust füzetek 1994/4.
Komoly Ottó naplója (21)
Kollaboráció vagy kooperáció? (65)

SZITA Szabolcs szerk: A humánum példái. Dokumentumok, emlékezések a magyarországi embermentő akciók 1944-1945. évi történetéhez
Budapest, Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ, 1998
Kollaboráció vagy kooperáció? (34)
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (34)

SZITA Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Segédkönyv a történelem középiskolai tanulásához
Budapest, Korona Kiadó, 2001
Kollaboráció vagy kooperáció? (283)

SZITA Szabolcs: A Gestapo Magyarországon
Budapest, Korona Kiadó, 2002
Kollaboráció vagy kooperáció? (237-238)

SZITA Szabolcs: Aki egy embert megment – a világot menti meg. Mentőbizottság, Kasztner Rezső, SS-embervásár. Corvina, 2005.
Kollaboráció vagy kooperáció, 111, 116

SZITA Szabolcs: A magyar zsidók mentése Magyarországon és Ausztriában. In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. [szerk.:] Molnár Judit, Balassi Kiadó Bp., 2005.
Kollaboráció vagy kooperáció, 283

SZITA, Szabolcs – LAMBERT, SEAN: Trading in Lives?: Operations of the Jewish Relief and Rescue Committee in Budapest, 1944-1945. Central European University Press, 2005.
Collaboration or cooperation, 140

TANENHAUS, Sam: Whitaker Chambers - A Biography
New York, Random House, 1997
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary (518-519, 600)

TANENHAUS, Sam: Hiss Case ´Smoking Gun´? In: New York Times, October 15, 1993.
„The Hiss Dossier”
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F0CE3DE143BF936A25753C1A965958260

TANENHAUS, Sam: An Un-American Life: The Case of Whittaker Chambers. Old Street Publishing, 2007.
„The Hiss Dossier”, 672

THOMPSON, Clifford: Russia & Eastern Europe. H.W. Wilson Co., 1998.
„The Hiss Dossier”, 128, 129, 178

TÖRÖK Bálint: História, história… In: Kortárs, 2001/1
Schmidt Máriát idézi a népbíróságokról
http://www.kortarsonline.hu/0101/torok.htm

TÖRÖK Bálint: Zsidómentés Magyarországon. A Magyar Függetlenségi Mozgalom zsidómentő tevékenysége. I. IN: Magyar Szemle, 2003/1-2. 2003 február, 33-57.
A civilkurázsi elsorvasztása, 41-42
Kollaboráció vagy kooperáció, 50

UNGVÁRY Krisztián: Budapest Ostroma. Corvina. 2000.
Kollaboráció vagy kooperáció, 312

UNGVÁRY, Krisztián - LUKACS, John – LÖB, Ladislaus: The Siege of Budapest: One Hundred Days in World War II. Yale University Press, 2006.
Collaboration or cooperation, 443

UNGVÁRY, Krisztián - LÖB, L Ladislaus: Battle for Budapest: One Hundred Days in World War II. I.B.Tauris, 2004.
Collaboration or cooperation, 345

UNGVÁRY Krisztián - SEBŐK László: A magyar honvédség a második világháborúban. Osiris, 2005.
Provincial Police Reports, 549, 581

UNGVÁRI Tamás: Háromszög – Az uszító, a rabbi és az elvtársnő
Élet és Irodalom 9.o. 2011.szeptember 9.

VARGA László: A Rajk-per hátterében
In: VIII. Évkönyv, 56-os Intézet
A Rajk-per és az amerikai kapcsolat

VARGYAI Gyula - SZITA Szabolcs - ALMÁSI János: Magyarország 1944. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
Menekülés, 242

VASVÁRI, Louise Olga - TÖTÖSY De Zepetnek, Steven: Imre Kertész and Holocaust Literature. Purdue University Press, 2005.
Collaboration or cooperation, 75

VÁRADI László: Külföldi diplomáciai mentési kísérletek a budapesti zsidóságért
In: Medvetánc 1985/2-3. 99-110.
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt (110)

VERNON, Wes: AIM Report: Media Won’t Give Up on Red Spy Alger Hiss - July B. In: http://www.aim.org 2007.07.19.
„The Hiss Dossier”
http://www.aim.org/aim-report/aim-report-media-wont-give-up-on-red-spy-alger-hiss-july-b/

WALLER, John H.: The Unseen War in Europe: Espionage and Conspiracy in the Second World War. I.B.Tauris, 1996.
„The Hiss Dossier”, 360, 470
„The Hiss Dossier”, 432

WEINSTEIN, Allen: Perjury. The Hiss - Chambers case
New York, Random House, 1997
The Hiss Dossier (180)
Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary (179-180, 319, 507-508)

WELTSCH, Robert - PAUCKER, Arnold: Leo Baeck Institute Yearbook 1990. Leo Baeck Inst, 1990.
Provincial Police Reports, 532

WHITE, G. Edward: Alger Hiss´s Looking-Glass Wars: The Covert Life of a Soviet Spy. Oxford University Press US, 2005.
„The Hiss Dossier”, 233, 286, 295

WHITE, John Kenneth: Still Seeing Red: How the Cold War Shapes the New American Politics. Westview Press, 1997.
„The Hiss Dossier”, 363

WILSON, Pip: The Alger Hiss case. The received wisdom still seems to get it wrong.
In: http://www.wilsonsalmanac.com
„The Hiss Dossier”
http://www.wilsonsalmanac.com/alger_hiss.html

Yad Va-shem, rashut ha-zikaron la-Shoah ?ela-gevurah Yad Vashem Studies. Yad Vashem Martyrs´ and Heroes´ Remembrance Authority, 1991.
Provincial Police Reports, 332, 350, 363

ZINNER Tibor: Az egyik gyújtózsinór a Rajk-Brankov-ügyhöz (is)
In: Okváth Imre szerk: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testület tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában (241-351)
Budapest, Történeti Hivatal, 2001
A Rajk-per és az amerikai kapcsolat I-II (255, 258, 294, 311, 342)

ZINNER Tibor: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban 1918-1962. Közlöny, 2005.
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon, 464


Vissza

Szakma | Közélet | Galéria | Fórum | Vendégkönyv | Levélírás | Fejlesztette: CENTER.HU Kft.