Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., előszó: Schmidt Mária)

Kiadó: XX. Század Intézet, 2004
Megjelenés dátuma: 2004

ELŐSZÓ

A  JÖVŐ TÖRTÉNÉSZEI

Olyan század van mögöttünk, amelynek mérlegre tétele és lelkiismeretes kutatása még akkor sem könnyű feladat, ha a történészi munkához a lehetőségek szerint minden feltétel adott: ha a dokumentumok rendelkezésre állnak, politikai akarat nem befolyásolja az érvényesülni vágyó fiatal történész témaválasztását, a források szabadon kutathatóak, s az összegző véleménynek, a megindokolt álláspont közzétételének pedig nincsenek politikai feltételei.

A diktatúra időszakában a fönti feltételek vagy nem voltak meg, vagy olyan makacssággal kellett harcolni értük, amely sok tisztességes szándékot, jobb célra használandó energiát fölemésztett.
Minden tudományos munkában fontos a folyamatosság, amely valójában nem más, mint egy kumulálódni képes tudás. A XX. Század Intézet már a kezdetektől, már alapvető elképzeléseiben célként fogalmazta meg, hogy teret adjon egy új generációnak, hogy szárnyra bocsásson egy fiatal történésznemzedéket.
Ennek a két évvel ezelőtt összeállított kötetnek az igazi érdekességét az adja, hogy a szerzők egytől egyig fiatalok. Az életrajzokból látni fogjuk, hogy bár mindegyikük történészként végzett, nem okvetlenül dolgoznak a szakmában. Írásaik nem csak arról adnak számot, hogy mi keltette föl érdeklődésüket az elmúlt század történelméből, hanem arról is, miként közelítik meg tárgyukat. Megközelítéseikben hol frissességükkel lepnek meg, hol pedig olyan értelmezésekkel, amiből egyértelmű: számukra már nem félmúlt az 1945 utáni kaotikus időszak vagy 1956, hanem egészen az.

Az olvasó tehát jobbára ma még ismeretlen nevekkel találkozik, ám bizonyos vagyok abban, hogy az itt közölt tanulmányok szerzői közül többen is a jövő közismert kutatói lehetnek. Nagy Krisztina az I. világháború után elcsatolt területekről elmenekült lakosság sorsával, megpróbáltatásaival foglalkozik, ő már tárgyválasztásával „letette a garast˝ egy ügy mellett. Benkő Levente a trianoni Magyarországtól elcsatolt, majd visszakapott észak-erdélyi területeken folytatott magyar nemzetiségi politikát kutatja. Izgalmas témát választott Klettner Csilla, aki a kommunista hatalommal egyezkedni akaró Balogh páter életét, elveit, sorsát vizsgálja. Megrendítő dokumentumokat közöl Lévai Éva a tiszalöki internálótábor működéséről, különös tekintettel a felszámolás időszakára. Tulipán Éva arra keres választ, valójában mi is történt 1956 október 30-án a Köztársaság téren. Polák György a 45 utáni feketekereskedelemmel foglalkozik. Kitűnő írással jelentkezik Kugyela Ákos is, aki az ÁVH módszereit tanulmányozta.

Különös értéket ad ennek a tanulmánygyűjteménynek, hogy olyan fiatalok kutathatják a XX. század sötét vagy homályos fejezeteit, akiknek szülei, nagyszülei a töredékét sem tudhatták azoknak a tényeknek, amelyek pedig nagyon is meghatározták az életüket. Ennek az új generációnak az értékelései tárgyilagosak, alapállásuk kiegyensúlyozott, tekintetük figyelmes és mérlegelő.

Nem akarhatunk többet.

Schmidt Mária

Utoljára frissítve: 2009. január 9.  14:10


Vissza

Szakma | Közélet | Galéria | Fórum | Vendégkönyv | Levélírás | Fejlesztette: CENTER.HU Kft.